Categorieën
Woordbaak

Waar komt ‘dikketruiendag’ vandaan?

Op 15 februari 2016 hullen alle milieubewuste Belgen zich in een warme trui, want het is dikketruiendag. Waarom heet die dag zo en waar komt het vandaan?

De naam ligt voor de hand: dikketruiendag is de dag waarop je een dikke, warme trui aantrekt. Elf jaar geleden werd de dag voor het eerst georganiseerd door de Vlaamse overheid, bedoeld om mensen meer energiebewust te maken en aan te sporen om de verwarming wat lager te zetten. Als iedereen de verwarming een graadje lager zet, levert dat op één dag een besparing op van meer dan drie miljoen kubieke meter gas en drie miljoen euro. Bovendien wordt de CO2-uitstoot met meer dan zes miljoen kilogram verminderd.

Warmetruiendag

Het Belgische initiatief kreeg in 2006 navolging in Nederland, alleen onder een andere naam: het Klimaatverbond Nederland lanceerde toen in Zuid-Holland de eerste warmetruiendag, dat toen nog gespeld werd als Warme Truiendag. Volgens het Klimaatverbond zorgde de spatie ervoor dat de naam op die manier ook aan de opwarming van de aarde refereerde. Het verbond koos voor warme in plaats van dikke omdat het wat moderner klonk; in die tijd werd het klimaatprobleem nog in één adem genoemd met geitenwollensokken. Daarnaast komt de combinatie ‘warme trui’ in Nederland vaker voor dan ‘dikke trui’. Inmiddels is warmetruiendag een jaarlijks terugkerende, landelijke actie, georganiseerd op of rond 16 februari: de dag dat in 2005 het Kyotoprotocol in werking trad.