Categorieën
Nieuw woord van de week

vrijwilligen

Nóg actiever vrijwilligerswerk doen.

Niet-verplicht en onbetaald of slechts tegen onkostenvergoeding werk verrichten. In Vlaanderen en in Nederland is het aantal mensen dat dit doet ongekend hoog. Niet alleen op het sportveld, in de scholen en in de zorg zijn vrijwilligers te vinden, maar zo langzamerhand in alle sectoren van de maatschappij. Neem alleen al een stad als Breda, dat zo’n 70.000 vrijwilligers kent. Ze zijn het cement van de samenleving, aldus het college van burgemeester en wethouders. “Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, dan zou Breda behoorlijk ontwricht raken”.

Foto: Johan van Walsem

In een poging het “vrijwilligersklimaat toekomstbestendig, goed en duurzaam” te maken, wil het college 55.000 euro extra beschikbaar stellen naast de jaarlijkse bijdrage van 475.000 euro. Dat voorstel staat in het plan van aanpak ‘Vrijwilligen in Breda 2022-2024’. Voor het woord vrijwilligen, een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord vrijwillig, is bewust gekozen. Naar het oordeel van de lokale bestuurders is dat wenselijk, omdat het een positievere lading zou hebben dan het gangbare ‘doen van vrijwilligerswerk‘. “Het is daarnaast een werkwoord en geeft aan dat actie en doen belangrijk zijn”, motiveert het college de keuze voor dit nieuwe werkwoord. Werken is werken, ook al is het onbetaald, en dat verdient dus een lekker actief werkwoord.

Bron: BN DeStem, 18 augustus 2021


Meer lezen