Evenementen rond terminologie

DTT-Vertiefungsseminar

"Terminologiearbeit: Projekte, Prozesse, Datenaustausch"

Een driedaags seminarie van donderdag 25 tot zaterdag 27 april in Keulen biedt gevorderden de gelegenheid tot verdere terminologische verdieping. In dit bijscholingsinitiatief brengt DTT in eerste instantie de volgende onderwerpen voor het voetlicht: de selectie van termen in functie van doelen, methoden voor een- en meertalige termextractie, en begripsequivalentie tussen verschillende talen, veldstructuren en workflows. De tweede en derde seminariedag worden gewijd aan meer technologische aspecten zoals de uitwisseling van terminologiedata, het TBX-uitwisselingsformaat en concrete computertoepassingen.

 • Datum: 25 - 27 april 2019
 • Plaats: Deutz-Kalker-Str. 52, 50679 Keulen (Duitsland)
 • Organisator: DTT
 • Prijs: 115-620 euro

Meer informatie en aanmelden

13th TOTh International Conference

Terminologie en ontologie staan centraal in de 13de editie van de jaarlijkse TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications). Er zal ook een speciale sessie worden gewijd aan lexicale bronnen en lexicografie in samenhang met het Europese ELEXIS-project. Deze dertiende versie is gepland op donderdag en vrijdag 6 en 7 juni, voorafgegaan door een trainingssessie op dinsdag en woensdag 4 en 5 juni over de theorie en toepassing van ontologieën in het kader van terminologie.

 • Datum: 6-7 juni 2019
 • Plaats: Scientific Campus of University Savoie Mont-Blanc, Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en aanmelden

Nordterm 2019

Nordterm, de terminologievereniging van Scandinavische landen, organiseert haar tweejaarlijkse conferentie ditmaal in Kopenhagen van dinsdag 11 juni tot vrijdag 14 juni. Het hoofdthema betreft de rol van de terminologie in taaltechnologische toepassingen, zoals bijvoorbeeld machinevertaling. Ook voorziet dit congres in een cursusdeel gewijd aan SketchEngine. De presentaties zijn vooral in Scandinavische talen en deels in het Engels.

 • Datum: 11 - 14 juni 2019
 • Plaats: Universiteit van Kopenhagen, Søndre Campus, Bygning 22 (Denemarken)
 • Organisator: Nordterm
 • Prijs: DKK 1.400

Meer informatie en aanmelden

Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2019 plaats in Wenen van maandag 8 tot vrijdag 12 juli. De opleiding is praktijkgeoriënteerd en biedt een omvattend overzicht van de methodes en principes voor terminologiebeheer. Deelnemers komen in aanmerking om - apart - het ECQA Certificate for Terminology Manager te behalen.

 • Datum: 8 - 12 juli 2019
 • Plaats: Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 679-1225 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden

eTransFair Conference 2019: TRANSLATION and TERMINOLOGY

Onder het koepelthema "bruggen tussen markt en training" komen uiteenlopende aspecten van vertaalwerk en terminologie aan bod op een voorafgaande workshopdag op donderdag 11 juli en vervolgens in het congres van vrijdag 12 juli. In de 'Translating Europe’ Workshop staat terminologie op het programma in het kader van de EU en in verband met vertaalopleidingen en terminologieglossaria.

 • Datum: 11-12 juli 2019
 • Plaats: Gymnasiumstrasse 50, 1190 Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: eTransFair
 • Prijs: gratis maar online inschrijven is verplicht

Meer informatie en aanmelden

LSP 2019

De 22ste editie van dit congres over Languages for Specific Purposes vindt plaats van woensdag 10 tot vrijdag 12 juli in Padua. Centraal staat hoe gespecialiseerde kennis op verschillende gebruikersniveaus wordt overgedragen om een efficiënte communicatie mogelijk te maken in deze tijd van digitale media. Aan de orde zijn thema’s zoals domeinspecifiek taalgebruik, terminologie in theorie en praktijk, meertaligheid, taalpolitiek enz.

 • Datum: 10-12 juli 2019
 • Plaats: Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 2 en Palazzo Maldura, 1, Piazzetta Folena, Padua (Italië)
 • Organisator: Universiteit Padua: Departement voor de studie van taal-en letterkunde
 • Prijs: 140-280 euro

Meer informatie en aanmelden

4th International Summer School in Translation Technology

Van maandag 2 tot vrijdag 6 september organiseert de KULeuven voor de vierde maal een zomerschool voor vertaaltechnologie. Het belang van de technologische ondersteuning bij het vertalen is intussen zodanig dat voor iedere stap van het vertaalproces technische applicaties beschikbaar zijn, onder meer voor terminologiebeheer en zoekacties in corpora, machinevertaling, websitelocalisatie enz. De training helpt cursisten om keuzes voor hulpmiddelen te baseren op praktijkgericht inzicht volgens de laatste stand van zaken.

 • Datum: 2 - 6 september 2019
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 450-1040 euro

Meer informatie en aanmelden

REALITER 2019

Voor de vijftiende keer, op donderdag 26 en vrijdag 27 september, organiseert REALITER zijn tweedaagse bijeenkomst, ditmaal onder de titel ‘Terminologie et médiation linguistique: méthodes, pratiques et activités’. Centraal staan de functies van terminologie in de communicatie waarin kennisoverdracht en professionele, taalgerelateerde activiteiten (vertaling, tekstrevisie en -editie, localisering, onderwijs enz.) hun beslag krijgen.

 • Datum: 26 en 27 september 2019
 • Plaats: Universidade do Algarve, Faro (Portugal)
 • Organisator: REALITER

Meer informatie

eLex 2019

‘Smart lexicography’ is het thema van het zesde eLex-congres dat plaatsvindt van dinsdag 1 tot donderdag 3 oktober. Een eerste hoofdaspect betreft het frequente gebruik van woordenboeken via mobiele digitale apparatuur zoals smartphones en de daaruit voortvloeiende aanpassingen en uitdagingen voor lexicografische producten. Een tweede aspect heeft betrekking op slim gebruik en hergebruik van woordenboekmateriaal door de integratie ervan in netwerken, de koppeling aan andere taalhulpbronnen en de samenstelling van nieuwe hulpbronnen. Verschillende presentaties hebben ook een specifiek terminologische invalshoek.

 • Datum: 1 - 3 oktober 2019
 • Plaats: Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival SPA
  Rua Fonte da Granja 30, 2710-652 Sintra (Portugal)
 • Organisator: Universidade de Coimbra e.a.
 • Prijs: 450 euro (exclusief extra’s)

Meer informatie en aanmelden

ReCLes.pt 2019 International Conference

Het leren en onderwijzen van talen voor specifieke doeleinden in het hoger onderwijs verdient een breder platform. Daaraan een bijdrage leveren is het doel van de internationale conferentie die het Portugese Recles organiseert van donderdag 3 tot vrijdag 4 oktober onder het thema "Approaches to teaching and learning languages for specific purposes: Building bridges across the classroom and the professional world". Bevordering van meertaligheid en taalvaardigheid in dit taalsegment kan in de conferentieonderwerpen aan bod komen met betrekking tot uiteenlopende vakgebieden, onder meer toerisme, de bedrijfswereld, academische taal, rechtstaal enz.

 • Datum: 3 - 4 oktober 2019
 • Plaats: Complexo Pedagógico Campus da Penha – Estrada da Penha 8006-136 Faro (Portugal)
 • Organisator: The Language Centre of the University of the Algarve e.a.
 • Prijs: 30-95 euro

Meer informatie en aanmelden

3rd International Conference on Terminology

Deze derde editie van donderdag 17 tot vrijdag 18 oktober kadert in de congresreeks die het Litouwse Terminologiecentrum organiseert onder de titel ‘Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology’. Binnen deze koepel kunnen uiteenlopende onderwerpen van de terminologie en terminografie aan bod komen, waaronder theoretische problemen, cognitieve aspecten, technologie, termbeheer en tendensen en ontwikkelingen.

 • Datum: 17-18 oktober 2019
 • Plaats: P. Vileišio str. 5, Vilnius, Litouwen
 • Organisator: Institute of the Lithuanian Language

Meer informatie en aanmelden

DTT-Seminar

Onder de titel "Terminologiearbeit –Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse" organiseert Deutscher Terminologie-Tag e.V. weer een editie van een intensief dagseminarie op vrijdag 25 oktober, ditmaal in Karlsruhe. Het evenement is praktijkgericht en bestemd voor doelgroepen zoals onder meer vertalers, tolken, terminologen en technische redacteurs en stelt de volgende onderwerpen centraal: inleiding in de algemene begrippen, opsporing en extractie van termen, methoden en processen en het beheer en de controle van termen.

 • Datum: 25 oktober 2019
 • Plaats: Festplatz 2, 76137 Karlsruhe (Duitsland)
 • Organisator: DTT
 • Prijs: 100-275 euro

Meer informatie en aanmelden

12th Conference "Hellenic Language and Terminology"

Van donderdag 7 tot zaterdag 9 november houdt Eleto haar twaalfde conferentie in Athene over terminologie in de Griekse taal. De thema’s betreffen terminologie in het perspectief van ontologie, didactiek, specifieke vakgebieden, bronmateriaal, standaardisering, vertaling, termdistributie en organisaties.

 • Datum: 7-9 november 2019
 • Plaats: Athene (Griekenland)
 • Organisator: ELETO
 • Prijs: 10-70 euro

Meer informatie en aanmelden

tekom/tcworld 2019

In het najaar vindt traditioneel de tekom/tcworld-conferentie plaats in Stuttgart, dit jaar van dinsdag 12 tot donderdag 14 november. Voor deze conferenties is het centrale thema technische communicatie waarin terminologie door de specialistische onderwerpen vaak een relevant aandeel heeft. In deze congreseditie komen dan ook veelzijdige aspecten aan bod, van de beginselen van terminologie tot omvattend terminologiebeheer in een onderneming, de rol van artificial intelligence voor terminologiewerkzaamheden enz.

 • Datum: 12 - 14 november 2019
 • Plaats: International Congress Centre Stuttgart (ICS) in het Stuttgart Exhibition Centre(Duitsland)
 • Organisator: tekom-tcworld
 • Prijs: Eur 570-1160

Meer informatie en aanmelden

Übersetzen und Dolmetschen 4.0

Neue Wege im digitalen Zeitalter

De Duitse vereniging BDÜ voor vertalers en tolken organiseert van vrijdag 22 tot zondag 24 november in de conferentiereeks "Übersetzen in die Zukunft" een driedaags internationaal congres samen met een vakbeurs. De nadruk ligt op de invloed van kunstmatige intelligentie en digitale technieken en technologieën die voor de vertaalbranche relevant zijn. Een aantal lezingen behandelt terminologie in het perspectief van machinevertaling en software voor termextractie.

 • Datum: 22 - 24 november 2019
 • Plaats: World Conference Centre Bonn (Duitsland)
 • Organisator: Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.
 • Prijs: 299-599 euro

Meer informatie en aanmelden

Terminology in Language Technology

Digitale infrastructuren worden steeds verder uitgebouwd ten dienste van uiteenlopende belanghebbende partijen. Dit proces heeft ook een duidelijke terminologische dimensie en krijgt dan zijn beslag onder meer in de bouw van terminologiebanken, de koppeling ervan met andere kennis, ondersteuning van vertalers, de invoer van terminologie in systemen voor machinevertaling, betekenisuitwisseling tussen systemen of semantische interoperabiliteit, en domeinspecifieke talen in infrastructuren voor digitale dienstverlening (Digital Service Infrastructures (DSIs)). In dit kader van taaltechnologie en terminologie organiseert het directoraat-generaal Communicatienetwerken van de Europese Commissie een workshop op vrijdag 29 november.

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Hilton, Europakruispunt, Brussel (België)
 • Organisator: DG Connect
 • Prijs: gratis maar online inschrijven is verplicht

Meer informatie en aanmelden

TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied en is een jaarlijks terugkerend evenement dat een breed forum biedt voor belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie.

Voor de editie 2019 wordt samengewerkt met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), dat zijn thuishaven in Leiden heeft.

Thema

TiNT 2019 heeft de uitdagende titel Kiezen voor Nederlandse vaktaal?! – tegelijk bedoeld als vraagstelling en als aanmaning.

De discussie over de verengelsing van ons taalgebied is alomtegenwoordig. We vinden de verengelsing terug in de algemene omgangstaal, maar ze is ook nadrukkelijk aanwezig in de vaktaal. Welk standpunt moet een terminoloog/vertaler hieromtrent innemen? Moeten de Engelse termen worden aanvaard omdat ze nu eenmaal gemakkelijk ingang vinden, of moeten er altijd volwaardige Nederlandse equivalenten worden gezocht? Is dat een strijd tegen windmolens? We betrekken de deelnemers in het debat: in drie werkgroepen bootsen we de stadia na die terminologen/vertalers doorlopen als zij met een nieuw begrip worden geconfronteerd en daarvoor een passende Nederlandse (voorkeurs)term moeten vinden of voorstellen.

Uitwerking

De thematiek van de verengelsing wordt eerst in een plenaire lezing vanuit een taalpsychologische optiek geanalyseerd door prof. dr. Annette de Groot (em. Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Programmagroep Brain & Cognition), waarna het publiek in werkgroepen aan de slag gaat met concrete voorbeelden.

Doelpubliek

TiNT 2019 is bedoeld voor een breed publiek van vertalers, terminologen, ambtenaren bezorgd om heldere taal, wetenschappers bezorgd om een toegankelijke wetenschapstaal, onderzoekers en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Ook studenten zijn nadrukkelijk welkom. Zij kunnen gratis deelnemen, maar moeten zich wel registreren op de website en hun studierichting aangeven.

Programma

09.30-10.15 Ontvangst (Patio)
10.15-10.30 Verwelkoming door Frieda Steurs, directeur INT
Verwelkoming door Marcel Thelen en Joost Buysschaert, voorzitters NL-Term (Zaal Rotterdam)
10.30-10.40 Uitleg bij de opzet van het programma – Joost Buysschaert en Marcel Thelen (Zaal Rotterdam)
10.40-11.20 Plenaire lezing. Annette de Groot, em. Hoogleraar Brain & Cognition, Fac. Der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam: "Overvloedig Engels in het hoger onderwijs: de wrange oogst" (Zaal Rotterdam)
11.30-12.10 Eerste ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
 • in zaal Den Haag: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
 • in zaal Leiden: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
12.10-13.40 Lunch/gelegenheid tot netwerken (Garden restaurant)
13.40-14.20 Tweede ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
 • in zaal Den Haag: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
 • in zaal Leiden: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
14.30-15.10 Derde ronde werkgroepen: *
 • in zaal Rotterdam: Termvariatie: Welke term is nu de beste?
 • in zaal Den Haag: Begripsomschrijving: Hoe maak ik een duidelijke definitie?
 • in zaal Leiden: Termbepaling: Bestaat hier wel een Nederlandse term voor?
15.10-15.45 Pauze/gelegenheid tot netwerken (Patio)
15.45-16.25 Algemene afsluitende sessie (Zaal Rotterdam)
16.25-17.30 Netwerkborrel (Ocean bar)

* Moderatoren van de drie werkgroepen: Hennie van der Vliet en Jan Convents (Begripsomschrijving); Joost Buysschaert en Marcel Thelen (Termbepaling); Petra Campe en Frieda De Vos (Termvariatie).

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Holiday Inn, Leiden
 • Kosten: 40 euro; gratis voor studenten

Tolken en vertalers die deelnemen aan TiNT 2019 komen in aanmerking voor PE-punten, maar moeten die zelf aanvragen bij Bureau WBTV.

Meer informatie en aanmelden

ToTH Workshop: Term Formation

In samenwerking met het Instituut voor de Ierse Taal vindt op vrijdag 29 november een ToTH-workshop plaats over de vorming van termen. Studie naar de onderliggende principes, stijlen enz. bij termcreatie binnen een of meer talen moet inzicht bieden in de wijzen waarop talen zich gedragen bij het aanduiden van concepten in specifieke domeinen en welke verschillen daarbij optreden.

 • Datum: 29 november 2019
 • Plaats: Dublin (Ierland)
 • Organisator: ToTH

Meer informatie

Op deze website maken wij gebruik van cookies.