Categorieën
Woordbaak

Wat is het langste Nederlandse woord?

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz: het langste Duitse woord van 63 letters gaat verdwijnen, meldden de kranten deze week. Wat is eigenlijk het langste Nederlandse woord?

Het langste Nederlandse woord bestaat niet. Of is beter gezegd oneindig lang. In het Nederlands kun je eindeloos nieuwe woorden maken door samenstellingen te maken. Bijvoorbeeld: voor een kindercarnavalsoptocht zijn voorbereidingswerkzaamheden nodig en comitéleden die dat organiseren. Maak je daar één woord van, dan krijg je het uit 60 letters bestaande kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden.

Woordenboek of Records

Dat woord haalde in 2011 het Guinness Book of Records. Het was de uitkomst van een wedstrijd uitgeschreven door het tv-programma Lingo om het langste Nederlandse woord ooit te bedenken. Maar het heeft de woordenboeken nooit gehaald. Een woord komt pas in een woordenboek terecht als het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Daarnaast moet de betekenis van een lange samenstelling uniek zijn.

Langste aaneengeschreven woorden in diverse woordenboeken:

meervoudigepersoonlijkheidsstoornis (35 letters) – Van Dale

levensverzekeringsaangelegenheden (35 letters) – Woordenboek der Nederlandsche Taal

diëthyleenglycoldiëthyleenaether (34 letters) – Woordenboek der Nederlandsche Taal

lagekostenluchtvaartmaatschappij (32 letters) – Algemeen Nederlands Woordenboek

vertegenwoordigingsbevoegdheid (30 letters) – Algemeen Nederlands Woordenboek