Categorieën
Nieuw woord van de week

kalenderlandbouw

Een tijd om te planten en een tijd om te rooien….

Vorm van landbouw waarbij bepaalde gewassen op grond van door de overheid vastgestelde kalenderdata worden geoogst of gezaaid in plaats van op grond van natuurlijke omstandigheden.

De vrij doorzichtige samenstelling kalenderlandbouw laat doorschemeren dat de wetten van de natuur, voor een boer en zijn gewassen natuurlijk cruciaal, worden genegeerd door de starre regels van de overheid. Door de regen en kou konden boeren dit voorjaar hun gewassen pas heel laat poten en inzaaien. Uitgerekend dit jaar hanteert de overheid een nieuw oogstbeleid dat bepaalt dat bepaalde gewassen voor 1 oktober geoogst moeten zijn. “Kwakkelvoorjaar of niet, regels zijn regels. Dat is kort samengevat het antwoord van landbouwminister Piet Adema (CU) op een hele reeks Kamervragen van CDA, VVD, SGP en PVV. Daarin pleiten de partijen voor uitzonderingen op wat in de agrarische sector, vaak met een vies gezicht, ‘kalenderlandbouw’ wordt genoemd,” aldus Trouw. Het beleid is ingesteld om de stikstofcrisis tegen te gaan, omdat er dankzij de oogstdeadlines op tijd ruimte is om vanggewassen (groenbemestingsgewassen die de uitspoeling van meststoffen tegengaan) in te zaaien.

Illustratie door Maartje Schuurmans

Het woord kalenderlandbouw werd al in 2020 gebruikt op de website van LTO. “Door de droogte in september maken veel leden zich zorgen over het opkomen van het vanggewas. LTO Nederland ziet een gebrek aan flexibiliteit om een zo goed mogelijk vanggewas te telen in deze omstandigheden. Daarmee dreigt het zaaien van vanggewassen weer een nieuwe vorm van ‘kalenderlandbouw’ te worden, waarbij datums en deadlines belangrijker worden dan vakmanschap en effectiviteit.”

Een synoniem voor kalenderlandbouw vinden we op foodlog.nl, in de vorm van een woordspeling op planeconomie: “Aardappelen houden niet van planecologie”. De deadline van 1 oktober schijnt overigens vooral de frietaardappel in gevaar te brengen. “Stikstofregels rijden bakje friet in de wielen: straks alleen buitenlandse patat?” kopte De Gelderlander dreigend. Als dat maar geen patatje oorlog wordt.

Bronnen:

Trouw, 2 juni 2023

foodlog.nl, 5 mei 2023

lto.nl, 29 september 2020

Illustratie door Maartje Reijnders

Meer lezen