Categorieën
Woordbaak

Wat betekent ‘zwaag’ in plaatsnamen?

Beetsterzwaag, Kollumerzwaag of gewoon Zwaag. Het woord zwaag komt voor in plaatsnamen in Friesland, maar we vinden het ook in Noord-Holland. Wat betekent het woord oorspronkelijk?

Zwaag is een woord uit het Oudfries (swaech) dat ‘weiland’ betekent. In Noord-Holland werd vanaf de vroege middeleeuwen voor een groot deel Fries gesproken. Veel Noord-Hollandse plaatsnamen bevatten daarom nog steeds Oudfriese elementen.

Weiland van …

In plaatsnamen die eindigen op zwaag verwijst het eerste deel naar de bewoners van een nabijgelegen plaats: Beetsterzwaag betekent ‘weiland(en) van de inwoners van Beets’, Kollumerzwaag betekent ‘weiland(en) van de inwoners van Kollum’.

  • zwaag in de Taalbank Nederlands