Congres: historische kranten als big data

Op 20 januari 2017 organiseert de Koninklijke Bibliotheek een tweede congres onder de titel 'Historische kranten als big data'. Het centrale thema van deze editie is 'Concepten op drift': hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte en de cruciale rol daarbij van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het krantenarchief op Delpher.

Op het congres krijgen wetenschappers uit diverse disciplines het woord, variërend van historici tot computationeel linguïsten en computerwetenschappers. Ze delen het feit dat ze (Digital Humanities-)onderzoek doen op basis van de historische kranten (en andere collecties) uit Delpher en daarbij, vanuit hun vakgebied, oog hebben voor het thema van de dag. Onder andere Katrien Depuydt, taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, geeft een lezing.

Meer informatie & aanmelden

Deelname is gratis. Meer informatie over het congres vindt u op de website van de Koninklijke Bibliotheek en aanmelden kan tot 10 januari via dit formulier. Het is voor onderzoekers ook mogelijk actief deel te nemen. Wilt u een idee presenteren, zoekt u samenwerkingspartners of wilt u een project onder de aandacht brengen dat onlangs gestart is: geef u dan via het aanmeldformulier op voor een flitspresentatie van twee minuten.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.