Categorieën
Woordbaak

Waarom zeggen sommige mensen ‘zeuven’ in plaats van ‘zeven’?

Regionale uitspraak, om zeven van negen te kunnen onderscheiden of toch gewoon bekakt? Er zijn verschillende theorieën in omloop over de uitspraak van het cijfer zeven als zeuven. Maar wat is de ware oorzaak?

De eu in zeuven heeft een taalhistorische achtergrond. Een lange e kon door een bepaald soort umlaut of door andere invloeden gerond worden tot eu. Gerond betekent: met lipronding uitgesproken. Dat kwam al in het Middelnederlands in bepaalde dialecten voor. Zo is bijvoorbeeld leunen ontstaan uit lenen, en keuvelen uit kevel ‘kaak’.

Radio en telefoon

Zeuven was dus zo’n dialectische vorm (o.a. Brabants), naast de standaardtaalvorm zeven. Omdat deze vorm een welkom middel bleek om het getal te onderscheiden van negen, werd de uitspraak zeuven voor radio- en telefoonverkeer gebruikt. Op deze manier raakte de vorm ook ingeburgerd bij niet-dialectsprekers.