Klankleer in de Algemene Nederlandse Spraakkunst

Tot nu toe ontbrak er een uitgebreide beschrijving van de klankleer in de digitale editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS), en dat nog wel terwijl het woord spraak in de titel staat. Dat is nu verleden tijd. Op 6 juli 2021 organiseert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) van 15.00 – 16.30 uur een webinar waarin we u het nieuwe hoofdstuk Klankleer voorstellen.

Dit nieuwe hoofdstuk is tot stand gekomen met financiering van de Taalunie, onder leiding van Geert Booij, en met medewerking van Kathy Rys, Nelleke Jansen en het INT. De onderwerpen die in de Klankleer behandeld worden zijn: de klanken van het Nederlands, fonotaxis, fonologische processen, allomorfie, verbonden spraak, woordklemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling. Op het gebied van de fonologie is er binnen het Standaardnederlands heel wat variatie. Voor een deel betreft die verschillen tussen het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands. Ook die verschillen worden in het hoofdstuk beschreven. Daarnaast zijn gebruikte termen gemarkeerd, en ieder van een uitleg voorzien. Voor de beschrijving van de klanken en intonatiepatronen zijn spectrogrammen en audiobestanden opgenomen.

Voorlopig programma

Presentatie: Prof. dr. Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit)

 • Prof. dr. em. Geert Booij – de inhoud van de Klankleer en integratie in de e-ANS
 • Dr. Kathy Rys (INT) – taalvariatie binnen het Standaardnederlands: Nederlands-Nederlands versus Belgisch-Nederlands
 • Prof. dr. Matthias Hüning en dr. Truus de Wilde (Freie Universität Berlin) – de Nederlandse Klankleer in de praktijk: toepassing in het onderwijs voor studenten Nederlands in het buitenland
 • Dr. Frank Landsbergen (INT) – gebruiksmogelijkheden van de Klankleer in de e-ANS
 • Prof. dr. Frieda Steurs (directeur INT) – afsluiting
Datum en Tijd:
dinsdag 6 juli 2021
Van 15:00 tot 16:30 uur
Locatie:
Online
Kosten:
Dit evenement is gratis.

Dit evenement is voorbij, u kunt zich niet meer aanmelden. Bekijk hier alle andere evenementen.
×
 • Scholier
 • Student
 • Taalleerder (NT2-leerder, NVT-leerder)
 • Professionele taalgebruiker (journalist, vertaler, tekstschrijver, etc.)
 • Taalonderzoeker (taalkundige, wetenschapper etc.)
 • Taaldocent
 • Taalliefhebber