Evenementen rond Terminologie

12th TOTh International Conference

Jaarlijks wijdt de TOTh international community (Terminology & Ontology: Theories and applications) begin juni een conferentie aan de relaties tussen taal en computationele kennisverwerking binnen het kader van de terminologie. De focus betreft zowel theorie als praktische toepassing. De twaalfde versie is gepland op donderdag en vrijdag 7 en 8 juni, voorafgegaan door een trainingssessie op dinsdag en woensdag 5 en 6 juni over de bijdrage van de taalkunde aan de terminologie.

 • Datum: 7-8 juni 2018
 • Plaats: Présidence de l'Université de Savoie, Rue Marcoz, 73000 Chambéry (Frankrijk)
 • Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
 • Prijs: afhankelijk van de gekozen modules

Meer informatie en inschrijven

20th International Congress of Linguists

Iedere vijf jaar wordt het International Congress of Linguists georganiseerd, ditmaal in Zuid-Afrika in Kaapstad van maandag 2 tot vrijdag 6 juli. Het congresprogramma van vijf dagen biedt ook ruimte voor een tweedaagse workshop waarin terminologie aan bod komt onder de titel The revival of the lexicon: on the crossroads of lexicology, lexicography and terminology.

 • Datum: 2 – 6 juli 2018
 • Plaats: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Zuid-Afrika)
 • Organisator: Permanent International Committee of Linguists e.a.
 • Prijs: 3934 -7868 ZARand

Meer informatie en inschrijven

Termnet International Terminology Summer School

De Termnet International Terminology Summer School vindt in 2018 plaats in Wenen van maandag 9 tot vrijdag 13 juli. Deze praktijkgeoriënteerde opleiding introduceert cursisten in uiteenlopende terminologische thema's zoals terminologiebeheer in theorie en praktijk, de beschikbare tools, de uitvoering van terminologieprojecten, case studies enz.

 • Datum: 9-13 juli 2018
 • Plaats: Wenen (Oostenrijk)
 • Organisator: TermNet International Network for Terminology
 • Prijs: 390-980 euro (excl. btw)

Meer informatie en aanmelden

International Translation Technology Summer School

Van maandag 3 tot vrijdag 7 september wordt in Antwerpen de traditie voortgezet van de International Translation Technology Summer School van de KULeuven. De derde editie focust op een praktijkgerichte introductie met veel aandacht voor technologische hulpmiddelen bij vertalingen en localiseringsaspecten. Onder de aangekondigde thema's komen zowel terminologiebeheer en corpuszoekstrategieën voor, als taalbeleid voor grote ondernemingen, training op het vlak van vertaaltechnologie, machinevertaling en post-editing, marketing van vertaaldiensten, spraakherkenning, beheer van meertalige workflows, localisering van software en games, kwaliteitsbeoordeling van vertalingen en CAT-tools.

 • Datum: 3 - 7 september 2018
 • Plaats: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
 • Prijs: 450-1040 euro

Meer informatie en aanmelden

First International Conference in Terminology

Het Arnold Chikobava Institute of Linguistics (Tbilisi State University) organiseert van vrijdag 14 tot zondag 16 september het eerste internationaal congres in aansluiting bij een jaarlijkse traditie van landelijke bijeenkomsten over wetenschappelijke terminologie. Onder het thema "Terminology - Heritage and Modernity" komen onderwerpen aan bod over terminologie en haar geschiedenis alsook tweetalige lexicografie en lexicologie.

 • Datum: 14-16 september 2018
 • Plaats: Tbilisi (Georgië)
 • Organisator: TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics e.a.
 • Prijs: 20-70 euro (exclusief extra's)

Meer informatie

CONFÉRENCE LTT 2018

De elfde versie van de Journées du Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction vindt plaats in Grenoble van dinsdag 25 tot vrijdag 28 september. Het congres plaatst dit jaar het lexicon vooral in het perspectief van het concrete gebruik in tekstgenres. Ook voor de terminologie geldt dat deze in toenemende mate corpusgericht is en zich voor termonderzoek baseert op automatische extractie en de analyse van lexicaal-semantische combinatie in tekstverband.

 • Datum: 25 - 28 september 2018
 • Plaats: Campus de Saint Martin d'Hères, Grenoble (Frankrijk)
 • Organisator: Réseau Lexicologie Terminologie Traduction
 • Prijs: 50-100 euro (voor 1 juli) - 85-150 euro (na 1 juli)

Meer informatie

TiNT-dag 2018

Voor de tiende keer organiseert NL-Term in 2018 de jaarlijkse TiNT-dag. Op vrijdag 26 oktober vindt deze editie plaats onder het thema 'Terminologie: problemen en uitdagingen'. De thematiek wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, o.a. op het vlak van de bestuurlijke communicatie, de wetenschapsbeoefening, het medische en juridische werkterrein en de toepassing van taalkundige tools.

TiNT-dagen zijn bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen. Ze beogen zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren.

 • Datum: 26 oktober 2018
 • Plaats: KU Leuven Campus Sint-Andries Antwerpen
 • Organisator: NL-Term

Meer informatie (inschrijven kan vanaf 15 augustus).

9th EAFT Terminology conference

De negende editie van het terminologiecongres van de European Association for Terminology vindt plaats in San Sebastian (Baskenland), samen met de 40ste verjaardag van UZEI, het Baskische instituut voor terminologie en lexicografie, op donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018. Het gekozen thema is: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality.

Vijf sessies gaan in op de planning van terminologiewerk, de methodologie ervan (2 sessies), de rol van de terminoloog en de verspreiding van termen.

 • Datum: 22-23 november 2018
 • Plaats: Kursaal Palace, San Sebastian (Baskenland)
 • Organisator: EAFT

Meer informatie en aanmelden