Categorieën
Terug in de taal

huiszoeker

Een grote hoeveelheid huiszoekers is meestal een zegen voor huiseigenaren. Die zien de vraagprijzen voor woningen en dus ook de waarde van hun huis flink stijgen. In de middeleeuwen echter was men helemaal niet zo blij met huiszoekers. Huussoekers waren mensen die met geweld je woning binnendrongen en huiszoeking ofwel huisvredebreuk pleegden. Huiszoekingen gebeuren nu nog, maar dan van rechtswege, omdat er  een verdenking rust op de één of meerdere bewoners van het huis.


Meer lezen