Categorieën
Over ons

Publicatielijst

Coussé, E., Bouma, G. & Sijs, N. van der (2024). ‘Auxiliaries in Old Dutch. A diachronic parallel corpus exploration’, in: Journal of Historical Linguistics. / NIEUW /
De Sisto, M. et al. [o.a. Vandeghinste, V.] (2024). XSL-HoReCo and GoSt-ParC-Sign: Two New Signed Language - Spoken Language Parallel Corpora. CLARIN2023: Selected papers.
Fannee, M. (2024). “Het oude gerecht van Warmond: Over de doodstraf, de galg en het rechthuis”, in: Geschiedenis van Zuid-Holland, Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Fannee, M. (2024). “Vuijle lusten ende verfoeilijck drincken”. Verslag van een reeks zedenzaken in 18de-eeuws Warmond, in: De Hekkensluiter, Historisch Genootschap Warmelda, jaargang 21, nr. 1, p. 35-51.
Mathysen, J. et al. [o.a. Vandeghinste, V.] (2024). Constructing SABeD: A Spoken Academic Belgian Dutch Corpus. CLARIN2023: Selected papers.
Norré, M. et al. (o.a. Vandeghinste, V.) (2024). Évaluation de la traduction en pictogrammes pour la communication médecin-patient par des adultes avec une déficience intellectuelle. Actes du Congrès Handicap 2024 - 13ème édition. p. 181-186. Paris. / NIEUW /
Romein, A. et al. (o.a. Sijs, N. van der) (2024). ‘Exploring Data Provenance in Handwritten Text Recognition Infrastructure: Sharing and Reusing Ground Truth Data, Referencing Models, and Acknowledging Contributions. Starting the Conversation on How We Could Get It Done’, in: Journal of Data Mining & Digital Humanities / NIEUW /
Segonne, V. et al. [o.a. Vandeghinste, V.] (2024). Jargon: A Suite of Language Models and Evaluation Tasks for French Specialized Domains. Proceedings of LREC-COLING 2024. Torino, Italy.
Shterionov, D. et al. [o.a. Vandeghinste, V. & Vanroy, B.] (2024). SignON – a Co-creative Machine Translation for Sign and Spoken Languages (end-of-project results, contributions and lessons learned). In Proceedings of the 24th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT). Sheffield, UK.
Sijs, N. van der (2024). ‘Doedel’, in: Onze Taal 3, 58. / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Een achttiende-eeuwse fantasietaal’, in: Verhalen in 4D, pp. 12-15. / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Etymologica: Jottem!’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Etymologica: butterscotch’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Etymologica: hoerenjong’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘IJsbergsla’, in: Onze Taal 2, 36. / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Katenspek en de onbetrouwbaarheid van het taalgeheugen’, op: ENSIE / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Mode in honden- en kattennamen’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Now online: The Digital Pallas’, in: CIPL newsletter / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘O etymoloog! let op u saeck’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Sedumdak’, in: Onze Taal 1, 36. / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Taalverandering’, in: Trouw Tijdgeest, 4 mei, pp. 10-15. / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘The Bold and the Bawdy: How Sexual Slang Became Mainstream in Dutch’, in: / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘Waarom maakt een komma het verschil?’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Sijs, N. van der (2024). ‘“Dat kennen we niet”. Het Vlaams-Russische woordenboek van Emmanuel Waegemans en Vladimir Ronin’, op: Neerlandistiek / NIEUW /
Vaičenonieṅe, J. et al. [o.a. Vandeghinste, V.] (2024). Transnational Research Infrastructure: A Journey Through CLARIN Knowledge Centres. In 8th Conference on Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries, Reyjkjavik, Island, 27 May 2024 - 31 May 2024. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Publications.
de Vos, M. & Meulen, M. van der (2024). Suppressed no more: prescriptivism and the evaluation of optional variability. In N. Yáñez‐Bouza, M. Rodríguez‐Gil & J. Pérez‐Guerra (Eds.), New Horizons in Prescriptivism Research, pp. 296-318.
de Vos, M. & Vogl, U. (2024 ). “Wel iet wat verschelende, maar zó niet óf elck verstaat ander zeer wel”. On language making in early modern mono- and multilingual grammars and textbooks in the Low Countries. In: Belgian Journal of Linguistics 37, pp. 37-73.
Bonth, R. de (2023). ‘De Verdam-krijgt-een-kastquiz’. Op: Neerlandistiek (19 december)
Bonth, R. de (2023). ‘Smakelijk ette!’ Op: Neerlandistiek (5 oktober)
Bonth, R. de (2023). Het toilet van Couperus [gelegenheidswoordenboekje vanwege de 100e sterfdag van Louis Couperus]. Op: ivdnt.org
Bonth, R. de (2023). Oud nieuws [gelegenheidswoordenboekje omdat de helft van de 17e-eeuwse Amsterdamse Courant is getranscribeerd en gecontroleerd]. Op: ivdnt.org
Bonth, R. de (2023). ‘Achtergrondzangerettes’. Op: Neerlandistiek (5 januari)
Bonth, R. de (2023). ‘Alleen in -ette wil ik wonen’. Op: Neerlandistiek (6 juli)
Bonth, R. de (2023). ‘Bij de les’. Op: Neerlandistiek (20 september)
Bonth, R. de (2023). ‘Bijzondere woorden uit 17e-eeuwse couranten’. Op: Neerlandistiek (11 september)
Bonth, R. de (2023). ‘Blij dat GLAD er is’. Op: Neerlandistiek (18 oktober)
Bonth, R. de (2023). ‘Bungalette’. Op: Neerlandistiek (2 maart)
Bonth, R. de (2023). ‘De eerlijke vinderette’. Op: Neerlandistiek (6 april)
Bonth, R. de (2023). ‘De geschiedenis van het woord [vul in]’. Op: Neerlandistiek (17 juni)
Bonth, R. de (2023). ‘De staart is eraf: -ette wordt -et’. Op: Neerlandistiek (3 augustus)
Bonth, R. de (2023). ‘De voortreffelicke Ceneton, ofte ’t gheluckigh tooneelspeelen; een zomerquiz’. Op: Neerlandistiek (18 juli)
Bonth, R. de (2023). ‘Docent of leerling? Over forensische taalkunde’. Op: Neerlandistiek (17 januari)
Bonth, R. de (2023). ‘Eigenares, eigenaarster of eigenarette?’ Op: Neerlandistiek (18 mei)
Bonth, R. de (2023). ‘Geef acht op Dibbetz’ Groot Militair Woordenboek!' In Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K., In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs. Scriptum, pp. 48-56.
Bonth, R. de (2023). ‘Het nette komt door -ette’. Op: Neerlandistiek (2 november)
Bonth, R. de (2023). ‘Het toilet van Couperus’. Op: Neerlandistiek (20 maart)
Bonth, R. de (2023). ‘Literaire ontwikkeling toetsen’. Op: Neerlandistiek (16 maart)
Bonth, R. de (2023). ‘Mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Pieter Langendijk schaaft aan Het wederzyds huwelyksbedrog’. In: Accolade XLI (december 2023), pp. 130-145.
Bonth, R. de (2023). ‘Op je voeten -lette’. Op: Neerlandistiek (2 februari)
Bonth, R. de (2023). ‘Openbare toilETTEn’. Op: Neerlandistiek (7 december)
Bonth, R. de (2023). ‘Silhouette’. Op: Neerlandistiek (5 januari)
Bonth, R. de (2023). ‘Slaap zacht met -ette!’ Op: Neerlandistiek (7 september)
Bonth, R. de (2023). ‘Taalvrouw’. Op: Neerlandistiek (19 oktober)
Bonth, R. de (2023). ‘Vragen over ’t aapenland’. Op: Neerlandistiek (15 februari)
Colman, L. & Tiberius, C. (2023). Meerwoordexpressies in Woordcombinaties: de gordiaanse knoop. In: Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen K. (red.), In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs. Scriptum. 69-81.
Cornips, L., Craenenbroeck, J. van, Sijs, N. van der & Swanenberg, J. (2023). ‘Wat riekt het hier zwallig! Geurwoorden in het Nederlands en zijn dialecten’, in: Leemans, I. & Verbeek, C. (red.), Neuswijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, pp. 163-173.
De Sisto, M. et al (among others Vandeghinste, V.) (2023). GoSt-ParC-Sign: Gold Standard Parallel Corpus of Sign and spoken language. Proceedings of the 24th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. pp. 501–502, Tampere, Finland, June 2023. pp. 503-504
De Sisto, M. et al. (onder anderen Vandeghinste, V.), (2023). NGT-HoReCo and GoSt-ParC-Sign: Two new Sign Language - Spoken Language parallel corpora. In: Proceedings of the CLARIN Annual Conference. Leuven.
De Tier, V. (2023). 'De Zeeuwse dialectwoordenschat gaat mee met zijn tijd'. In: Nehalennia, 219, voorjaar 2023, pp. 17-19.
De Tier, V. (2023). 'Zeeuwse dialectwoorden op het internet'. In: Zeeuws Erfgoed, jg. 22, 1, pp. 26-27.
De Tier, V. (2023). 'Zilt en zoet in de Zeeuwse dialecten'. In: Zeeuws Erfgoed, jg. 22, 3, pp. 14-15.
De Tier, V. (2023). '’t Is kerremesse in d’helle: Zeeuwse woorden voor regen'. In: Nehalennia, 220, najaar 2023, pp. 13-14.
De Tier, V. (2023). ‘Gezocht voor nieuwgeborene: lokkedijzen, kindjeskak en ander klein spul’. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 19, nr. 1, pp. 7-9.
De Tier, V. (2023). ‘Het Instituut voor de Nederlandse Taal leert nu ook dialect’, in: Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K. (red.), In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs. [Schiedam], Scriptum, 2023, pp. 317-323
De Tier, V. (2023). ‘Nieuwloopte bendige leevaards contra hoofdige astrante boffers’. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 18, nr. 2, pp. 7-9.
De Tier, V. (2023). ‘Pas mar op dat joen buuk nie e versjchoepert’. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 18, nr. 3, pp. 7-9.
De Tier, V. (2023). ‘Spin op de kaart. Zelf kaarten maken met de DSDD’. Op: Neerlandistiek (30 september)
Eerten, L. van & R. Noë (2023). 'Taal tijdens het strijken. De beste taalpodcasts op een rijtje'. In Onze Taal, 6 - 2023, p. 24-27.
Fannee, M. (2023). Atlas van Laatmiddeleeuws Warmond – Reconstructie van het dorp en zijn omgeving (1250-1574). Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (tweede verbeterde en uitgebreide druk, 468 pp)
Fannee, M. (2023). Warmonds toponymisch woordenboek – Middeleeuwen & Vroegmoderne tijd. Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (tweede verbeterde en uitgebreide druk, 264 pp)
Fannee, M. (2023). “De oudste schout van Warmond”, in: De Hekkensluiter, Historisch Genootschap Warmelda, jaargang 20, nr. 2.
Geeraerts, D. et al. (onder wie Heylen, K.) (red.) (2023). Lexical Variation and Change. A Distributional Semantic Approach. Oxford, England: Oxford University Press.
Heuven, V. van & Sijs, N. van der (2023). ‘Zeg eens “kaas”’, in Kaas = NL? Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer, red. L. Cornips, M. Hendriksen en G. Mak, pp. 126-138.
Heylen, K. (2023). 'Een levensloop van woorden. Een taalinfrastructurele behoefteanalyse voor de diachrone lexicologie van het Nederlands'. In: Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K. (red.), In termen van taal. Schiedam: Scriptum Uitgeverij, 168-177.
Huyssteen, G.B. van & Tiberius, C. (2023). Towards a lexical database of Dutch taboo language. In: Medveď, M. et al. (eds.), Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Brno, 27–29 June 2023. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o. 53-74.
Kaltenböck et al. (among others Vandeghinste, V.) (2023). Deep Dive Data and Knowledge. In: Rehm, G., Way, A. (eds) European Language Equality. Cognitive Technologies. Springer, Cham.
Kinable, D. (2023). 'Lexicografische definities en hun terminologische raakvlak volgens ISO 704'. In: Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K. (red.), In termen van taal. Schiedam: Scriptum Uitgeverij, 178-187.
Konontsjoek, O. & Sijs, N. van der (2023). ), ‘De stelselmatige onderdrukking van het Oekraïens’, in: Onze Taal 3, 50-52.
Kruyt, T. & Bonth, R. de (2023). ‘3. Wörter und ihre Bedeutung’. In: Boonen, U.K. & Harmes, I., Niederländische Sprachwissenschaft. Eine Einführung. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2023, pp. 69-95.
Landsbergen, F. (2023). ‘Richting het emeritaat’. In: Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K. (red.), In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs. [Schiedam], Scriptum, 2023, pp. 204-213.
Medveď, M. et al (onder anderen Tiberius, C.) (eds.) (2023). Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Brno, 27–29 June 2023. Brno: Lexical Computing CZ s.r.o.
Montes, M. & Heylen, K. (2023). 'Parameters and Procedures for Token-Based Distributional Semantics'. In: Geeraerts et al. (red.), Lexical Variation and Change. A Distributional Semantic Approach. Oxford, England: Oxford University Press, 65-87.
Norré, M. et al. (onder anderen Vandeghinste, V.) (2023). Word Sense Disambiguation for Automatic Translation of Medical Dialogues into Pictographs. In: Recent Advances in Natural Language Processing.
Norré, M., Cardon, R., Vandeghinste, V. & François, T. (2023). Word Sense Disambiguation for Automatic Translation of Medical Dialogues into Pictographs. In Recent Advances in Natural Language Processing
Schuurman, I. et al. (onder wie Vandeghinste, V.) (2023). Are there just WordNets or also SignNets? Proceedings of the 13th Global WordNet Conference. Donastia, Spain.
van der Sijs, N. (2023). ), ‘Etymologica: Starnakel en straalbezopen’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). Daar is geen woord Frans bij. Het beeld van vreemde talen in Nederlandse uitdrukkingen. Scriptum.
van der Sijs, N. (2023). Over de regenboogbrug’, in: Onze Taal 2, 34.
van der Sijs, N. (2023). Sijs, Nicoline van der (2023), ‘Twee zielen, één taal: leve de latrelatie!’, in: Het grote misverstaan. Nadenken over de hereniging van de Nederlanden, red. Karel Luyckx, Sterck & De Vreese, pp. 118-125.
van der Sijs, N. (2023). Vijfhonderd jaar Nederlandse Wat & Hoe-gidsen
van der Sijs, N. (2023). ‘Charivari’, in: Onze Taal 1, 34.
van der Sijs, N. (2023). ‘De overlevingsgraad van Engelse leenwoorden’, in: Sterkenburg, P., Bonth, R. de & Heylen, K. In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs, pp. 286-296.
van der Sijs, N. (2023). ‘Dé l’amour libre et des âmes délicates’, in Septentrion 8, 153-157.
van der Sijs, N. (2023). ‘Een korte cultuurgeschiedenis van Nederlandse kaasnamen’, in Kaas = NL? Melk, koe, ras, kolonie, taal, kunst, mest en meer, red. L. Cornips, M. Hendriksen en G. Mak, pp. 109-118.
van der Sijs, N. (2023). ‘Een wondermiddel. Sint-janskruid (Hypericum perforatum)’, in: Flora Batava 1800-1934 De wilde planten van Nederland, red. Esther van Gelder & Norbert Peeters, Lannoo, p. 302.
van der Sijs, N. (2023). ‘Een ‘boom’ aan Engelse leenwoorden’, in: Onze Taal 1, 20-23
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Biks’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Gesnopen!’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Groente’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Kokkels’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Korenwolven en hamsters’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Korenwolven en hamsters’, in: Neerlandistiek, 3-9-2023
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Mandelig, een Fries-Saksische rechtsterm’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Recordveel’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Starnakel en straalbezopen’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Statiegeld’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Etymologica: Vuurwerk te land, te water en in de lucht’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Geuren en verstanken. Hoe rijk is onze historische geurtaal?’, in: Leemans, I. & Verbeek, C. (red.), Neuswijzer. Geuratlas van de Lage Landen, Amsterdam, pp. 137-146.
van der Sijs, N. (2023). ‘Glamour’, in: Onze Taal 3, 54.
van der Sijs, N. (2023). ‘Het hijgend hert en andere uitdrukkingen uit Het Boek der Psalmen (1773)’, een gelegenheidswoordenboekje
van der Sijs, N. (2023). ‘Jo en Joshua. Een voetnoot bij de geschiedenis van de taalkunde’, in: Neerlandistiek.
van der Sijs, N. (2023). ‘Le néerlandais standard est moins influencé par le brabançon et le flamand qu’on ne le croit’, in: Les Plats Pays
van der Sijs, N. (2023). ‘Maak je geen zorgen over het Nederlands’, in De Telegraaf 15 februari 2023, p. 24.
van der Sijs, N. (2023). ‘Nondeju’, in: Jansen, J. & Jansen, D., Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. Amsterdam, pp. 69-72.
van der Sijs, N. (2023). ‘Oorlogstaal’, in: Uitzwaaiboek voor Johan, pp. 63-67.
van der Sijs, N. (2023). ‘Op het einde komt het altijd goed’, in: Onze Taal 4, 40.
van der Sijs, N. (2023). ‘Op het einde komt het altijd goed’, in: Onze Taal 4, 40.
van der Sijs, N. (2023). ‘Over hijgende herten en de wondere wereld der naamvallen’, in: Neerlandistiek
van der Sijs, N. (2023). ‘Quand révolution sexuelle rime avec révolution lexicale’, in: Les Plats Pays
van der Sijs, N. (2023). ‘Reuring voor Kees’, in: Onze Kees, p. 55.
van der Sijs, N. (2023). ‘Rieken en ruiken’, in: Leemans, I. & Verbeek, C. (red.), Neuswijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, pp. 1537-155.
van der Sijs, N. (2023). ‘Stank voor dank. Geurgezegden’, in: Leemans, I. & Verbeek, C. (red.), Neuswijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, pp. 175-187.
van der Sijs, N. (2023). ‘Stereotype’, in: Onze Taal 6, 56.
van der Sijs, N. (2023). ‘Stijlbloempjes. Egelantier (Rosa rubiginosa)’, in: Flora Batava 1800-1934 De wilde planten van Nederland, red. Esther van Gelder & Norbert Peeters, Lannoo, p. 414.
van der Sijs, N. (2023). ‘Van k*twoorden en kl*tetaal’, in: De Lage Landen 66, november 2023, 43-47.
van der Sijs, N. (2023). ‘Waar komt die regel toch vandaan?’, in: Onze Taal 3, 35.
van der Sijs, N. (2023). ‘Zoetgevooisd’, in: Onze Taal 5, 36.
Sterkenburg, P. van, Bonth, R. de & Heylen, K. (red.) (2023). In termen van taal. Schiedam, Nederland: Scriptum Uitgeverij.
Steurs, F. (2023). On the (un)translatability of legal texts: can technology help in harmonizing inequivalences in different legal concepts and terms? In: Palumbo, G., Peruzzo, K. & Pontrandolfo, G. (eds.) What’s Special about Specialised Translation? Essays in honour of Federica Scarpa. Peter Lang, Bern, pp.201-217.
Steurs, F. & Lewandowska-Tomaszczyk, B. (2023). Collaboration and Crowdsourcing Applications. In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. & Trojszczak, M. (eds.), Language in Educational and Cultural Perspectives. Springer Verlag, 119-131.
Steurs, F., Vandeghinste, V. & Daelemans, W. (2023). Language Report Dutch. In: Rehm, G., Way, A. (eds) European Language Equality. Cognitive Technologies. Springer, Cham. pp. 123-126.
Tempelaars, R. (2023). ‘Een revolutionaire verandering in de Nederlandse woordenboeken. Een kanttekening bij een (vermeende) mijlpaal’, in: Piet van Sterkenburg, Roland de Bonth en Kris Heylen (red.), In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs. [Schiedam], Scriptum, 2023, pp. 317-322.
Tempelaars, R. (2023). ‘Hallo, hallo, wie meurt daar zo?’, in: Inger Leemans en Caro Verbeek (red.), NeusWijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, Boom, 2023, p. 169.
Tempelaars, R. (2023). ‘Stinken als een bunzing. Reukvergelijkingen’, in: Inger Leemans en Caro Verbeek (red.), NeusWijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, Boom, 2023, pp. 141-143.
Tempelaars, R. & Smelik, K.A.D. (2023). ‘Etty Hillesum schijft een brief op het strand van Knokke’, in: Klaas A.D. Smelik (eindred.), Etty Hillesum over God en Lot. Cahiers Etty Hillesum, deel 3. [Antwerpen/’s-Hertogenbosch], Gompel & Svacina, [2023], pp. 153-161.
Tempelaars, R. en Leemans, I. (2023). ''Geheime geurwapens', in: Leemans, I. & Verbeek, C. (red.), NeusWijzer. Geuratlas van de Lage Landen. Amsterdam, Boom, 2023, pp. 251-253.
Tiberius, C. (2023). Country Profile The Netherlands. In: Marra, E. et al., AI for a Multilingual Europe: Why language data matters. ELRC White Paper.172-176.
Tiberius, C. et al. (2023). A Lexicographic Practice Map of Europe. In: International Journal of Lexicography
Tiberius, C. et al. (2023). An insight into Lexicographic Practices in Europe. Results of the Extended ELEXIS Survey on User Needs. In: Klosa-Kückelhaus, A. et al. (eds), Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress. Mannheim: IDS-Verlag, 509-521.
De Tier, V. (2023). Lukken en strienen tussen Kerstdag en dertienavond. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 18, nr. 1, pp. 7-9.
Vandeghinste et al. (2023). Report on Europe's Sign Languages. ELE Project Deliverable 1.40.
Vandeghinste, V, & Guhr, O. (2023). FullStop: Punctuation and Segmentation Prediction for Dutch with Transformers. Language Resources and Evalution. Springer.
Vandeghinste, V. & Guhr, O. (2023). FullStop: Punctuation and Segmentation Prediction for Dutch with Transformers. Preprint op ArXiv
Vandeghinste, V. et al. (2023). A Spoken Academic Belgian Dutch Corpus. In: Proceedings of the CLARIN Annual Conference. Leuven.
Vandeghinste, V. et al. (2023). SignON: Sign Language Translation. Progress and challenges. Proceedings of the 24th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. pp. 501–502, Tampere, Finland, June 2023.
de Vos, M. (2023). Het stijlboek van de weduwe: ontluikende standaardtaal in 17e-eeuwse kranten? In: Neerlandia 4, pp. 32-35.
Waszink, Vivien (2023). ‘De houdbaarheid van geurwenswoorden. Hardnekkig of snel vervliegend?’. In: Neuswijzer, Geuratlas van de Lage Landen. Boom Amsterdam.
Waszink, Vivien (2023). ‘Over wokewappies, wokewashing en wokisme’. In: Piet van Sterkenburg, Roland de Bonth, Kris Heylen. In termen van taal. Liber amicorum Frieda Steurs, pp. 366-373. Uitgeverij Scriptum.
Wijnands, A. & Sijs, N. van der (2023). ‘Taalverandering. Hoe maak je leerlingen bewust van hedendaagse en historische taalveranderingen?’, in: Vaardig met vakinhoud. Handboek vakdidactiek Nederlands, red. Jeroen Dera, Joyce Gubbels, Janneke van der Loo en Jimmy van Rijt, Bussum: Coutinho, 233-245.
Zingano Kuhn, T. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (2023). Data preparation in crowdsourcing for pedagogical purposes: the case of the CrowLL game. Slovenščina 2.0, 10(2): 62–100.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2022). Tolken en taalmannen, in: Onze Taal 4, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2022). Vintage, in: Onze Taal 4, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2022). “Injurieuse expressien”. Scheldwoorden in Amsterdamse notarisakten 1583-1796, in: Alle Amsterdamse Akten, Jaarboek Amstelodamum 2022, pp. 166-181.
Beliën, M. (2022). Woordvorming is overal! Een vernieuwd hoofdstuk in de e-ANS. Neerlandistiek, 24 oktober.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 13: Onderwonder’. Neerlandistiek, 6 januari.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 15: Past u precies! Neerlandistiek, 3 maart.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 16: Van retinette naar flexilette. Neerlandistiek, 7 april.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 17: Van Ensignette tot Haponette. Neerlandistiek, 5 mei.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 19: De verleden tijd van stofzuigers. Neerlandistiek, 7 juli.
De Bonth, R. (2022). Achter het achtervoegsel 21: Eten met -ette. Neerlandistiek, 1 september.
De Bonth, R. (2022). Corpus Oudnederlands Online! Neerlandistiek, 23 februari.
De Bonth, R. (2022). Etymologica: Alle hens aloud? Neerlandistiek, 21 februari.
De Bonth, R. (2022). Etymologica: Er zijn meer hondjes die Luna heten. Neerlandistiek, 18 april.
De Bonth, R. (2022). Etymologica: Kaesijoleert? Neerlandistiek, 5 september
De Bonth, R. (2022). Grâce aux corsaires anglais, nous savons comment écrivaient les Néerlandais aux XVIIe et XVIIIe siècles. les-plats-pays.com
De Bonth, R. (2022). Het 'modern lemma' maakt het verleden toegankelijk. Neerlandistiek, 11 juni
De Bonth, R. (2022). Het juiste, andere woord. Neerlandistiek, 19 april.
De Bonth, R. (2022). Ich hauo ‘Oudnederlands’ gescriuen! Neerlandistiek, 17 maart.
De Bonth, R. (2022). Onderzoek in de digitale bronnen van het INT. Neerlandistiek, 22 juni.
De Bonth, R. (2022). Plofklas en preteaching. Neerlandistiek, 18 januari.
De Bonth, R. (2022). Podcasts over taal. Neerlandistiek, 15 februari.
De Bonth, R. (2022). Roland de Bonth kiest Willem Frederik Hermans. Neerlandistiek, 29 juli.
De Bonth, R. (2022). Samen Lezen. Neerlandistiek, 14 september.
De Bonth, R. (2022). Struinen in Streuvels
De Bonth, R. (2022). Terug naar de bron: verwijzen naar het WNT. Neerlandistiek, 13 februari.
De Bonth, R. (2022). Twee Taalportalen, voor onderwijs en onderzoek. Neerlandistiek, 16 mei.
De Bonth, R. (2022). Van Cd-Rom Middelnederlands naar Corpus Middelnederlands. Neerlandistiek, 21 juni
De Bonth, R. (2022). Voyant Tools: snel (eigen) teksten analyseren. Neerlandistiek, 17 juni.
Fannee, M. (2022). Atlas van Laatmiddeleeuws Warmond – Reconstructie van het dorp en zijn omgeving (1250-1574). Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (456 pp)
Fannee, M. (2022). Warmonds toponymisch woordenboek – Middeleeuwen & Vroegmoderne tijd. Historisch Genootschap Warmelda, Warmond. (260 pp)
Fannee, M. (2022). Het Hemmeer, een middeleeuwse turfafgraving, in: De Hekkensluiter, Historisch Genootschap Warmelda, jaargang 19, nr. 1, 44-56
Hubers, F., Cucchiarini, C. & Van der Sijs, N. (2022). Knowledge of idiomatic expressions in the native language: do emigrants lose their touch?, in: Lingua 271, pp. 1-18.
Kozem, I. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (2022). License to use: ELEXIS survey on licensing lexicographic data and software. In: Gavriilidou, Z., Mitits, L. & Kiosses, S. (eds), Lexicography for Inclusion Proceedings of the 19th EURALEX International Congress, 7-9 September 2021, Alexandroupolis, Vol. II, 705-712.
Landsbergen, F. (2022). Das dicke Buch der Alphabete. Impian.
Lemmens, A. & Vandeghinste, V. (2022). A Lightweight NLP Workflow Engine for CLARIN-BE. In: Proceedings of the CLARIN Annual Conference. Prague, Czech Republic.
Martelli, F. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (2022). ELEXIS deliverable 3.8 Lexical-semantic analytics for NLP - final report.
Montes, M. & Heylen, K. (2022). Visualizing distributional semantics. In: D. Tay & M. Pan (Reds.), Data Analytics in Cognitive Linguistics. Methods and Insights. Mouton De Gruyter. (geaccepteerd)
Norré, M., Vandeghinste, V., François, T. & Bouillon, P. (2022). Investigating the Medical Coverage of a Translation System into Pictographs for Patients with an Intellectual Disability. Proceedings of the 9th Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies (SLPAT). Dublin, Ireland.
Rys, K. & Schaffel-Bremenkamp, E. (2022). Using data of Zeelandic Flemish in Espírito Santo, Brazil for historical reconstruction. In Matt Coler & Andrew Nevins (eds.), Contemporary research in minoritized and diaspora languages of Europe (Contact and Multilingualism 6). Berlin: Language Science Press. 341-384. DOI: 10.5281/zenodo.7442323
Shterionov, D. et al. [onder wie Vandeghinste, V.] (2022). Sign Language Translation: Ongoing Development, Challenges and Innovations in the SignON Project. In: Proceedings of the 23rd Annual Conference of the European Association for Machine Translation, pages 325–326, Ghent, Belgium. European Association for Machine Translation.
Van der Sijs, N. (2022). 1602. De Nederlandse taal gaat overzee’, in: Nog meer Wereldgeschiedenis van Nederland, red. L. Heerma van Voss e.a., Amsterdam, pp. 183-188.
Van der Sijs, N. (2022). 481. Het Frankische rijk als kraamkamer van het Nederlands’, in: Nog meer Wereldgeschiedenis van Nederland, red. L. Heerma van Voss e.a., Amsterdam, pp. 81-86.
Van der Sijs, N. (2022). Couranten Corpus staat online, in: Neerlandistiek 18 mei.
Van der Sijs, N. (2022). De Oekraïense graanschuur, in: Onze Taal 6, 36.
Van der Sijs, N. (2022). Dialectverschillen binnen Amsterdam, in: Amstelodamum 1, 41-51.
Van der Sijs, N. (2022). Een kolossaal bouwwerk uit losse brokstukken. Recensie van Jelle Stegeman, Grote geschiedenis van de Nederlandse taal, in: De Lage Landen
Van der Sijs, N. (2022). Etymologica: De Oekraïense graanschuur, in: Neerlandistiek 4 april
Van der Sijs, N. (2022). Etymologica: een huzarensalade. Neerlandistiek
Van der Sijs, N. (2022). Etymologica: kiekeboe!, in: Neerlandistiek 27 juni.
Van der Sijs, N. (2022). Etymologica: prinsessenbonen. Neerlandistiek
Van der Sijs, N. (2022). Geheimtalen vroeger en nu. In Dialectendoeboek. De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut, Van Oostendorp, M. & Wolff, S. (Reds.), (pp. 141-146)
Van der Sijs, N. (2022). Gelegenheidswoordenboekje ‘Spiegels voor de jeugd’
Van der Sijs, N. (2022). Herkomst en gebruik van het woord wolf in het Nederlands
Van der Sijs, N. (2022). How the World Views Dutch and Dutch Speakers
Van der Sijs, N. (2022). How the World Views Dutch and Dutch Speakers
Van der Sijs, N. (2022). Kiev of Kyjiv? De spelling van Oekraïense plaatsnamen, in: Onze Taal 4, 22-23
Van der Sijs, N. (2022). L'image des Pays-Bas et du néerlandais dans d'autres langues
Van der Sijs, N. (2022). Losgehen wie ein Holländer. Het imago van Nederland(s) in andere talen, in: De Lage Landen
Van der Sijs, N. (2022). Losgehen wie ein Holländer. Het imago van Nederland(s) in andere talen. De Lage Landen.
Van der Sijs, N. (2022). Manager, in: Onze Taal 8, 34
Van der Sijs, N. (2022). Standaardnederlands is minder zuidelijk dan gedacht, in: De Lage Landen
Van der Sijs, N. (2022). Vaccinatie. Onze Taal 2/3, 30.
Van der Sijs, N. (2022). Visagist, in: Onze Taal 7, 34.
Van der Sijs, N. (2022). Vlegeljaren. Onze Taal 1, 30.
Van der Sijs, N. (2022). Welke talen gebruik jij? Oproep aan docenten en studenten in het hoger en universitair onderwijs in Nederland en België van alle vakgebieden, in: Neerlandistiek 16 juni
Van der Sijs, N. (2022). À la recherche du temps perdu: het WNT als Nederlands taalmuseum, in: Boeken die geschiedenis schreven, red. Kasper van Ommen & Garrelt Verhoeven, Amsterdam, pp. 237-243.
van der Sijs, N. (2022). Oude vogelnamen. En wat we daarvan kunnen leren, in: Gevleugelde geschiedenis van Nederland. De Nederlanders en hun vogels, red. Jan Luiten van Zanden, Helena Čordašev en Erik de Bruin, 89-103.
Van der Sijs, N. & Weduwen, A. der, m.m.v. Feis, B., Lammers, M. & Landzaat, E. (2022). Franse Tirannie. Het Rampjaar 1672 op school, Zwolle: Waanders Uitgevers.
De Sisto, M., Vandeghinste, V., Egea Gómez, S., De Coster, M., Shterionov, D. & Saggion, H. (2022). Challenges with Sign Language Datasets for Sign Language Recognition and Translation. Proceedings of the 13th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). Marseille, France.
Steurs, F. & Heylen, K. (2022). De Waagmeester van de woordenschat. In: Nederlandse Taalkunde 27, 2, p. 163-174.
Tasovac, T. et al (onder anderen Tiberius, C.) (2022). ELEXIS deliverable 5.3 Overview of Online Tutorials and Instruction Manuals.
Tempelaars, R. (2022). Leukerlands. Taalplezier in stukjes. Instituut voor de Nederlandse Taal/Scriptum.
Tempelaars, R. & Colman, L. (2022). In memoriams Dick Wortel (1946-2022). Neerlandistiek 19 augustus.
Tempelaars, R. & Colman, L. (2022). In memoriams Dick Wortel (1946-2022). Trefwoord.
Tiberius, C. et al. (2022). Deliverable 1.5 Best practices for lexicography – final report.
Tiberius, C. et al. (2022). Towards the ELEXIS data model: defining a common vocabulary for lexicographic resources. In: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2021 conference. 56-77.
De Tier (2022). ’t Zwien deur de beeëtn jaagn en andere leuke West-Vlaamse woorden en uitdrukkingen (1). In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 17, nr.1, pp. 7-9.
De Tier, V. (2022). Preus lijk veertig zijn en andere vergelijkingen. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 17, nr. 4, pp. 7-9.
De Tier, V. (2022). Sjchuufelt joen gat ook voe weg? West-Vlaamse spreuken van Djoos Utendoale. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 17, nr. 3, pp. 7-9.
De Tier, V. (2022). Spiegel van de taalgeschiedenis. Dialecten van het Nederlands. In: Geschiedenis, nr. 33, dertiende jaargang, mei 2022, pp. 42-44.
De Tier, V. (2022). ’t Zwien deur de beeëtn jaagn en andere leuke West-Vlaamse woorden en uitdrukkingen (2). In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 17, nr. 2, pp. 7-9
De Tier, V. & Sterkenburg, P. van (2022). De lisdodde in de Zeeuwse dialecten. In: Nehalennia, 215, pp. 20-22.
De Tier, V. & Sterkenburg, P. van (2022). Vernielende nikkestaart in Zierikzee. In: Nehalennia, 217, pp. 16-17.
De Tier, V. & Sterkenburg, P. van (2022). Zeeuwse namen voor de okkernoot. In: Nehalennia, 218, pp. 19-20.
De Tier, V. & Sterkenburg, P. van (2022). Zeeuwse wentelteefjes. In: Nehalennia, 216, pp. 15-16.
Vandeghinste, V. (2022). Een persoonlijk stukje geschiedenis van de computerlinguïstiek. In Liber Amicorum Francisci Affinii. Festschrift ter gelegenheid van het emeritaat van Frank Van Eynde. pp. 41-65.
Vandeghinste, V. & Van de Cruys, T. (2022). Voorgetrainde Grote Taalmodellen en Automatische Vertaling. Dixit. Tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie. December 2022. pp. 18-19.
Vandeghinste, V. (ed.) (2022). Liber Amicorum Francisci Affinii. Festschrift ter gelegenheid van het emeritaat van Frank Van Eynde.
Vandeghinste, V., Van Dyck, B., De Coster, M., Goddefroy, M., & Dambre, J. (2022). BeCoS Corpus: Belgian Covid-19 Sign Language Corpus. A Corpus for Training Sign Language Recognition and Translation. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 12, 7–17.
Vandeghinste, V., Van Eerten, L. & Noë, R. (2022). Hoe intelligent is Google Translate nu echt? Podcast. Instituut voor de Nederlandse Taal en Genootschap Onze Taal.
De Vos, M. (2022). In Between Description and Prescription: Analysing Metalanguage in Normative Works on Dutch 1550–1650. In: Languages 2022, 7, 89.
Vos, M. de (2022). ‘Deze verscheydenheyt der Voornamen’. Codification of third-person pronouns in Early Modern Dutch. Taal en Tongval 74 (1), pp. 107-146.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Topinamboer. In: Onze Taal 10, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Elften en finten. Onze Taal 5, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Groenlands. Onze Taal 4, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). In cohort. Onze Taal 2/3, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Krambamboeli. Onze Taal 1, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Otaksa en ginkgo. Onze Taal 6, 26.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). De reuzenkoeskoes. In: Onze Taal 7/8, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). De vier seizoenen. In: Onze Taal 9, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Koper. In: Onze Taal 12, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2021). Tarp en palliatief. In: Onze Taal 11, 30.
Beliën, M. (2021). 17 De adpositieconstituent. Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Beliën, M. (2021). 9 De adpositie (het voorzetsel, achterzetsel, omzetsel en meer). Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Beliën, M. (2021). Arie kwam aanlopen/aangelopen. Neerlandistiek, 11 oktober
De Bonth, R. (2021). Verba van Vestdijk.
De Bonth, R. (2021). Achter het achtervoegsel (1): wasserette. Neerlandistiek, 7 januari.
De Bonth, R. (2021). Achter het achtervoegsel (3): kitchenette. Neerlandistiek, 4 maart.
De Bonth, R. (2021). Achter het achtervoegsel (5): Opelette. Neerlandistiek, 6 mei.
De Bonth, R. (2021). Brieven als Buit-2 staat online. Neerlandistiek, 2 maart.
De Bonth, R. (2021). De populairste voornamen uit de 17e en 18e eeuw. Neerlandistiek, 8 maart.
De Bonth, R. (2021). De populairste voornamen uit de middeleeuwen. Neerlandistiek, 12 april.
De Bonth, R. (2021). Een andere methode. Neerlandistiek, 15 maart.
De Bonth, R. (2021). Een schitterend lexicon: DiaMaNT. Neerlandistiek, 9 februari.
De Bonth, R. (2021). Etymologica: bedenkers van woorden. Neerlandistiek, 21 juni.
De Bonth, R. (2021). Jozef en zijn jas. Neerlandistiek, 16 juni.
De Bonth, R. (2021). Met betrekking tot de E-ANS. Neerlandistiek, 15 mei.
De Bonth, R. (2021). Nederlandsch hertaelt junior. Neerlandistiek, 19 april.
De Bonth, R. (2021). Neerlandistiek ín de klas
De Bonth, R. (2021). Nieuwe versie corpus Brieven als Buit online. Neerlandistiek, 30 januari.
De Bonth, R. (2021). Praten over historischeletterkundefragmenten. Neerlandistiek, 16 februari.
De Bonth, R. (2021). Teksten verrijken met tags van TDN. Neerlandistiek, 5 juni.
De Bonth, R. (2021). Uitslag Vragen over Vestdijk – een Vestdijkquiz. Neerlandistiek, 26 maart.
De Bonth, R. (2021). Verba van Vestdijk, een gelegenheidswoordenboekje. Neerlandistiek, 21 maart.
De Bonth, R. (2021). Vragen over Vestdijk – een Vestdijkquiz. Neerlandistiek, 11 maart.
De Bonth, R. (2021). “Geen Huisgezin meer zonder muziek”. Achter het achtervoegsel (7). Neerlandistiek, 1 juli.
De Bonth, R. (2021). “Met de Y van Ysco”. Neerlandistiek, 21 mei.
Booij, G., Jansen, N. & Rys, K. (2021). 1 De klankleer van het Nederlands. Algemene Nederlandse Spraakkunst
Colleman, T., De Caluwe, J., Haeseryn, W., Boogaart, R., Landsbergen, F. & Van Hoorde, J. (2021). Over de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Colman, L. & Tiberius, C. (2021). Woordcombinaties / Word Combinations: all-in-one resource for Dutch words in context. In: Colson, J.-P. (ed.), Book of Abstracts Europhras 2021. Louvain-la-Neuve, 6-9 September, 2021. 40-41.
Colman, L. & Tiberius, C. (2021). Woorden combineren met Woordcombinaties. In Neerlandistiek (21 juli)
De Caluwe, J., De Tier, V., Ghyselen, A.S. & Vandenberghe, R. (2021). Atlas van het Dialect in Vlaanderen. Lannoo.
De Tier, V. (2021). Het immateriële landschap in Zeeland. In: Zeeuws Erfgoed, jg. 20, 2, pp. 4-7.
De Tier, V. (2021). Ingveoonse kenmerken in West-Vlaanderen (1). In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 16, nr.1, pp. 9-10.
De Tier, V. (2021). Ingveoonse kenmerken in West-Vlaanderen (2). In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 16, nr.2, pp. 9-10.
De Tier, V. (2021). Leuntje en Merien: Zeeuwse regionale voornamen. In: Zeeuws Erfgoed, jg. 20, 4, 9-11.
De Tier, V. (2021). Over flipflops, teensletsen en zeesletsen. In: Het grote taalmuseumvakantieboek, pp. 98-99.
De Tier, V. (2021). Van Zeeuwse puierek en padderdoelekes. In: Zeeuws Erfgoed, jg. 20, 1, pp. 24-25.
De Tier, V. (2021). West-Vlaanderen boven in de grote dialecttest. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 16, nr.4, pp. 8-12.
De Tier, V. (2021). Zeeuws-Vlaamse dialectkaarten op de computer. In: Nehalennia, 211, pp. 21-24.
De Tier, V. (2021). Zwoele avonden in West-Vlaanderen. In: Diejalektgazette Bachtn de Kuupe, jg. 16, nr. 3, p. 7.
De Tier, V. & Van Sterkenburg, P. (2021). De klaproos in de Zeeuwse dialecten. In: Nehalennia, 213, pp. 28-31.
De Tier, V., Chambers, S., Hellebaut, L, Van Keymeulen, J., Vandenberghe, R., Depuydt, K., De Does, J., Mertens, K. & Schoonheim, T. (2021). The Dictionary portal of the Southern Dutch Dialects. In Z. Gavriilidou, L. Mitits, & S. Kiosses (Eds.), EURALEX 19, Congress of the European Association for Lexicography, Abstracts, pp. 87-90.
De Tier, V., Van Koppen, M., Ooms, M., Swanenberg, J. & De Vogelaer, G. (2021). Wie zegt wat waar? Regionale taal in Nederland en Vlaanderen. Genootschap Onze Taal/Stichting Nederlandse Dialecten.
Van Eerten, L. (2021). Professor Weijnens reis naar Leiden. Neerlandistiek, 13 juli.
Geirnaert, D. (2021). Marcus Gheeraerts, Source of Inspiration for Tapestry-Designers. Sixteenth-Century Fable-Illustrations Used in Seventeenth-Century Tapestries. In: Van de Haar, A. & Schulte Nordholt, A. (eds.), Figurations animalières á travers les textes et l’image en Europe, du Moyen Âge á nos jours. Essais en hommage á Paul J. Smith, pp. 193-209. Brill.
Haga, T., Depuydt, K. & De Does, J. m.m.v. De Bonth, R. & Geirnaert, D. (2021). Tagset voor Diachroon corpusmateriaal van het Nederlands (TDN). INT Working Papers 1 (Instituut voor de Nederlandse Taal).
Hellebaut, L., Breitbarth, A., Farasyn, M., Ghyselen, A.S., De Tier, V. & Van Keymeulen, J. (2021). Stemmen uit het Verleden: een schat aan informatie voor heemkundigen en andere erfgoedactoren. In: Histories Magazine Histories vzw.
Joby, C. & Van der Sijs, N. (2021). Japanse aanpassingen van leenwoorden. Onze Taal 6, 10.
Joby, C. & Van der Sijs, N. (2021). Soja en kokku: taaluitwisselingen tussen Nederland en Japan. Onze Taal 6, 7-10.
Kosem, I. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (eds.) (2021). Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2021 conference. 5–7 July 2021, virtual. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o.
Landsbergen, F. (2021). Het dikke alfabetboek. Tielt.
Martelli, F. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (2021). Designing the ELEXIS Parallel Sense-Annotated Dataset in 10 European Languages. In Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2021 conference. 377-395.
Montes, M., Franco, K. & Heylen, K. (2021). Indestructible insights. A case study in distributional prototype semantics. In: G. Kristiansen, K. Franco, S. De Pascale, L. Rosseel, W. Zhang (Reds.), Cognitive Sociolinguistics Revisited (pp. 251-263). De Gruyter Mouton.
Noreillie, A-S., Kestemont, B., Heylen, K., Desmet, P. & Peters, E. (2021). Vocabulary knowledge and listening comprehension at an intermediate level in English and French as foreign languages: An approximate replication study of Stæhr (2009). In: Approaches to Learning, Testing and Researching L2 Vocabulary, (213-232). John Benjamins.
Rys, K. (2021). De adpositie. De ANS in het onderwijs.
Rys, K., Balesar, U., De Caluwe, J., Heeringa, W., Hinksens, F., Misier, S.D. & Rutten, J.S. (2021). De Staat van het Nederlands 2021. Over de taalkeuzes van Surinamers, Vlamingen en Nederlanders in het dagelijks leven. Den Haag & Amsterdam: Taalunie & Meertens Instituut.
Van der Sijs, N. (2021). Christoffel Plantijn: bouwmeester van een taalpaleis met vele kamers. In: Noord & Zuid 4, 7, 26-29.
Van der Sijs, N. (2021). Etymologica: Hoe basaal zijn Nederlandse uitleenwoorden? Neerlandistiek, 26 juli.
Van der Sijs, N. (2021). Etymologica: hotemetoot en hittepetit. Neerlandistiek, 11 oktober.
Van der Sijs, N. (2021). Etymologica: vogels in het wild en op tafel. Neerlandistiek, 28 juni.
Van der Sijs, N. (2021). Hunnen zijn een volk en hennen leggen eieren. Dooddoeners bij taalfouten. In: Onze Taal 9, 22-23.
Van der Sijs, N., Fonteyn, L. & Van der Meulen, M. (red.) (2021). Wat gebeurt er in het Nederlands?! Over taal, frequentie en variatie. Sterck & De Vreese.
Steurs, F. (2021). Centre of Expertise for Dutch Terminology. A digital platform for professional language. Academic Journal of Modern Philology (accepted).
Steurs, F. (2021). Terminology at the Dutch Language Institute: towards a centre of expertise for professional language. Terminologija (accepted).
Steurs, F. & Kinable, D. (2021). Het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT): een actief en attractief platform voor terminologie. In: Ruijsendaal, E. et al., TiNT-dag 2021, Nieuwe Reeks Terminologie in het Nederlandse Taalgebied- 2, NL-Term, 2021, 18-25.
Steurs, F. , Vandeghinste, V. & Heylen, K. (2021). Hoe automatische vertaling de genderbias van AI verraadt. In: Van der Sijs, N., Fonteyn, L. & Van der Meulen, M. (Reds.). Wat gebeurt er in het Nederlands? Over taal, frequentie en variatie, (290-295). Sterck & De Vreese.
Steurs, F., & Tryczyńska, K. (2021). On the untranslatability of legal texts: Can technology help in harmonizing the inequivalences in the different legal concepts and terms? The case of labour law. Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law (accepted).
Van der Sijs, N. (2021). 15 eeuwen Nederlands: Historische taalkunde in het curriculum! 34ste Conferentie Onderwijs Nederlands (HSN34), 102-106.
Van der Sijs, N. (2021). Taalwetten maken en vinden: het ontstaan van het Standaardnederlands. Uitgeverij Sterck & De Vreese.
Van der Sijs, N. (2021). Etymologica: moe(de)rneuker. Neerlandistiek, 17 mei.
Van der Sijs, N. (2021). Leve Karel van het Reve. Neerlandistiek, 19 mei.
Van der Sijs, N. (2021). Ode aan de punt. In: Drs. P en de punt (pp. 30-59).
Van der Sijs, N. (2021). The Digital Pallas, an eighteenth-century multilingual Russian dictionary with 60.000 language data. CIPL Newsletter March 2021.
Van der Sijs, N. (2021). Hoeveel dialecten werden er gesproken in negentiende-eeuws Amsterdam? Taal & Tongval 73 (1), 45-79.
Van der Sijs, N. & Rem, M. (2021). Medeklinkerwisseling tussen enkel- en meervoudsvormen: een combinatie van spellingsbeginselen. Taal & Tongval 73 (2), 137-166.
Vandeghinste, V. & Peters, E. (2021). Jeugdjournaal versus Duidelijke Taal. In: Van der Sijs, N., Fonteyn, L. & Van der Meulen, M. (eds.), Wat gebeurt er in het Nederlands?. Sterck & De Vreese
Vandeghinste, V., Muller, A., François, T. & Declercq, O. (2021). Easy Language in Europe - Belgium. In: C. Lindholm & U. Vanhatalo (eds.), Easy Language in Europe. Frank & Timme.
Waszink, V & De Tier, V. (2021). Knuffelcontact en waterwappie. De kracht van nieuwe woorden. Scriptum/Instituut voor de Nederlandse Taal
Zviel-Girshin, R. et al. (onder anderen Tiberius, C.) (2021). Developing pedagogically appropriate language corpora through crowdsourcing and gamification. In: Zoghlami, N. et al. (eds), CALL and professionalisation: short papers from EUROCALL 2021. 312-317.
Ahmadi, S. et al. (2020). A Multilingual Evaluation Dataset for Monolingual Word Sense Alignment. Proceedings of the 12th Language Resource and Evaluation Conference (LREC 2020), European Language Resources Association, Marseille, France, 3232-3242.
Baisa, V., Tiberius, C., Ježek, E., Colman, L., Marini, C. & Romani, E. (2020). Skema: A New Tool for Corpus-driven Lexicography. In: Proceedings of the XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Complotdenken. Onze Taal 12, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Digitale tekstuitgave van J.G.A. Kirchhoff en J.A.W. Schröder, Holländisch-deutsches Handwörterbuch besonders für Unstudirte, Oldenburg: Schulzesche Buchhandlung, 1810.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Digitale tekstuitgave van William Sewel, Nederduytsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche Taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe Verstanden, zo ten aanzien der Spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn, Amsterdam: Assuerus Lansvelt/ Erfg. van J. Lescailje, 1708.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Dinosauriërs. Onze Taal 6, 24.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Feestvarken. Onze Taal 1, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Huidhonger. Onze Taal 7/8, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Kinine. Onze Taal 4, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Kwakzalvers. Onze Taal 5, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Mondkapje. Onze Taal 10, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Sprinkhaan. Onze Taal 9, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Stikstof. Onze Taal 2/3, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Taser. Onze Taal 11, 30.
Beelen, H. & Van der Sijs, N. (2020). Wie is toch die berisper van een Nederlandse spelling? Neerlandistiek, 26 oktober.
De Bonth, R. (2020). (Nog even) gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren. Neerlandistiek, 14 september.
De Bonth, R. (2020). Bijdragen aan de webrubriek Terug in de taal.
De Bonth, R. (2020). Een noot bij Voskuils Afgang (Het Bureau, deel 6). Neerlandistiek, 1 september.
De Bonth, R. (2020). Gerard Outhof. “Een schrander letterkenner”.
De Bonth, R. (2020). Gratis drie meter woordenboek voor elke leerling. Neerlandistiek, 14 juni.
De Bonth, R. (2020). Groot Dicté der Nederlandsche Taal. Neerlandistiek, 28 augustus.
De Bonth, R. (2020). Hendrik Graauwhart. Een voorbeeldelijk en godvruchtig dichter.
De Bonth, R. (2020). Hendrik van Bracht. Een Dordtenaar in het Dichterkunstpaleis.
De Bonth, R. (2020). Laat ze maar lallen. Neerlandistiek, 13 april.
De Bonth, R. (2020). Letterzetters? Puzzelen met schrijvers – uitslag & antwoorden. Neerlandistiek, 10 augustus.
De Bonth, R. (2020). Letterzetters? Puzzelen met schrijvers. Neerlandistiek, 23 juli.
De Bonth, R. (2020). Matthias de Vriesquiz. Neerlandistiek, 27 mei.
De Bonth, R. (2020). Multatuli-triviaquiz. Neerlandistiek, 1 maart.
De Bonth, R. (2020). O schrijverke, schrijverke. Neerlandistiek, 14 februari.
De Bonth, R. (2020). Simon Doekes. Wijnkoper en zangbergstichter.
De Bonth, R. (2020). Sterrix & Kruisix. Neerlandistiek, 18 januari.
De Bonth, R. (2020). Uitslag Matthias de Vriesquiz. Neerlandistiek, 14 juni.
De Bonth, R. (2020). Uitslag en antwoorden van de Willem Elsschotquiz. Neerlandistiek, 22 december
De Bonth, R. (2020). Vermakelijk bio- en bibliografisch toetsenbord: zoeken op internet. Neerlandistiek, 24 mei.
De Bonth, R. (2020). Vondel voor het voortgezet onderwijs. Voltreffer! Populariteit en popularisering van de historische Nederlandse letterkunde. Bijdragen ter gelegenheid van het emeritaat van Lia van Gemert (pp. 74-78).
De Bonth, R. (2020). Wa zedde nou? Neerlandistiek, 16 mei.
De Bonth, R. (2020). Waarde en dierbare lezer, Neerlandistiek, 12 november
De Bonth, R. (2020). Was Balthazar Huydecoper een letterkundig initiatior? Een promotie in 1962. Neerlandistiek, 4 juni.
De Bonth, R. (2020). Willem Elsschotquiz. Neerlandistiek, 1 december
De Bonth, R. (2020). Word woordenschatgraver! Neerlandistiek, 13 september.
De Bonth, R. (2020). Wè neukt dè! De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD). Neerlandistiek, 13 oktober.
De Bonth, R. de i.s.m. Quest (2020). Weet jij hoe je moest spellen in 1870?
De Bonth, R., Geirnaert, D. & Tempelaars, R. (2020). Matthias de Vries aan het woord. Uitgave ter gelegenheid van het Matthias de Vriesjaar 2020. Instituut voor de Nederlandse Taal/Scriptum, Schiedam.
Bonth, Roland de (2020). ‘De naam van de vaders. Een paasquiz’
Bonth, Roland de (2020). ‘De vlag dekt de lading niet’
Bonth, Roland de (2020). ‘Uitslag Multatuli-triviaquiz’
Bonth, Roland de (2020). ‘Uitslag van De naam van de vaders. Een paasquiz’.
Bonth, Roland de (2020). ‘Vitamine N(amen)’
Bonth, Roland de (2020). ‘“De daad bij de term voegen”'
Bouma, G., Coussé, E., Dijkstra, T. & Van der Sijs, N. (2020). The EDGeS Diachronic Bible Corpus. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), 5232–5239.
Chiarcos, C., Ionov, M., De Does, J., Depuydt, K., Fahad Khan, A., Stolk, S., Declerck, T. & McCrae, J.P. (2020). Modelling Frequency and Attestations for OntoLex-Lemon. Proceedings of the 2020 Globalex Workshop on Linked Lexicography. Marseille: European Language Resources Association, 2020, 1-9.
Creten, S., Dekker, P. & Vandeghinste, V. (2020). Linguistic Enrichment of Historical Dutch using Deep Learning. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 10, 57-72.
De Pauw, T., Van Keymeulen, J., De Tier, V., Vandenberghe, R. & Hellebaut, L. (2020). Woordenboek van de Vlaamse dialecten. 3. Algemene woordenschat. 8. Eten en drinken. Gent: Vakgroep Taalkunde.
De Tier, V. (2020). Bachten de Kupe op de dialectkaart. Diejalektgazette van Bachtn de Kuupe, 15(4), 9-10.
De Tier, V. (2020). Bijdragen aan de webrubriek Uit de streek.
De Tier, V. (2020). De Zeeuws-Vlaamse dialecten staan op de kaart. Erfgoed Zeeland, (4), 18-20.
De Tier, V. (2020). Het Vlaams, Brabants en Limburgs in kaart gebracht.
De Vos, M. (2020). Dat onse tale geenzins lijden en kan. Filter. Tijdschrift over vertalen.
De Vos, M. (2020). De weerbarstige grammatica’s van het 17e-eeuwse Standaardnederlands. Neerlandistiek, 15 september.
De Vos, M. (2020). Neerlands trots. Those Who Wander, 5 november.
De Vos, M. (2020). Van de Gezangen. Those Who Wander, 30 november.
Depuydt, K. & De Does, J. (2020). DiaMaNT, een diachroon semantisch lexicon van de Nederlandse taal. Dixit. Tijdschrift over taal- en spraaktechnologie 17 (2), 27-30.
Doreleijers, K. & Van der Sijs, N. (2020). Studenten Nederlands in het buitenland: taalambassadeurs in de wereld. Vaktaal (2/3), 34-35.
Doreleijers, K. & Van der Sijs, N. (2020). Studenten Nederlands in het buitenland: taalambassadeurs in de wereld. Vaktaal, (2/3), 34-35.
Doreleijers, K., Jansen, M. & Van der Sijs, N. (2020). Taal onderzoek je zó. Levende Talen Magazine, 4, 38-39.
Fannee, M. (2020). Het Hoge Pad, een middeleeuws pad herontdekt. De Hekkensluiter 34, 17(2), 12-21.
Geirnaert, D. (2020). A Gift for Hanno: the Fictitious Booklist of Eduard de Dene. In: A. Pouey-Mounou & P.J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology (pp. 112-134). Brill.
Geirnaert, D. (2020). Bijdragen aan de webrubriek Terug in de taal
Geirnaert, D. & Smith, P.J. (2020). Wieringa - Doedijns - Anna Folie - Van Lennep: Dutch Versions of Rabelais's Library of Saint-Victor. In: A. Pouey-Mounou & P. J. Smith (eds.), Early Modern Catalogues of Imaginary Books - a Scholarly Anthology (pp. 320-348). Brill.
Id-Youss, L., Alsulaiman, A. & Steurs, F. (2020). New Forms of Translation: The Need for New Professional Profiles. In: S. Shiyab (Eds.), Translators and Interpreters’ Training: Arab and Middle Eastern Perspectives. John Benjamins Publishing Company.
Joubert, S. & Van der Sijs, N. (2020). Antilliaans-Nederlandse woorden en hun herkomst. Trefwoord, november 2020.
Speelman, D., Grondelaers, S., Szmrecsanyi, B. & Heylen, K. (2020). Schaalvergroting in het syntactische alternantieonderzoek. Nederlandse Taalkunde, 25 (1), 101-123.
Steurs, F. (2020). CLARIN-CLARIAH-DARIAH: Hoe staat het met de digitale infrastructuur voor de Nederlandse taal? Neerlandia: Algemeen-Nederlands Tijdschrift.
Steurs, F. (2020). Computer en taal. Worden vertalers op lange termijn overbodig? Romaneske, 69-76.
Steurs, F. (2020). Language is business. The challenges of a single digital market in a multilingual society. In: Language and Economy. Language Industries in a multilingual Europe, Chapter 3, (39-57). (EFNIL). Budapest: Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Science.
Steurs, F. (2020). Nederlands een grote taal? Een kwestie van meten. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia.
Steurs, F. (2020). Rekenen op taal. Hoeveel kost taal en wat is de impact op onze economie? In: W. Coudenys (Eds.), Taal en de wereld, Chapt. 1, (11-31). Universitaire Pers Leuven, Leuven.
Steurs, F. (2020). Van INL naar INT: een unieke schatkamer van alle taalmaterialen voor het Nederlands. Leuvense Bijdragen, 249-263.
Steurs, F. & Tryczyńska, K. (2020). Europe, its member countries and Labour Law: Challenges in multilingual terminology and translation. Sendebar, Revista de Traducción y la Interpretación. University of Granada. (accepted)
Steurs, F. & Van Sterkenburg, P. (2020). Geen woord te veel: Geschiedenis van INL tot INT. Scriptum, Schiedam.
Tempelaars, R., Waszink, V. & Verheij, B. (2020). rubriek ‘Neologisme van de week’ / ‘Nieuw woord van de week’ op de website van het INT. Met ingang van 7 maart 2020 ook wekelijks gepubliceerd in het Leidsch Dagblad.
Van Eerten, L. & Stalenhoef, C. (2020). Waar komt pindakaas vandaan? [Podcast; 12 afleveringen]
Van Eerten, L. & Waszink, V. (2020). Bijdragen Taalkalender over neologismen, Onze Taal.
Van der Sijs, N. (2020). 180.000 antwoorden op 15.000 vragen. E-data & Research, februari, 6.
Van der Sijs, N. (2020). Digitale tekstuitgave van 16 satirische kranten: Haegsche Middel-Weecksche Courant, july 1661; Haeghsche Mercurius, of Verscheyde Post-tydingen, july 1661. Extraordinaris Parysche Courant, augusti 1661; Nieuwe Haegse Middel-Weeckse Courant, 1661; Extraordinare Amsterdamsche Maendaegsche Courant, 1678; De courant tot gemeene best, 1684; Extraordinaire courant in t troubeljaar, 1684; Extraordinare Courant in twistmaand, 1684; Extraordinaris courant in twyffel-maent, 1684; Hora novissima, 1684; Korte aanmerkingen over de extraordinaire courant in twistmaand, 1684; Mercurius Gallo-Belgicus, 1684; De Darmstadse Thee Courant, 1687; De Oost-Indische Thee-Post, 1687; Amsterdamse post-tijding, 1689; Nieuwe Ypersz Maendaegse postyding, 1691.
Van der Sijs, N. (2020). Digitale tekstuitgave van 374 exemplaren van de Nieuwe Tijdinghen van Abraham Verhoeven, gepubliceerd tussen 1605 en 1628 en als scan beschikbaar bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
Van der Sijs, N. (2020). En chaussettes blanches et sandales. Langue et culture des émigrés néerlandais et flamands en francophonie. Septentrion 2(26), 134-139.
Van der Sijs, N. (2020). Englische Lehnwörter in der niederländischen Sprache: ein anschwellender Strom (Übersetzung von Roland Duhamel). In: Englisch in europäischen Sprachen, Hg. von Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske, FAU University Press, 125-166.
Van der Sijs, N. (2020). In hoeverre houden geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen in de eenentwintigste eeuw vast aan de Nederlandse taal en cultuur? Internationale Neerlandistiek 58(1), 5-21.
Van der Sijs, N. (2020). Paol, son, loisig. De vele soorten Amsterdams in de negentiende eeuw. Onze Taal (6), 8-9.
Van der Sijs, N. (2020). “Een schaap, dat geen wol had, zag paarden”. Een aanstekelijk boekje over historische taalkunde [bespreking van Yannick Fritschy. De stam van het woord. Over taalevolutie en de eerste taal ter wereld]. Neerlandistiek, 5 januari..
Van der Sijs, N. (2020). “Spiegheling” en “daet” van Simon Stevin. Onze Taal, (10), 28.
Vonk, F., Noordegraaf, J., De Bonth, R. & Rutten, G. (2020). In memoriam: Frans Wilhelm (1945-2020). Neerlandistiek, 9 juli.
Waszink, V. (2020). Directeur (m/v/x) gezocht. Over het nut van genderneutraal taalgebruik. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO), (3), 100-104.
Waszink, V. (2020). Dushi, bae en schattebout, allemaal woorden voor liefjes en schatjes. Onze Taal, 89, 2, p. 22-23
Waszink, V. (2020). Hoestschaamte, #blijfinuwkot en coronahufter. Nieuwe woorden in tijden van corona. Op: ivdnt.org, 24 april 2020.
Waszink, V. (2020). Neologisms in an Online Portal: The Dutch Neologismenwoordenboek (NW). In: Dictionaries, 41(1), 27-44.
Wielfaert, T., Heylen, K., Geeraerts, D. & Speelman, D. (2020). Visual Analytics for Parameter Tuning of Semantic Vector Space Models. In: M. Butt, A. Hautli-Janisz, V. Lyding (Eds.), LingVis: Visual Analytics for Linguistics, Chapt. 9, (215-245). (Lecture Notes, 220). Stanford: Center For The Study Of Language And Information.
De Bonth, R. (2019). Inleiding bij De Rembrandt-tutorials. Neerlandistiek.nl, 4 oktober 2019.
De Bonth, R. (2019). Van test naar tekst. Neerlandistiek,15 juni.
De Bonth, R. & Geirnaert, D. (2019). De Rembrandt-Tutorials. Volledige uitgave, naar beste vermogen bezorgd. Neerlandistiek.nl, 4 oktober.
De Bonth, R., i.s.m. Geirnaert, D. (2019). Het 17e-eeuwse Nederlands van Rembrandt. Neerlandistiek, 12 maart.
Bonth, Roland de (2019). Bijdragen over ‘konterfeiter’, ‘boekenbeer’, ‘verschillig’, ‘verknecht’, ‘gierwolf’, ‘laaf’, ‘overvlieger’, ‘vrouwentuin’, ‘abeet’, ‘orewoet’, ‘genan’, ‘Sinte Lors’, ‘warmbier’. In de webrubriek Terug in de Taal.
Bonth, Roland de (2019). ‘De witte wijn leppende elite’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Historischewoordenboekquiz’. Op: Neerlandistiek, 27 juli 2019.
Bonth, Roland de (2019). ‘Ik kunnen niet, meester!’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Max Havelaar, of de meningen van Nederlandse scholieren’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Oefenen in stijl’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Podcast, potel en prosument’. Op: Neerlandistiek, 11 december.
Bonth, Roland de (2019). ‘Ten enenmale te allen tijde’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Uitslag van de Worm-en-donder-kerstquiz’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Uitslag van en uitleg bij de Historischewoordenboekenquiz’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘Wtenbogaert. Kunt u dat spellen?’. In AdRem, Remonstrants maandblad. Oktober 2019, p. 16-17.
Bonth, Roland de (2019). ‘Zoekt (met reguliere expressies), en gij zult (meer) vinden’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bonth, Roland de (2019). ‘“Dit was het (taal)nieuws”. Nieuwsbrieven voor het schoolvak Nederlands’. Op: Neerlandistiek, 10 september
Bonth, Roland de (2019). ‘“Ionck bestaen, oud ghedaen”’. Op: www.neerlandistiek.nl
Bosque-Gil, J. et al. (2019). The OntoLex Lemon Lexicography Module. Final Community Group Report 17 September 2019. Bosque-Gil, J. & Gracia, J. (Eds), met bijdragen van Katrien Depuydt en Jesse de Does.
Chambers, S., Dillen, W., Gheldof, T., Ryckbosch, W., Vandeghinste, V. & Verbruggen, C. (2019). From DARIAH to CLARIAH in Flanders. Challenges and Opportunities 42 for the Development of an Open Humanities Service Infrastructure. DH Benelux 2019. Liege, Belgium.
Dekker, P. & Van Eerten, L. (2019). Ga lekker zitten. Neerlandistiek, 28 februari.
Dekker, P., Fannee, M. & De Does, J. (2019). CLARIAH Chaining Search: A Platform for Combined Exploitation for Multiple Linguistic Resources, CLARIN Annual Conference 2019, Leipzig, Germany.
Depuydt, Katrien en Hennie Brugman (2019). 'Turning Digitised Material into a Diachronic Corpus: Metadata Challenges in the Nederlab Project'. In: DATeCH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. Association for Computing Machinery, New York 2019, p. 169-173.
Van Eerten, L. (2019). Biogondiër, ecorexia, verticaal bos - De jongste klimaatwoorden. Onze Taal, 88(10), 16-17.
Eerten, Laura van (2019). Het Groene Woordenboekje. Op: www.ivdnt.org.
Geirnaert, D. & De Bonth, R. (2019). Drakenbloed, blozeren en zwadderen. Zeventiende-eeuwse schilderstermen. In T. Askamp (red.), De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen, 22-40.
Geirnaert, D. & De Bonth, R. m.m.v. Depuydt, K. (2019). Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje. Woorden die we wisten, Instituut voor de Nederlandse taal / Scriptum.
Geirnaert, Dirk & Roland de Bonth (2019). ‘Woorden voor Rembrandt. Gelegenheidswoordenboekje 17e-eeuwse schilderstermen’. Op: www.ivdnt.org
Hofmeester, Karin, Ashkan Ashkpour, Katrien Depuydt en Jesse de Does (2019). ‘Diamonds in Borneo: Commodities as Concepts in Context’. In: DATeCH2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. Association for Computing Machinery, New York 2019, p. 45-50.
Kallas, J., Koeva, S., Langemets, M, Tiberius, C & Kosem, I. (2019). 'Lexicographic Practices in Europe: Results of the ELEXIS Survey on User Needs'. In: Kosem, I. et al. (eds), Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o. 519-536
McCrae, J.P., Tiberius, C, Khan, A.F., Kernerman, I., Declerck, T., Krek, S., Monachini, M., Ahmadi, S. (2019). The ELEXIS Interface for Interoperable Lexical Resources. In: Kosem, I., Zingano Kuhn, T., Correia, M., Ferreria, J. P., Jansen, M., Pereira, I., Kallas, J., Jakubíček, M., Krek, S. & Tiberius, C. (eds.) 2019. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2019 conference. 1-3 October 2019, Sintra, Portugal. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o. 642-659.
Parlevliet, D. & Fannee, M. (red.) (2019). Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen. Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland.
Peters, E., Noreillie, A-S., Heylen, K., Bulté, B. & Desmet, P. (2019). The impact of instruction and out-of-school exposure to foreign language input on learners’ vocabulary knowledge in two languages. LANGUAGE LEARNING, 69 (3), 747-782.
Schoonheim, T. (2019). Oudfries en Oudnederlands, twee verwante talen in één woordenboek. Trefwoord
Steurs, F. (2019). De juridische toren van Babel – de (on)vertaalbaarheid van juridische teksten. In Teksten in beweging. Ewout van der Knaap & Cees Koster (red). Vantilt, Nijmegen.
Steurs, F. (2019). Taal in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. Wat met de beveiliging van onze taaldata? In Technologie, ethiek en beleid, Brussel, Politeia.
Steurs, F. (2019). Taal is Business! Over globalisering en toepassingen in de taalkunde. In: Neerlandica Wratislaviensa XXVIII. Op reis! Wroclaw, Wydawnictwo. Unviwersytetu Wroclawskiego
Steurs, Frieda (2019). 'Technologie en integriteit'. In: Technologie, ethiek en beleid (81-92). Brussel: Politeia nv.
Tempelaars, R. & Waszink, V. (2019). Heeft de academische lexicografie toekomst? Neerlandia, 123(4), 36-37.
Tempelaars, Rob e.a. (2019). Rubriek ‘Vraagbaak’ op de website van het INT. https://ivdnt.org/
Tempelaars, Rob en Vivien Waszink (2019). Rubriek ‘Neologisme van de week’ op de website van het INT. https://ivdnt.org/
Van Keymeulen, J., De Tier, V. & Hellebaut, L. (2019). Een dialectlexicografische databank : de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND). In: FLW research day, Abstracts. Ghent, Belgium.
Vandeghinste, V., Bulté, B. & Augustinus, L. (2019). Wablieft: An Easy-to-Read Newspaper Corpus for Dutch. In Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2019, 188-191. Leipzig, Germany.
Vandeghinste, V., Vanallemeersch, T., Augustinus, L., Bulté, B., Van Eynde, F., Pelemans, J., Verwimp, L., Wambacq, P., Heyman, G., Moens, M., van der Lek-Ciudin, I., Steurs, F., Rigouts Terryn, A., Lefever, E., Tezcan, A., Macken, L., Hoste, V., Daems, J., Buysschaert, J., Coppers, S., Van den Bergh, J., Luyten, K. (2019). Improving the Translation Environment for Professional Translators. Preprints 2019, 2019040274 (doi: 10.20944/preprints201904.0274.v1)
Vandeghinste, Vincent, Bram Bulté (2019). 'Linguistic Proxies of Readability: Comparing Easy-to-Read and regular newspaper Dutch'. In: Computational Linguistics in the Netherlands Journal, vol. 9. p. 81-100
Waszink, V. (2019). Smibanese: taal uit de Bijlmer. Onze Taal, 88(11), 8.
Waszink, Vivien (2019). Aquí met that ass, Spaanse invloeden in de nederhop. In: Onze Taal 6 (2019), p. 22-23
Bulté, Bram, Leen Sevens and Vincent Vandeghinste (2018). 'Automating lexical simplification in Dutch.' In: Computational Linguistics in the Netherlands Journal. Volume 8
Colman, Lut & Carole Tiberius (2018). A Good Match: a Dutch Collocation, Idiom and Pattern Dictionary Combined. In: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, pp. 233-246.
Dekker, Peter & Tanneke Schoonheim (2018). 'Crowdsourcing Language Resources for Dutch using PYBOSSA: Case Studies on Blends, Neologisms and Language Variation'. In: Proceedings of the enetCollect WG3&WG5 Meeting, 24-25 October 2018.
Depuydt, Katrien and Jesse de Does (2018). 'The Diachronic Semantic Lexicon of Dutch as Linked Open Data'. In: I. Kernerman and S. Krek, Proceedings of the LREC 2018 Workshop “Globalex 2018 – Lexicography & WordNets”. [Miyazaki], 2018, pp. 23-28.
van Eerten, L. & Waszink, V. (2018). Bijdragen aan: Taalkalender 2019.
Eerten, Laura van (2018). 'Van astronaut tot vlinder. De namen van vuurwerk'. In: Onze Taal 87, 12, p.18-19.
Eerten, Laura van (2018). ‘Van astronaut tot vlinder. De namen van vuurwerk’. In: Onze Taal 87, 12, p. 18-19
Eerten, Laura van, Rob Tempelaars, Vivien Waszink (2018). Lubberiaans Lexicon. Op: www.ivdnt.org.
Eerten, Laura van, Vivien Waszink (2018). Bijdragen aan: Taalkalender 2019
Eerten, Laura van, Vivien Waszink (2018). Coachwoordenboekje. Op: www.ivdnt.org.
Eerten, Laura van, Vivien Waszink (2018). Kids, koffietjes & comfortzone. Column op: www.taalvoutjes.nl
Erp, Marieke van, Jesse de Does, Katrien Depuydt , Rob Lenders and Thomas van Goethem (2018). 'Slicing and Dicing a Newspaper Corpus for Historical Ecology Research'. Proceedings of European Knowledge Acquisition Workshop – EKAW (2018).
Erp, Marieke van, Jesse de Does, Katrien Depuydt , Rob Lenders and Thomas van Goethem (2018). 'Slicing and Dicing a Newspaper Corpus for Historical Ecology Research'. In: Proceedings of European Knowledge Acquisition Workshop – EKAW (2018).
Gantar, Polona, Lut Colman, Carla Parra Escartín, Hector Martínez Alonso (2018). Multiword Expressions: Between Lexicography and NLP. International Journal of Lexicography.
Geirnaert, Dirk (2018). ’One hundred and eleven Drawings identified as the Work of Marcus Gheeraerts’. Webartikel op University Leiden – Leiden Arts in Society Blog, October 2018.
Geirnaert, Dirk & Robrecht Lievens (2018). Van zondeval tot hemel. Staties uit de heilsgeschiedenis. Een reeks geïllustreerde devotionele strofen van Anthonis de Roovere (Gouda, 1482). Jaarboek 2013 Koninklijke soevereine hoofdkamer van Retorica „De Fonteine“ te Gent. LXIII. Tweede reeks, nr. 55. Gent.
Id-Youss H., Steurs F., Alswlaiman AA. (2018). 'Legal-based Ontologies Between serious needs and challenging realities'. In: TOTh 2017 Proceedings (249-264).
Keymeulen, Jacques van, Sally Chambers, Veronique de Tier, Jesse de Does, Katrien Depuydt, Tanneke Schoonheim, Roxane Vandenberghe and Lien Hellebout (2018). 'Sustaining the southern Dutch Dialects: the Dictionary of the Southern Dutch Dialects'. In: Inguana Skadina and Maria Eskevich (eds.), CLARIN Annual Conference 2018. Proceedings. Pisa, 8-10 October 2018, p. 132-136.
Kosem, Iztok, Kristina Koppel, Tanara Zingano Kuhn, Jan Michelfeit, Carole Tiberius (2018). 'Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case(s) of GDEX'. In: International Journal of Lexicography, ecy014
Krek, Simon, Iztok Kosem, John McCrae, Roberto Navigli, Bolette S. Pedersen, Carole Tiberius, Tanja Wissik (2018). 'European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)'. In: Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts (EURALEX 2018), Ljubljana, Slovenia, 17-21 July 2018. 881-891.
Noreillie, A-S., Kestemont, B., Heylen, K., Desmet, P. & Peters, E. (2018). Vocabulary knowledge and listening comprehension at an intermediate level in English and French as foreign languages: An approximate replication study of Stæhr (2009). ITL - International Journal of Applied Linguistics, 169 (1), 214-233.
Pedersen, Bolette S., John McCrae, Carole Tiberius, Simon Krek (2018). 'ELEXIS - a European infrastructure fostering cooperation and information exchange among lexicographical research communities'. In: Francis Bond, Takayuki Kuribayashi, Christiane Fellbaum and Piek Vossen (eds) Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018), Global Wordnet Association, Singapore. 339-344.
Schoonheim, Tanneke (2018). 'Panama, Paddenpoel, Popswoude and Poederooijen. Geographical names in the historical dictionaries of Dutch'. In: Rolf Bergmann und Stefanie Stricker (ed.). Namen und Wörter. Theoretische Grenzen – Űbergänge im Sprachwandel. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2018, pp. 145-169.
Speelman, D., Heylen, K. & Geeraerts, D. (2018). Mixed-Effects Regression Models in Linguistics. (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences). New York: Springer.
Speelman, D., Heylen, K. & Geeraerts, D. (2018). Introduction. In: D. Speelman, K. Heylen, D. Geeraerts (Eds.), Mixed-Effects Regression Models in Linguistics, Chapt. 1, (1-10). (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences). Springer International Publishing.
Steurs F. (2018). 'Taal en variatie. Variatie en taal. Het INT als schatkamer van alle taalmaterialen'. In: Colleman T., De Caluwe J., De Tier V., Ghyselen A., Triest L., Vandenberghe R., Vogl U. (Eds.), Woorden om te bewaren Gent: Skribis Gent, p. 135-149.
Steurs F. (2018). 'Taal is business: (vak)taal als centrale schakel voor de economie en samenleving (accepted)'. In: Dagen van het Nederlands "Het (on)vertaalbare vertaald"
Tempelaars, Rob, Vivien Waszink (2018). Rubriek ‘Neologisme van de week’. Op www.ivdnt.org.
Tempelaars, Rob, Vivien Waszink, Tanneke Schoonheim (2018). Internetwoordenboekje. Op: www.ivdnt.org.
Van der Lek-Ciudin I., Rigouts Terryn A., Heyman G., Lefever E., Steurs F. (2018). 'Translator's methods of acquiring domain-specific terminology. Information retrieval in terminology using lexical Knowledge Patterns'. In: Proceedings of the 21st European Symposium on Languages for Special Purposes (LSP), Bergen, Norway, 28 Jun 2017-30 Jun 2017. Bergen.
Vandeghinste V., Steurs F. (2018). 'Nederlandse Taaltechnologie voor Blinden'. In: Dixit.
Vandeghinste, Vincent, Leen Sevens and Ineke Schuurman (2018). 'Pictograph Translation Technologies for People with Limited Literacy.' In Skadina & Eskevitch (eds.) CLARIN Annual Conference 2018 Proceedings. pp. 190-193
Waszink, Vivien (2018). 'Kleedjes, onesies en rokjesdag. Klerenwoorden & modetaal. Op: www.vandale.nl.
Waszink, Vivien (2018). 'Klerenwoorden en modetaal'. Op: www.taalvoutjes.nl.
Waszink, Vivien (2018). 'Niemendalletje, onesie en slimme jas. Klerenwoorden en modetaal'. In: Onze Taal, februari/maart 2018.
Waszink, Vivien (2018). 'Taalbaas'. Op: KRO/NCRV Data.
Waszink, Vivien (2018). Klerenwoorden en modetaal. Van Dale Uitgevers, Utrecht.
Waszink, Vivien & Laura van Eerten (2018). Kids, koffietjes & comfortzone, Waarom taal soms irritant is
Waszink, Vivien, Alex Reuneker, Ton van der Wouden (2018). 'Als ik praat, dan praat ik money. De hiphopste woorden'. Op: Neerlandistiek, 28 juli
Waszink, Vivien, Laura van Eerten (2018). Kids, koffietjes & comfortzone. Waarom taal soms irritant is. Uitgeverij AUP, Amsterdam.
Zenner, E., Heylen, K. & Van de Velde, F. (2018). Most borrowable construction ever! A large-scale approach to contact-induced pragmatic change. Journal of Pragmatics, 133, 134-149.
Bob Boelhouwer, Hindrik Sijens en Anne Dykstra (2017). 'Dictionary Portals'. In: Pedro A. Fuertes-Olivera (eds.), Routledge Handbook of Lexicology pp. 754-766.
Colman, Lut (2017). 'Paardengym'. In: Willy Martin & Marcel Thelen (red.). Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje
Depuydt, Katrien, Jesse de Does, Pieter Duijff, Hindrik Sijens (2017). 'Making The Dictionary of the Frisian Language available in the Dutch historical dictionary portal'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0
Does, Jesse de, Jan Niestadt en Katrien Depuydt (2017). 'Creating research environments with BlackLab' In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0
Does, Jesse de, Katrien Depuyd, Karina van Dalen-Oskam en Maarten Marx (2017). 'Namescape: NER from a Literary Perspective'. In: Jan Odijk and Arjan van Hessen (eds.) CLARIN in the Low Countries, pp. 151-165. London: Ubiquity Press. License: CC-BY 4.0
Eerten, Laura van (2017). 'Allemaal beestjes'. In: Taalvoutjes, 1 oktober 2017.
Eerten, Laura van (2017). 'Allemaal beestjes'. In:Taalvoutjes 1 oktober 2017.
Eerten, Laura van (2017). 'Genderneutrale kids' In: Taalvoutjes, 10 november 2017
Eerten, Laura van (2017). 'Genderneutrale kids'. In: Taalvoutjes, 10 november 2017
Eerten, Laura van (2017). Bijdragen aan Taalkalender 2017 van Onze Taal.
Eerten, Laura van & Vivien Waszink (2017). Taalkalender 2017
Eerten, Laura van (ed.) (2017). Waar komt suikerspin vandaan? En nog 99 andere vragen over woorden. Amsterdam, Thomas Rap, 2017.
Eerten, Laura van, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink, Saskia Aukema, Eva van Delft, Raymond Noë & Kees van der Zwan (2017). Waar komt suikerspin vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor de Nederlandse Taal/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdam
Erp, Marieke van, Thomas van Goethem, Katrien Depuydt and Jesse de Does (2017). 'Towards Semantic enrichment of Newspapers: A Historical Ecology use case'. In: Proceedings of Workshop on Humanities in the Semantic Web – WHiSe II (2017).
Fannee, Mathieu (2017). 'Hoe komt het Warmondse adellijke huis ‘te Waert’ aan zijn naam?'. In: De Hekkensluiter, Jaargang 14 (2017), nr.2. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond)
Fannee, Mathieu (2017). ‘De betekenis van veldnamen in kasteelonderzoek’. In: Kastelen en Historische Buitenplaatsen, infoblad van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen, nr. 3 (Noordwijk, juni 2017)
Fannee, Mathieu (2017). ‘Warmonds vergeten akkerland’. Een supplement bij ‘tlant te Waremunde’. Historisch Genootschap Warmelda (Warmond).
Iztok Kosem Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa (2017). ‘Electronic lexicography in the 21st century’. In: Proceedings of eLex 2017 conference.
Kinable, D.C.J. (2017). 'At the Crossroads of Digital Humanities and Historical Lexicography: The Middle Dutch "Seemly Play (Abel Spel) of Winter and Summer" as a Research Case'. In: Journal of Digital Scholarship in the Humanities
Steurs, F. (2017). 'Is Taal Business?' In: Ad Rem (VVZC) Vol. 31 Issue 1, pp., 12-14
Steurs, F. (2017). 'Taaldiversiteit in economisch perspectief. Is er ook ruimte voor regiolecten en dialecten?' In: De Tier, V., Wijngaard, T. en Ghyselen, Q. Taalvariatie in de meertalige grootstad. Stichting Nederlandse Dialecten vzw, Leiden 2017
Tempelaars, Rob (2017). 'Vijftien eeuwen Nederlands gratis online. De woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal in kaart gebracht'. In: Neerlandia 121, 4, pp. 36-38
Tiberius, Carole, Thierry Declerck (2017). 'A lemon Model for the ANW Dictionary'. In: Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelenas Kalla, Simon Krek, Vit Baisa (eds.) In: 'Electronic lexicography in the 21st century'. Proceedings of eLex 2017 conference. pp., 237-251
Waszink, Vivien (2017). '"Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo": de nieuwe woorden van 2017'. In: Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35
Waszink, Vivien (2017). ‘Plasvriendelijk, ontzooën en #MeToo': de nieuwe woorden van 2017’. In: Neerlandia, jaargang 127, pp. 34-35.
Waszink, Vivien, Alex Reuneker en Ton van der Wouden (2017). 'Sanskriet op de beat'.
Waszink, Vivien, Alex Reuneker en Ton van der Wouden (2017). 'Sanskriet op de beat'. Op: Neerlandistiek, april 2017
Berthold van Maris, m.m.v. Rob Tempelaars (2016). 'Briesende paarden, dravende paarden. Wat woordcombinaties onthullen over woordbetekenissen'. In: Onze Taal 85, 5, 14-17 (2016).
Colman, L (2016). 'Sustainable lexicography: where to go from here with the ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek, an online general language dictionary of contemporary Dutch)?'. In: International Journal of Lexicography 29 (2), p. 139-155.
Eerten, Laura van (2016). 'Ergerwoorden'. In: Taalvoutjes 25
Eerten, Laura van (2016). 'Ergerwoorden'. In: Taalvoutjes, 25 nov 2016
Eerten, Laura van (2016). 'Welk boek mee in de koffer?' In: Onze Taal 85, 7/8, p. 21.
Frieda Steurs (2016). 'SCATE: Smart Computer-Aided Translation Environment - what about terminology in the translation process?' In: Edition, 16 (2), 21-24 (2016).
Frieda Steurs (2016). Taal is Business. Taal, de turbo naar economisch succes! Schiedam: Scriptum, 2016.
Id-Youss, L. et al. (o.a. Steurs, F.) (2016). Concept System Construction: a Step toward better legal Communication, 467 pp. (2016).
Landsbergen, Frank (2016). 'Dat is wel echt een dingetje'. In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.), Aries netwerk. Een constructicon, p. 132-134.
Schoonheim, Tanneke, Rob Tempelaars en Vivien Waszink (2016). De nieuwe woorden van 2015. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Vandeghinste, V. et al. (o.a. Van der Lek-Ciudin, I., Steurs, F.) (2016). 'SCATE - Smart Computer-Aided Translation Environment'. In: Baltic Journal of Modern Computing. Special Issue. Vol. 4 (2). Annual conference of the European Association for Machine Translation - EAMT 2016. Riga, Letland, 30 mei-1 juni 2016, 382 (2016).
Waszink, Vivien (2016). 'Carwashrokken, poepvrije wc-borstels en integritis, Nieuwe woorden van 2015'. In: Neerlandia 1, februari 2016.
Waszink, Vivien (2016). 'Content uitrollen, pdf’s bakken en feedback over de schutting gooien, Kantoortaal, bedrijfsjargon en businesslingo'. In: Ad Rem, september 2016.
Waszink, Vivien (2016). 'Hoe x is dat!' In: Ronny Boogaart, Saskia Lensink & Alex Reuneker (red.). Aries netwerk. Een constructicon.
Waszink, Vivien (2016). 'Kraamkost, tabletbochels en lelijke groente, Hoe zien nieuwe woorden eruit en wie gebruikt ze?' In: Ons Erfdeel 3, september 2016.
Waszink, Vivien (2016). 'OMG! Vette patta’s van me bff! #yolo. Jongeren en hun eigen taal'. In: Neerlandia 3, september 2016.
Wouden, Ton van der, Audring, Jenny, Bennis, Hans, Beukema, Frits, Booij, Geert, Broekhuis, Hans, Corver, Norbert, Cremers, Crit, Dernison, Roderik, Dikken, Marcel den, Dyk, Siebren, Gussenhoven, Carlos, Haan, Ger de, Heuven, Vincent van, Hoekstra, Eric, Hoekstra, Jarich, Hoogeveen, Bart, Jong, Gerbrich de, Keizer, Evelien, Kirstein, Anna, Köhnlein, Björn, Landsbergen, Frank, Linke, Kathrin, Oostendorp, Marc van, Ouddeken, Nina, Sebregts, Koen, Tiberius, Carole, Versloot, Arjen, Visser, Willem, Vos, Riet, Vries, Truus de, Weening, Joke (2016). 'Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans)'. In Nederlandse Taalkunde 21, 1 p. 2016, 157-168.
Eerten, Laura van (2015). 'Achter de schermen bij het Groene boekje'. In: Taalunie: Bericht editie oktober 2015.
Eerten, Laura van (2015). 'Weg met dat woord!'. In: Taalunie: Bericht editie november 2015.
Eerten, Laura van (2015). 'Woordbeleg'. In: Taalvoutjes 31 dec 2015.
Eerten, Laura van, Tanneke Schoonheim, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Vivien Waszink & Raymond Noë (2015). Waar komt hagelslag vandaan? en nog 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Genootschap Onze Taal. Thomas Rap, Amsterdam.
Geirnaert, Dirk (2015). ’Eduard de Dene in Groningen’. InBiekorf 115 (2015), p. 329-332
Geirnaert, Dirk & Hans Kienhorst (2015). ’Wie is De cock? Twee blaadjes met aan de “cock van Gruenendale” toegeschreven teksten (Collectie Soeterbeeck, Fr. 20)’. In: Ons geestelijk erf, 86 (2015), p. 24-40
Kinable, Dirk (2015). 'Reflections on the concept of a scholarly dictionary'. In: Kernerman Dictionary News 23.
Wouden, Ton van der, Gosse Bouma, Matje van de Camp, Marjo Koppen, Frank Landsbergen & Jan Odijk (2015). 'Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources'. In Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14-16,2015, Wrocław, Poland.
Fannee, Mathieu (2014). ‘Middeleeuwse toponiemen in Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 138-168
Fannee, Mathieu & Karling Rottschäfer (2014). ‘De naam Warmond’. In: tlant te Waremunde, een studie over Warmond in de middeleeuwen (1100-1400), pp. 7-12
Geirnaert, Dirk (2014). ’Pastoorsmeid in het Ancien Régime: een profielschets op rijm’. In: Biekorf 114 (2014), p. 151-162
Landsbergen, Frank, Carole Tiberius & Roderik Dernison (2014). 'Taalportaal: an Online Grammar of Dutch and Frisian'. In: Nicoletta Calzolari et al. (red.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14).
Severing, Ronald, Katrien Depuydt et al. (2014). 'Towards a language database of Papiamentu'. In: Nicolas Faraclas, Ronald Severing et al, Creole Connections. Curaçao/Puerto Rico 2014, volume 1, 97-104.
Sánchez, Joan-Andreu, Vicente Bosch, Verónica Romero, Katrien Depuydt, Jesse de Does (2014). 'Handwritten Text Recognition for historical documents in the transScriptorium project'. In: DATeCH 2014, pp. 111-117.
Tanha, Jafar, Jesse de Does, Katrien Depuydt (2014). 'An Intelligent Sample Selection Approach to Language Model Adaptation for Hand-Written Text Recognition'. In: 2014 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR 2014), pp. 349-354.
Tiberius, Carole & Tanneke Schoonheim (2014). A Frequency Dictionary of Dutch: Core vocabulary for learners. Routledge Frequency Dictionaries. Routledge.
Tiberius, Carole, Jan Niestadt, Lut Colman & Boudewijn van den Berg (2014). 'Advancing Search in the Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1247-1253.
Tiberius, Carole, Tanneke Schoonheim & Adam Kilgarriff (2014). 'A Frequency Dictionary of Dutch'. In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Ralli, Natascia (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano, p. 1211-1219.
Cahill, Lynne, Carole Tiberius & Jon Herring (2013). ‘PolyOrth: Orthography, phonology and morphology in inheritance lexicons’. In: Written Language & Literacy 16:2, p. 146-185.
Does, Jesse de, Katrien Depuydt (2013). 'Lexicon-supported OCR of eighteenth century Dutch books: a case study'. DRR 2013, San Francisco.
Eerten, Laura van, Josefien Sweep, Rob Tempelaars, Boukje Verheij, Vivien Waszink & Raymond Noë (2013). Waar komt pindakaas vandaan? en 99 andere vragen over woorden. Instituut voor Nederlandse Lexicologie / Genootschap Onze Taal
Geirnaert, Dirk (2013). ’Verhelderende dialogen bij de vakman’. In: Madoc. Tijdschrift voor de Middeleeuwen 27 (2013), p. 211-220
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius (2013). ‘Genre in a Frequency Dictionary’. In: Andrew Hardie and Robbie Love (eds.), Corpus Linguistics 2013 Abstract Book. Lancaster. UCREL, 142-144.
Kinable, Dirk (2013). '"Semagrams" in Historical Lexicography and their Applicability for Text Research. The Case of "Maskeroen"'. In: International Journal of Lexicography 26 (2013), p. 424-448.
Sánchez, J. et al (o.a. K. Depuydt & J. de Does) (2013). 'tranScriptorium: a European project on handwritten text recognition'. In: Acm symposium on document engineering, 2013, pp. 227-228.
Tiberius, Carole (2013). 'Review of: "Dennis Spohr, Towards a Multifunctional Lexical Resource: Design and Implementation of a Graph-based Lexicon Model"'. In: International Journal of Lexicography 26(2), p. 234-238.
Eerten, Laura van (2012). 'Waarom Lange Frans "ochtond" zegt'. In: Onze Taal 81, 1, p. 14-15.
Geirnaert, Dirk (2012). ’Leidse gedenksteen ontraadseld’. In: Leids Jaarboekje 2012, p. 66-72
Honselaar, W.J.J. & J. Sweep (2012). ‘Arguments between rigidity and flexibility. A lexicographic problem’. In: H.A. van der Liet & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies). Amsterdam: Scandinavisch Instituut, p. 81-111.
Kenter, Tom, Tomaz Erjavec, Maja Zorga Dulmin & Darja Fiser (2012). Lexicon construction and corpus annotation of historical language with the CoBaLT editor.
Ruitenberg, T. & Van pellicom, K. i.s.m. De Does, J. & Depuydt, K. (2012). De morfosyntactische module van het GiGaNT-lexicon. INL Working Papers - Taalbank Nederlands 3. Leiden, 2012
Sweep, J. (2012). Metonymical Object Changes. A corpus-oriented study on Dutch and German. LOT dissertation series 309. Utrecht: LOT [Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap / Netherlands Graduate School of Linguistics].
Sweep, J. (2012). ‘Modern dictionaries in higher language education. The Dictionary of Contemporary Dutch (ANW) as an example’. In: Proceedings of the 2012 "Van Schools tot Scriptie" Colloquium, Leiden.
Sweep, J. (2012). ‘The onomasiological side of metonymy’. In: R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer & J. Stelleman (Eds.), Between West and East. Festschrift for Wim Honselaar [Pegasus Oost-Europese Studies 20]. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus, p. 611-631.
Eerten, Laura van & Griet Depoorter (2011). 'Het Corpus Gesproken Nederlands, een waardevolle bron van hedendaagse spraak uit Nederland en Vlaanderen'. In: Neerlandia/Nederlands van Nu 115, 3, p. 31-33.
Geirnaert, Dirk (2011). 'In memoriam Nienke Bakker (1916-2011)'. In: Biekorf 111, p. 486-487.
Geirnaert, Dirk (2011). 'Restauratie met rekenfout. Eduard de Denes chronogram voor de Bogardenschool'. In: Biekorf 111, p. 186-191.
Mooijaart, Marijke (2011). 'Apherdianus, 16th-century Dutch proverbs and the Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)em>'. Paper ICHLL 5, Oxford 14-16 June 2010.
Mooijaart, Marijke (2011). 'Van acht (507) tot zwangerschap (1851): historische lexicografie van boek tot internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 141-152.
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (2011). Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt (2de, herziene druk).
Mooijaart, Marijke (red.) (2011). Discussie 'Historische woordenboeken op internet'. In: Nederlandse Taalkunde 16, 2, p. 142-242.
Schoonheim, Tanneke (2011). 'Lat. mare of Onl. marc, een nieuwe Oudnederlandse Orosiusglosse?' In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 67, p. 259-269.
Sweep, Josefien (2011). 'Metonymical transfers: The complex relation of metonymy and grammar'. In: Linguistics in Amsterdam [ACLC working papers], 4, p. 1-36.
Sweep, Josefien (2011). 'Metonymy determining the type of the direct object'. In: Proceedings of metonymy 2011. When arguments don't fit verbs: Interdisciplinary approaches to metonymy and coercion.
Beeken, J. (2010). 'Quo Vadis Lexicography at the Institute for Dutch Lexicology'. In: EURALEX Proceedings 2010. Leeuwarden.
Colman, Lut (2010). 'Een nieuw woordenboek voor België en Nederland: het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Over taal 1 (jan.-febr.), p. 6-8
Geirnaert, Dirk (2010). 'In memoriam Félicien de Tollenaere (1912-2009)'. In: Biekorf 110, p. 118-119.
Geirnaert, Dirk (2010). 'Nieuw woordenboek van het West-Vlaams verschenen' (recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams zakwoordenboek', Antwerpen, 2010). In: Biekorf 110, p. 466-467.
Heyvaert, F. (2010). 'An outline for a semantic categorization of adjectives'. In: A. Dykstra & T. Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Kovar, Vojtech, Simon Krek, Irena Srdaovid, Carole Tiberius & Adam Kilgarriff (2010). 'A Quantative Evaluation of Word Sketches'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Mooijaart, Marijke (2010). 'Doorlopende lexicografie: vier historische woordenboeken van het Nederlands in één databank'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIX, p. 5-17.
Mooijaart, Marijke (2010). 'Johannes van der Schaar'. In: Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Mooijaart, Marijke (2010). 'Rijk van taal en spraak. Nederlands in het Amsterdam van 1620'. In: Simon Groot (red.), Kerstmotetten voor Ons'Lieve Heer op Solder, p. 16-20.
Mooijaart, Marijke (2010). 'The complete history? Dutch words in four historical dictionaries'.In: John Considine (red.), Current projects in historical lexicography. Newcastle: Cambridge Scholars, p. 83-98.
Mooijaart, Marijke (2010). 'The negation particle ne in the historical dictionaries of Dutch'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy, p. 1033-1043.
Mooijaart, Marijke (2010). Boekbespreking van: Jan Posthumus, 'Lexicografie in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126, p. 427-429.
Pijnenburg, Willy & Tanneke Schoonheim (2010). 'Wie is de mol?' In: Voor Magda, huldealbum voor prof. dr. Magda Devos.
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart (2010). Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ruitenberg†, Tilly, Jesse de Does, Katrien Depuydt (2010). 'Developing GiGaNT, a lexical infrastructure covering 16 centuries'. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden: Fryske Akademy – Afûk 2010.
Schoonheim, Tanneke & Rob Tempelaars (2010). 'Dutch Lexicography in Progress, The Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Leeuwarden, Fryske Akademy/Af&ucedil,k, p. 179 (abstract) en cd-rom.
Schoonheim, Tanneke & Veronique de Tier (2010). 'Better Nicely Linked than Poorly Copied. Historical and Regional Dictionaries of Dutch Digitally United'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Sijens, Hindrik en Katrien Depuydt (2010). 'Wurdboek fan de Fryske taal/Dictionary of the Frisian Language online: new possibilities, new opportunities'. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congres. Leeuwarden: Fryske Akademy – Afûk 2010.
Sweep, Josefien (2010). 'Metonymical Object Changes in Dutch: Lexicographical choices and verb meaning'. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (red.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Tempelaars, Rob (2010). 'Nieuwe taal? Naar Meldpunt Taal!' In: Onze Taal, 79, 6, p. 171.
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink (2010). 'Over bambiseks, ecocondooms en seksotels. Seksuele neologismen'. Webartikel op: Kennislink
Tiberius, Carole & Jan Niestadt (2010). ‘The ANW: an online Dutch Dictionary’. In: Anne Dykstra and Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Ljouwert, Fryske Akademy/Afûk.
Tiberius, Carole, Anna Aalstein & Jan Hoogland (2010). 'OMBI bilingual lexical resources: Arabic-Dutch/Dutch-Arabic'. In: Proceedings of the XIV Euralex International Congress.
Veenendaal, Remco van, Laura van Eerten & Catia Cucchiarini (2010). 'The Flemish-Dutch HLT Agency: a Comprehensive Approach to Language Resources Lifecycle Management & Sustainability for the Dutch Language'. In: Proceedings of Workshop on Language Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management, LREC2010, p. 1-5.
Vriend, Folkert de, Daan Broeder, Griet Depoorter, Laura van Eerten & Dieter van Uytvanck (2010). 'Creating & Testing CLARIN Metadata Components'. In: Proceedings of Workshop on Language Resource and Language Technology Standards, LREC2010, p. 41-43.
Wittenburg, Peter, Nuria Bel, Lars Borin, Gerhard Budin, Nicoletta Calzolari, Eva Hajicova, Kimmo Koskenniemi, Lothar Lemnitzer, Bente Maegaard, Maciej Piasecki, Jean-Marie Pierrel, Stelios Piperidis, Inguna Skadina, Dan Tufis, Remco van Veenendaal, Tamas Váradi & Martin Wynne (2010). 'Resource and Service Centres as the Backbone for a Sustainable Service Infrastructure'. In: Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2010), p. 60-63.
Beeken, J. (2009). 'Bdnkt... T g j gd'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 409-419
Beijk, Egbert (2009). 'De schaakstukken in het ANW'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 119-130.
Beijk, Egbert, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars & Vivien Waszink (red.) (2009). Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher
Boogaart, Ronny, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.) (2009). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek
Colman, Lut (2009). 'De verscheidenheid in de eenheid: het Belgische en Nederlandse Nederlands in het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 131-142.
Dijk, Quin van & Rob Tempelaars (2009). 'Maand in, maand uit, geen dag hetzelfde! Lexicografie uit een ander vaatje, met het rijtjeswoord als doelwit'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 173-184.
Does, Jesse de, en Katrien Depuydt (2009). 'Computational Tools and Lexica to Improve Access to Text'. In: Fons Verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie onder redactie van Egbert Beijk, Lut Colman e.a.. Leiden/Amsterdam, 2009 , p. 187-199.
Eerten, Laura van (2009). 'De TST-Centrale: voor het behoud van digitaal Nederlandstalig onderzoeksmateriaal'. In: EWI-Review. Magazine van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie, afl.6, p. 33.
Eerten, Laura van (2009). 'Handgebaren verraden je moedertaal. Webartikel op: Kennislink.
Geirnaert, Dirk (2009). 'Werken aan de toekomst van het verleden: van MNW naar MNW_online'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 201-214.
Heyvaert, Frans (2009). 'Terug naar school!' In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 143-160.
Kilgarriff, Adam & Carole Tiberius (2009). 'The Sketch Engine for Dutch with the ANW corpus'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 237-255.
Kinable, Dirk (2009). 'Redactionele en computationele voorbeeldselectie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 161-172.
Kruyt, Truus (2009). 'Lexicologie in een maatschappelijke context: spinning'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 289-295.
Moerdijk, Fons (2009). 'De lexicografie van persoonsnamen'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 237-250.
Mooijaart, Marijke (2009). '"Het is vast gezocht, dat gevonden moet zijn". Idiomatische verbindingen in het WNT'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 297-308.
Mooijaart, Marijke (2009). 'Adam en Eva en het moderne taalparadijs'. In: Nederlands Dagblad, 27-11-2009, Het Katern, p. 1.
Mooijaart, Marijke (2009). 'Dichter bij de taal kun je niet komen. Over het Frysk Hânwurdboek als eentalig woordenboek'. In: Trefwoord (E-zine) 2009.
Mooijaart, Marijke (2009). 'Tichter by de taal kin men net komme. Oer it Frysk Hânwurdboek as ientalich wurdboek'. In: Pompeblêden 80, p. 22-24.
Mooijaart, Marijke (2009). 'Wachtendonckse Psalmen tussen Vulgaat en De Nieuwe Bijbelvertaling. Over de interpretatie van Oudnederlandse psalmwoorden'. In: Ronny Boogaart et al. (red.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse Universiteit. SNL-reeks 20. Leiden: Stichting Neerlandistiek, p. 251-260.
Niestadt, Jan (2009). 'De ANW-artikeleditor: software als strategie'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 215-222.
Prędota, Stanisław & Marijke Mooijaart (2009). Reyer Gheurtz' Adagia. Hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524². Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Renckens, E. & L. van Eerten (2009). Taal- en spraakles voor de computer. Webartikel op: Kennislink
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs (2009). 'Yankee, een Nederlandse Amerikaan'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 321-334.
Schoonheim, Tanneke & Nicoline van der Sijs (2009). 'De tale Kanaäns in beweging. Een inventarisatie van het taalgebruik in de Delftse bijbel (1477) en de Statenvertaling (1637)'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 313-325.
Sterkenburg, Piet van (2009). 'Hedendaags Nederlands en metalexicografie'. In Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 261-270.
Tempelaars, Rob (2009). 'De betekenis en datering van het neologisme neologisme'. In: Ronny Boogaart et al. (red.). Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit. Leiden: SNL, p. 271-281.
Tempelaars, Rob (2009). 'Vage herinnering aan een vage bepaling'. In: Metaal. Tijdschrift voor Leidse neerlandici 6, 1, p. 42.
Tempelaars, Rob & Vivien Waszink (2009). 'Horroropa smirt in meetslip Neologismen in het Nederlands'. In: Blikopener 5 (februari), p.16-18
Waszink, Vivien (2009). 'Digiflirten op de Reliwiki is aso ... en splinters bestaan niet'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 393-406.
Wortel, Dick (2009). 'De moderne lexicografie tussen mens en machine'. In: Egbert Beijk et al. (red.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega's bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden/Amsterdam: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Gopher, p. 107-116.
Depuydt, K., en J. de Does (2008). 'United in diversity. Dutch Historical Dictionaries online'. In Bernal, E. & DeCesaris, J. (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona 2008, pp 1237-1241.
Geirnaert, D. (2008). 'Jan van Leeuwen in vertaling. Onderzoek rond een Latijnse excerptencollectie'. In: Queeste 15, 1, p. 55-69.
Geirnaert, D. (2008). 'Museumstuk afgestoft: Antwerpse fragmenten van de Jourdein van Blaves'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 124, 2, p. 96-105.
Kinable, Dirk (2008). 'Latijnse en Middelnederlandse "disputaties". Babelse tweespraak en lexicale analyse'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 15 (2008), p. 70-95.
Maks, I., C. Tiberius & R. van Veenendaal (2008). 'Standardising bilingual lexical resources according to the Lexicon Markup Framework. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08).
Moerdijk, Fons (2008). 'Das Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) und elexiko — ein Vergleich'. In: Annette Klosa (red.), Lexikografische Portale im Internet. OPAL (Online publizierte Arbeiten zur Linguistik) 1, p. 143-151.
Moerdijk, Fons (2008). 'Frames and Semagrams. Meaning Description in the General Dutch Dictionary'. In: Elisenda Berndal & Janet De Cesaris (red.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), p. 561-571.
Moerdijk, Fons, Carole Tiberius & Jan Niestadt (2008). 'Accessing the ANW Dictionary'. In: Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (COGALEX 2008). Coling 2008 Organizing Committee, p. 18-24. Pdf
Mooijaart, Marijke (2008). 'Dictionary of the Golden Age'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 230-240.
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (2008). Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt.
Mooijaart, Marijke & Marijke van der Wal (red.) (2008). 'Yesterday's Words'. In: Mooijaart & Van der Wal (red.), Yesterday's Words. Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 2-15.
Tempelaars, Rob, Pim Oxener & Gé Vaartjes (2008). Hanggaiten en Vuilrapertjes. Boskoops dialect- en boomkwekerswoordenboek. Nijmegen: BnM.
Waszink, Vivien (2008). 'Leuk is anders. De betekenis van het Nederlandse woord leuk'. In: Internationale Neerlandistiek, 2.
Waszink, Vivien (2008). 'On retrograde and retrojeans: the classical element retro(-) in the Dutch dictionaries WNT and Van Dale and in the English OED'. In: Yesterday's words, Contemporary, Current and Future Lexicography, p. 208-212.
Beeken, J. (2007). 'De succesvolle ontsluiting van een medisch tijdschrift via een medisch lexicon'. In: F. Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, 2007, p. 129-139
Eerten, Laura van (2007). 'Over het Corpus Gesproken Nederlands'. In: Tijdschrift Nederlandse Taalkunde 3 (2007), 194-215.
Kamp, Peter van der (2007). 'De ontwikkeling van het ANW-artikelformulier: grenzen aan de groei'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 151-160.
Kruyt J.G. (2007). 'Taaltechnologische vooruitgang: een reeks "kleine onnozele ontdekkingjes". In: F. , Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden, Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Uitgeverij Koninklijke Brill Leiden, p. 161-168.
Kruyt, J.G. (2007). 'De informatiedrager als informant: digitale tekstcorpora'. In: Handelingen LX der Koninlijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Themanummer: De informatiedrager als informant. Brussel, p. 71-86.
Moerdijk, Fons (2007). 'Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 63-75.
Moerdijk, Fons (2007). 'Een nieuwe generatie elektronische woordenboeken'. In, p. Boersma, P. Hemminga, G.Th. Jensma (red.), Philologia Frisica Anno 2005. Lezingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 14, 15 en 16 desimber 2005. Leeuwarden: Friske Akademy, p. 195-217.
Moerdijk, Fons, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.) (2007). Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden.
Mooijaart, Marijke (2007). '"Een stilleven van een romer ende een witte-brootsbol". Schilderijbenamingen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst van de Lage Landen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Afscheidsbundel Piet van Sterkenburg. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden, p. 233-240.
Schoonheim, Tanneke (2007). 'Het Lexicon van Leidse Achternamen'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden
Tempelaars, R. (2007). 'De relatie tussen de vierde uitgave van Van Dale (1898) en het WNT'. In: Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Instituut voor Nederlandse Lexicologie/Koninklijke Brill Leiden.
Tempelaars, R. (2007). 'Matthias de Vries als neologist'. In: Trefwoord 7 (1994) en Trefwoord (2007), blz. 50-56, p. 50-56.
Tempelaars, R. (2007). 'Mij zinkt de moed bij het zien van de hoeveelheid'. In: B.P.M. Dongelmans, F.P. van Oostrom & Peter van Zonneveld (red.), Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 97.
Boekestein, M., G. Depoorter & R. van Veenendaal (2006). 'Functioning of the Centre for Dutch Language and Speech Technology'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, p. 2303-2306.
Broeder, D., Remco van Veenendaal, D. Nathan & S. Stromquist (2006). 'A Grid of Language Resource Repositories'. In: 2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing.
Daems, F., H. Verkuyl & J. Beeken (2006). 'Als door één pen geschreven. Is de Witte Spelling beter?' In: Onze Taal 75, 10, p. 276-278
Geirnaert, D. (2006). 'A reader of the Rose in Bruges: Fragments from the Roman de la Rose in a Middle Dutch manuscript'. In: Neophilologus 1, p. 13-24.
Geirnaert, D. (2006). 'Tellende rederijkers? Aanvulling bij de oplossing van Anthonis de Rooveres schaakbordgedicht'. In: Biekorf 106, p. 226-233.
Geirnaert, D. en N. Geirnaert (2006). ‘Een onbekend gebleven Spiegel historiael-fragment: nieuw materiaal van Lodewijk van Velthems aandeel in de Vierde Partie’. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie 116 (2006), 147-172
Kinable, Dirk (2006). 'Computerized restoration of historical dictionaries: uniformization and date-assigning in dictionary quotations of the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Journal of literary and linguistic computing (2006) 21 (3), p. 295-310.
Maks, I. & B. Boelhouwer (2006). 'Exploring opportunities for comparability and enrichment by linking lexical databases'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources, pp. 1874-1879.
Moerdijk, Fons (2006). 'Woordenschat en woordenboek'. In: Nicoline van der Sijs, Jan Stroop, Fred Weerman (red.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, p. 98-108.
Mooijaart, Marijke (2006). 'Nieuw: Oud-Nederlands'. In: Metaal, tijdschrift voor Neerlandici 3, 2, p. 18-19.
Nathan, D. & R. Van Veenendaal (2006). 'DAM-LR as a Language Archive Federation: strategies and prospects'. In: Proceedings of the 5th International Conference of Language Resources (2006), p. 23-26.
Tempelaars, R. (2006). 'Het anekdotisch WNT (Vulsel voor de gans 1)'. In: Trefwoord, 37-39.
Tempelaars, R. (2006). 'Het mooiste woord van Rob Tempelaars'. In: Onze Taal (75), p. 253.
Wittenburg, Peter, J. Beeken & R. van Veendendaal (2006). 'International Workshop towards a Research Infrastructure for Language Resources'. In: LREC2006, 22-28/5, Genua.
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart (2005). Nieuw Bijbels Lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling. 3de herziene druk. Amsterdam: Bert Bakker.
Decorte, Steven, Tilly Dutilh-Ruitenberg & Truus Kruyt (2005). 'Language change and linguistic annotation in the Integrated Language Database of 8th- to 21st-Century Dutch'. In: C.D. Pusch, J. Kabatek en W. Raible (red.), Romance Corpus Linguistics II, Corpora and Diachronic Linguistics. Tübingen: Gunter Narr Verlag, p. 293-302.
Depuydt, K. (2005). 'Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus'. INL working Paper 2005-1, INL, Leiden.
Depuydt, K.A.C. (2005). Basiscodering in TEI voor de Geïntegreerde Taalbank: Het tekstencorpus. INL Working Papers 2005-1.
Depuydt, Katrien en Karina van Dalen-Oskam, m.m.v. Jesse de Does (2005). ‘Dos es dat vision volcomen. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek op het web’. In: Arend Quak en Tanneke Schoonheim (ed.). Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen, 2005, p. 69-89.
Dutilh-Ruitenberg, M.W.F., J. de Does & J.G. Kruyt (2005). 'PAROLE: een nieuw tekstcorpus raadpleegbaar voor onderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 10, p. 326-334.
Engelsman, Jaap, Joep Kruijsen, Ewoud Sanders & Rob Tempelaars (red.) (2005). Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu.
Geirnaert, D. (2005). ''Gheen ste ter weerelt'. Het devies van Jacob vander Gheenste'. In: Biekorf 105, p. 269-273.
Geirnaert, D. (2005). 'Over de onbetrouwbaarheid van der minnen zeden in het Antwerps Liedboek'. In: Nederlandse Letterkunde, 10 (2005), 2, p. 116-128.
Geirnaert, D. & R. Lievens (2005). 'Was kanunnik Aegidius Joye ook een 'excellens poëta'?'. In: >Biekorf 105, p. 134-147.
Kruyt, J.G. (2005). 'Woordsoorttoekenning in de Geïntegreerde Taalbank'. In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 81-84.
Moerdijk, Fons (2005). 'Chronologische lexicografie en het gele boekje van Wil Pijnenburg'. In: Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum Willy Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 191-223.
Mooijaart, Marijke (2005). 'Scenct claereit end rode wijn... . Over de betekenis van rood in het Middelnederlands'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 225-241.
Mooijaart, Marijke (2005). 'Niet stichtend, wel onmisbaar: belul als voorloper van benul'. In: Jaap Engelsman, Joep Kruijsen et al. (red.), Taal als levenswerk. aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den Haag: Sdu, p. 90-95.
Mooijaart, Marijke (2005). 'Verhalen en vertalen. Bijbelse sporen in de Nederlandse woordenschat'. In: Nicoline van der Sijs (red.), Leeg en ijdel. Den Haag: Sdu, p. 11-38.
Quak, A. & Tanneke Schoonheim (red.) (2005). Gehugdic sis samnungan thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Amsterdam: Gopher.
Schoonheim, T.H. (2005). 'Het Oudnederlands en zijn frequentste woorden'. In: J. Engelsman (red.) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu, p. 144-149.
Schoonheim, T.H. & N. van der Sijs (2005). 'Meer dan hebban olla vogala'. In: Onze Taal, 10, p. 266-269.
Tempelaars, R (2005). 'Voor als er een fuif is! Lexicografie in het digitale tijdperk: fuif als praktijkvoorbeeld'. In: Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Sdu.
Tempelaars, R. (2005). 'Na vijftig jaar: oude neologismen en wat ervan terechtkwam'. In: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.), Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W.J.J. Pijnenburg. Groningen: Gopher, p. 357-386.
Voort van der Kleij, J, van der (2005). 'Reverse lemmatizing of the Dictionary of Middle Dutch (1885-1929) using pattern matching'. In: Papers in Computational Lexicography COMPLEX 2005, p. 233-242.
Wortel, D. (2005). 'Spreken wij Oer-Iers tegen onze huisdieren?' In: J. Engelsman et al. (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. 's-Gravenhage: Sdu, p. 191-196.
Beeken, J. & P. van der Kamp (2004). 'The Centre for Dutch Speech and Language Technology (TST Centre)'. In: LREC 2004. Lissabon, p. 24-30/5
Kamp, P.H.J. van der & J.G. Kruyt (2004). 'Putting the Dutch PAROLE Corpus to Work'. In: M.T. Lino et al. (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1767-1770.
Kruyt, J.G. (2004). 'The Integrated Langauage Database of 8th - 21 st-Century Dutch'. In: M.T. Lino, M. F. Xavier, F. Ferreira, R. Costa, R. Silva (red.), Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Parijs: ELRA, p. 1751-1754.'
Moerdijk, Fons (2004). 'De wording van het Algemeen Nederlands Woordenboek'. In: Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen van het Vijftiende Colloquium Neerlandicum 15. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 431-443.
Moerdijk, Fons (2004). 'Definities met een aanloopje'. In: Johan De Caluwe et al. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal. Vakgroep Nederlandse Taalkunde Gent - Academia Press, p. 621-629.
Moerdijk, Fons (2004). 'Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 175-182.
Moerdijk, Fons & Rob Tempelaars (2004). 'Steeds losser op z'n Engels? De spelling van tweeledige samenstellingen in het eigentijdse Nederlands'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen en Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn bij zijn afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 37-49.
Mooijaart, M. (2004). 'Negentiende-eeuws Vlaams in het WNT'. In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114, p. 33-53.
Mooijaart, Marijke (2004). 'Citations in the Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: Julie Coleman & Anne McDermott (red.), Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research. Lexicographica Series Maior 123. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 201-211.
Mooijaart, Marijke (2004). 'De letter als lemma'. In: Stefan Kiedrón und Agata Kowalska-Szubert (red.), Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroclawskie Wydawnictwo O&sacute,wiatowe, p. 263-273.
Mooijaart, Marijke (2004). 'M.J. Koenen'. In : Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (red.), Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Elektronische publicatie Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Mooijaart, Marijke (2004). 'Verandering in het kwadraat: het redactionele taalgebruik in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Saskia Daalder, Theo Janssen & Jan Noordegraaf (red.), Taal in verandering. Artikelen voor Arjan van Leuvensteijn, aangeboden bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, p. 51-59.
Mooijaart, Marijke (2004). Bespreking van: Margit Rem, 'De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Nederlandse Taalkunde 9, p. 277-281.
Poel, Dieuwke van der, Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma & Johan Oosterman (red.), met reconstructie van de melodieën door Louis Grijp (2004). Het Antwerps Liedboek. Tielt
Wortel, D. (2004). 'Over de etymologie van "das" en "iemand de das omdoen"'. In: Trefwoord 2004.
Wortel, D. (2004). 'Website Oudnederlands Woordenboek'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten 16 (2004), p. 9-10.
Wortel, D. (2004). 'Woorden komen en gaan'. In: Nederlands van Nu 52, 3, p. 38-39.
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart (2003). Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. 2de druk (pocketeditie). Amsterdam: Prometheus groep.
Geirnaert, D. (2003). 'Oudfranse verzen in een Middelnederlands rekeningenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 231-235.
Geirnaert, D. (2003). Recensie van F. Debrabandere, 'West-Vlaams etymologisch woordenboek'. In: Biekorf 103 (2003), p. 321-323.
Kruyt, Truus (2003). 'Multifunctional linguistic databases: Their multiple use'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicopraphy. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 194-203.
Moerdijk, Fons (2003). 'Doe je "neuken" zo? De weerslag van de seksuele revolutie in de lexicografie van het Standaardnederlands'. In: Jan Stroop (red.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Bert Bakker, p. 341-352.
Moerdijk, Fons (2003). 'Metalexicografie en betekenisbeschrijving in het WAT'. In: 'n Man wat beur. Huldiginsbundel vir Dirk van Schalkwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT, p. 86-106.
Moerdijk, Fons (2003). 'The codification of semantic information'. In: Piet van Sterkenburg (red.), A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins, p. 279-297.
Pijnenburg, W.J.J. (2003). 'Das altniederländisches Wörterbuch'. In: Quod Vulgo Dicitur. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik. Rodopi, p. 5-18.
Schoonheim, T.H. (2003). 'Hebban olla vogala ... en de rest'. In: Trefwoord (2003).
Schoonheim, T.H. (2003). 'Von alvit bis wurm. Die Rolle der Namenforschung bei der Rekonstruktion des altniederländischen Wortschatzes'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57.
Schoonheim, T.H., W. J. J. Pijnenburg & A. Quak (2003). 'Quod vulgo dicitur. Studien zum Altniederländischen'. In: Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, 57.
Sterkenburg, Piet van (red.) (2003). A Practical Guide to Lexicography. Amsterdam: John Benjamins.
Tempelaars, R. (2003). 'Kwalificaties van Matthias de Vries' (Vriesiana 5). In: Trefwoord.
Tempelaars, R. (2003). 'Lexicologische nieuwsberichten. Een bloemlezing uit de dag-, week- en maandbladen (1850-1990)'. In: Trefwoord.
Tempelaars, R. (2003). 'Matthias de Vries als neuswijze taalzuiveraar' (Vriesiana 2). In: Trefwoord.
Tempelaars, R. (2003). 'Matthias de Vries en de schuchtere schonen' (Vriesiana 1). In: Trefwoord.
Wortel, D. (2003). 'Vraaggesprek met J.A.N. Knuttel (1878-1965), redacteur van het WNT van september 1905 tot mei 1943'. In: Trefwoord.
Dalen-Oskam, K.H. van, D.J.G. Geirnaert & J.G. Kruyt (2002). 'Text Typology and Selection Criteria for a Balanced Corpus: the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002, Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 401-406.
Depuydt, K.A.C. & M.W.F. Dutilh (2002). 'TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: A. Braasch / C. Povlsen (red.), Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress (EURALEX 2002. Copenhagen, Denmark, August 13-17), vol. I, p. 683-688.
Depuydt, K.A.C. en M.W.F. Dutilh-Ruitenberg (2002). 'TEI-encoding for the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: Anna Braasch & Claus Povlsen (eds.), Proceedings of the Tenth Euralex International Congress, Euralex 2002, 683-688.
Does, J. de & J. van der Voort van der Kleij (2002). 'Tagging the Dutch PAROLE Corpus'. In: M. Theune et al. (red.), Computational Linguistics in the Netherlands 2001 (Selected Papers from the Twelfth CLIN Meeting). Amsterdam - New York: Rodopi, p. 62-76.
Dutilh, T. & T. Kruyt (2002). 'Implementation and Evaluation of PAROLE PoS in a National Context'. In: Manuel González Rodríguez en Carmen Paz Suarez Araujo (red.), Proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation (ELRA, Paris 2002), p. 1615-1621.
Moerdijk, Fons (2002). Het woord als doelwit. Amsterdam: Vossiuspers UvA. (Rede. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Nederlandse Lexicografie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 19 april 2002.)
Mooijaart, Marijke (2002). 'Het WNT in 2002.' In: De Woordenaar 6, p. 1-8.
Mooijaart, Marijke (2002). Bespreking van: I. van Hardeveld-Kooi, 'Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118.
Sterkenburg, P.G.J. van, T. Kruyt & P. van der Kamp (2002). Blauwdruk voor onderhoud, beheer en distributie van door de overheid gefinancierde digitale materialen. Den Haag: Nederlandse Taalunie.
Wortel, D. (2002). 'Leids'. In: Taal in stad en land 5. 's-Gravenhage: Sdu.
Wortel, D. (2002). 'Redactie Oudnederlands Woordenboek stelt grenzen vast'. In: De Woordenaar 6, 1, p. 33b-34a.
Wortel, D. (2002). 'Van imitatio naar verificatio. De verwetenschappelijking van het WNT-citaat'. In: Trefwoord.
Wortel, D. (2002). 'Verleden tijd voltooid: het Vroegmiddelnederlands Woordenboek'. In: Biekorf 102, p. 372-376.
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt (2001). 'Moderne corpora van geschreven tekst op het web'. INL Working Paper 2001-01.
Kinable, Dirk (2001). 'Een wereldbeschouwelijke spiegel voor de leek: codex Marshall 29.' In: Spiegel der Letteren 43 (2001), p. 3-31.
Moerdijk, F. (2001). 'Voorbericht' en 'Inleiding', in: Aanvullingen WNT, Deel I, blz. VII-XLVII. B t/m Barogram, in a.w., kolom 67-151.
Mooijaart, M. (2001). 'Niet bedacht op onderduiken. Het WNT in revisie'. In: Neerlandica Wratislaviensia XIII, p. 75-85.
Mooijaart, Marijke (2001). 'In den beginne ... Genesis in het Nederlands van 2001'. In: Met andere woorden 20, p. 13-19.
Mooijaart, Marijke (2001). Bespreking van: Corrie de Haan, 'Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, 4, p. 388-390.
Pijnenburg, W.J.J., K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, T.H. Schoonheim (2001). Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling. Leiden/Groningen: Gopher Publishers, 2001. 4 delen.
Tempelaars, Rob & Roland de Bonth (2001). 'Interview aan de Witte Singel (1998). Een ontmoeting met A.M.F.J. Moerdijk, de laatste hoofdredacteur van het WNT'. In: Trefwoord.
Wortel, D. (2001). 'Allengs rijst toch het gebouw. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892'. In: Trefwoord.
Dalen, Karina van & Marijke Mooijaart (2000). Bijbels lexicon. Woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu. Amsterdam: Prometheus
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt (2000). 'Oude teksten online: een overzicht van internet-corpora met historische teksten’. INL Working Paper 2000-01.
Depuydt, K. (2000). 'Het staat in het woordenboek, dus het klopt'. In: R. Jansen-Siebe, J. Janssens, F. Willaert (red.), Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, Hilversum, p. 317-325.
Geirnaert, D. (2000). ''Membra disiecta': banden met het versneden verleden'. In: Ria Jansen-Sieben et al. (red.) Medioneerlandistiek: een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Hilversum, p. 85-101.
Geirnaert, D. (2000). 'Honderd Biekorfjaargangen en het WNT'. In: Biekorf 100, afl. 4, p. 316-334.
Geirnaert, D. & R. Tempelaars (2000). 'Negentien Leidse Gezellebrieven'. In: Biekorf, themanummer Opstellen omtrent Guido Gezelle 1899-1999, afl. 99, p. 346-388.
Kruyt, J.G. (2000). 'Towards the Integrated Language Database of 8th-21st-Century Dutch'. In: Revue française de linguistique appliquée, V-2, p. 33-44.
Moerdijk, F. (2000). 'The Dictionary of the Dutch Language. Its Main Characteristics and its Impact on New Projects'. In: Proceedings of the OVI-Conference, Florence 9-11 juli 2000.
Moerdijk, F. (2000). 'Woordenboeken in het nieuwe millennium'. In: Trefwoord, december 2000.
Tempelaars, Rob (2000). 'De voornaamste verschillen tussen de oude en de nieuwe cd-rom van het WNT'. In: Trefwoord.
Heestermans, H. (1999). 'Een nationaal museum der taalvormen: de totstandkoming van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)'. In: Onze Taal 68, p. 90-92.
Kamp, P.H.J. van der (1999). 'European Language Activity Network — ELAN'. In: STDH Nieuwsbrief 11, p. 5-7.
Moerdijk, A.M.F.J. en R. Tempelaars (1999). Van A tot Z en verder… Lezingen bij de voltooiing van het WNT. 's Gravenhage: Sdu.
Pijnenburg, W.J.J. (1999). 'Het Oudnederlands Woordenboek (ONW): een gat in de Nederlandse lexicografie'. In: Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, 2, p. 4-7.
Raaijmakers, S. A. (1999). 'Finding Representations for Memory-Based Language Learning'. In: Proceedings CoNLL-99, p. 24-32.
Colman, Lut & Marijke Mooijaart (1998). 'Tot in het vijfde geslacht. De opleiding tot redacteur bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 83-97
Heyvaert, F., A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits & R. Tempelaars (red.) (1998). Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu.
Jong, Ellen de & Mariëlle Smits (1998). 'Manuscriptvoorbereiding en correctie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 77-99.
Kinable, Dirk (1998). 'Lees maar, er staat vaak niet wat er staat. Over interpretatiemoeilijkheden in de WNT-lexicografie'. In: Heyvaert, F. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 211-235.
Kruyt, J.G. (1998). 'Dutch Written Language Resources, their Users and Uses'. In: Proceedings First International Conference on Language Resources en Evaluation, ELRA, Parijs, p. 959-963.
Kruyt, J.G. (1998). 'Elektronische woordenboeken en tekstcorpora voor Europese taaltechnologie'. In: Trefwoord 12, Jaarboek Lexicografie 1997-1998, p. 28-42.
Kruyt, J.G. (1998). 'Valkuilen bij corpusonderzoek'. In: Nederlandse Taalkunde 3, 2, p. 137-140.
Kruyt, Truus (1998). 'Het WNT: een schitterende diamant in een elektronische schatkamer'. In: Trefwoord 13, Jaarboek Lexicografie 1998-1999, p. 84-87.
Moerdijk, A. (1998). 'Het WNT als organisatie'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 11-24.
Moerdijk, Fons (1998). Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). 's-Gravenhage: Sdu.
Mooijaart, M.A. & P.G.J. van Sterkenburg (1998). 'Inleidende opmerkingen bij het taalgebruik'. In: Stanisław Prędota, m.m.v. M.A. Mooijaart & P.G.J. van Sterkenburg, Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie, hs. Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocłlawskiego, p. 10-19.
Mooijaart, Marijke (1998). 'Beginnen bij de Z'. In: Trefwoord 13, WNT-special, sectie 'Bij de voltooiing van het WNT', p. 80-83.
Mooijaart, Marijke (1998). 'De woordenboeken in het Woordenboek.'In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT). Den Haag: Sdu, p. 259-279.
Sanders, Ewoud & Rob Tempelaars (1998). Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse verwensingen, met een Woord vooraf door Gerrit Komrij. Amsterdam: Contact (tweede druk).
Tempelaars, Rob (1998). '"Hebt gij bepaalde wenschen..." De correspondentie over woorden tussen de redacteuren, de medewerkers en de gebruikers van het WNT'. In: F. Heyvaert et al. (red.), Het grootste woordenboek ter wereld: een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Den Haag: Sdu, p. 99-147.
Tempelaars, Rob (1998). 'Het WNT en zijn foutjes, fouten, floppen en flaters'. In: Trefwoord 12, p. 55-59.
Tempelaars, Rob (1998). 'Per definitie merkwaardig. Een bloemlezing van opmerkelijke definities (1515-1996)'. In: Trefwoord 12, p. 143-154.
Anrooij, W. van & M. Mooijaart (1997). 'Editie van de Haarlemse gravenportretten en Editie van de versie 1516/-18 en de Franse vertaling (1518). Bijlage 2 (teksteditie onderschriften)'. In: W. van Anrooij (red.), De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Middeleeuwse studies en bronnen, 49. Hilversum: Verloren, p. 115-197
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt (1997). 'Archaeology and Lexicography'. In: Travel, Technology & Organisation in Medieval Europe. Papers of the Medieval Europe Brugge Conference. Volume 8. Edited by Guy de Boe & Frans Verhaeghe. I.A.P. Rapporten 8, Zellik, 1997, p. 139-143.
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt (1997). 'Lexicography and Philology'. In: Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Edited by K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. Turnhout: Brepols, 1997, p. 189-197. (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994.)
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim (eds.) (1997). Dictionaries of Medieval Germanic Languages. A Survey of Current Lexicographical Projects. Turnhout: Brepols, 1997 (Selected Proceedings of the International Medieval Congress, University of Leeds, 4-7 July 1994).
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim (1997). 'Vroegmiddelnederlands (circa 1200 – 1350)'. In: M.C. van den Toorn, W.J.J. Pijnenburg, A. van Leuvensteijn, J.M. van der Horst (red.), Geschiedenis van de Nederlandse Taal. Amsterdam, 1997, p. 69-145.
Geirnaert, D. (1997). 'CD-ROM Middelnederlands'. In: K.H. van Dalen-Oskam et al. (red.), Dictionaries of medieval Germanic languages: a survey of current lexicographical projects. Turnhout, p. 11-23.
Geirnaert, D. (1997). 'Het verleden krijgt een toekomst: informatie over een geplande 'cd-rom Middelnederlands''. In: Trefwoord 12, p. 48-54.
Geirnaert, D. (1997). ‘Imitating Rabelais in 16th century Flanders: the case of Eduard de Dene’. In: P.J. Smith (éd.), Éditer et traduire Rabelais á travers les âges, Amsterdam, 1997, p. 66-100
Kinable, Dirk (1997). Facetten van Boendale. Literair-historische verkenningen van Jans Teesteye en de Lekenspiegel (diss.). Leiden 1997.
Kruyt, J.G. & Dutilh, M.W.F. (1997). 'A 38 Million Words Dutch Text Corpus and its Users'. In: Lexikos (Afrilex-reeks 7), p. 229-244.
Leuvensteijn, J.A., W.J.J. van Pijnenburg & M.C. van den Toorn (1997). 'Inleiding'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Mooijaart, M.A. & R. Tempelaars (1997). 'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 6, Nieuwnederlands (circa 1650-1880), 6.5. Amsterdam: Amsterdam University Press 1997.p. 429-453.
Mooijaart, M.A., D.J.G. Geirnaert & R. Tempelaars (1997). 'Lexicologie'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Hoofdstuk 5, Vroegnieuwnederlands (circa 1550-1650), 5.2.4. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 334-357.
Mooijaart, Marijke (1997). 'Geen geelzucht, maar geldzucht: zucht als tweede lid van samenstellingen in de geschiedenis van het Nederlands'. In: Ariane van Santen & Marijke van der Wal (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: SNL, p. 95-104.
Pijnenburg, W.J.J. (1997). 'Vroegmiddelnederlands (circa 1200-1350)'. In: M.C. van den Toorn et al. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Toorn, M.C. van den, W. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst (red.) (1997). Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam University Press, Amsterdam.
Voort van der Kleij, John van der & Truus Kruyt (1997). 'Lexicon for a linguistic annotation of Dutch text'. In: TELRI Newsletter 5, p. 32-35.
Beeken, J. (1996). 'Te veel u(w)'. In: Van Dale Taalbrief 5, 1/2, p. 5
Beeken, J. & W. van Langendonck (1996). 'Vervrouwelijking van beroepsnamen'. In: Ons Erfdeel 62, 6, p. 16-25
Calzolari, N., M. Baker & J.G. Kruyt (red.) (1996). Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini
Dalen-Oskam, K.H. van en K.A.C. Depuydt (1996). 'Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300). Over betekenissen en meer'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112 (1996), p. 352-364. (Herdrukt in T.H. Schoonheim, Th.P.F. Wortel (red.). Een samenleving verwoord. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Den Haag/Antwerpen, [1998], p. 29-43.)
Geirnaert, D. (1996). 'Visser versus boer, of de lof der mildheid'. In: F. Willaert et al. (red.), Tegendraads genot, opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Leuven: Peeters, p. 175-186.
Kruyt, J.G. (1996). 'Language Databases for Dutch'. In: The Low Countries 1996-97, Year Book of the Flemish-Netherlands Foundation 'Stichting Ons Erfdeel', p. 279-280.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg (1996). 'Corpus Design criteria'. In: Calzolari, N., M. Baker en J.G. Kruyt (red.), Towards a Network of European Reference Corpora: Report of the NERC Consortium Feasibility Study. Linguistica Computazionale vol. XI. Pisa: Giardini, p. 57-72.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg, (1996). 'A new Dutch Spelling Guide'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 133-141.
Kruyt, J.G., S.A. Raaijmakers, P.H.J. van der Kamp, & R.J. van Strien (1996). 'On-line Access to Linguistically Annotated Text Corpora of Dutch via Internet'. In: H. Rettig (red.), Language Resources for Language Technology. Proceedings of the First European TELRI Seminar. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, p. 173-178.
Mooijaart, M.A. (1996). 'Ick groete di ─ Ick gruete iu. Interne taalvariatie in het gebedenboek hs. 716 uit de Dombibliotheek van Wrocław'. In: Neerlandica Writislaviensia IX, p. 85-96.
Mooijaart, Marijke (1996). 'Vroegmiddelnederlands' en 'Kerk en godsdienst'. In: Nicoline van der Sijs, Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag: Sdu, p. 135-136 en p. 249-250.
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest (1996). 'Muziek in de kathedraal. De muzikale vakwoordenschat in het WNT'. In: Trefwoord 11, p. 53-69.
Beeken, J. (1995). 'Idioom. Verwarrende verwanten'. In: Van Dale Taalbrief, 4, 9, p. 5
Geirnaert, D. (1995). 'De kamers van rhetorica te Brugge. Een blik op 400 jaar Brugse rederijkersactiviteit'. In: Biekorf 95, p. 234-250.
Kruyt, J.G. (1995). 'Nationale tekstcorpora in internationaal perspectief'. In: Forum der Letteren 36, p. 47-58.
Kruyt, J.G. (1995). 'Technologies in Computerized Lexicography'. In: Lexikos 5 (Afrilex-reeks 5b), p. 117-137.
Kruyt, J.G. & P.G.J. van Sterkenburg (1995). 'A new Dutch Spelling Guide'. In: Language Resources for Language technology, Proceedings of the first TELRI European Seminar in Tihany, p. 133-141.
Mooijaart, Marijke (1995). 'Geographical and linguistic distance in thirteenth-century Dutch'. In: Jaces Fisiak (red.), Medieval Dialectology. Trends in Linguistics. Studies and Monographs 79. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, p. 137-152.
Smessaert, H. & J. Beeken (1995). 'The Syntax of Dutch connectives: some preliminary observations'. In: Leuvense Bijdragen, 84, 3, p. 375-396.
Beeken, J., D. Geeraerts & D. Speelman (1994). 'CLP: Computational Language Purism'. In: EURALEX 1994, 30/8-3/9, Amsterdam
Dalen-Oskam, K.H. van, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim. (1994). 'A priori: Weitin de Bars en Herman Hybraden-heict'. In: Madoc 8 (1994), p. 106-107.
Geirnaert, D. (1994). 'Maarten aan Tanneke: een liefdesbrief uit de late middeleeuwen'. In: Biekorf 94, p. 248-260.
Mooijaart, Marijke & Hans Westgeest (1994). 'Terminology and the Woordenboek der Nederlandsche Taal', in: Willy Martin, Willem Meijs, Margreet Moerland et al. (red.), Euralex 1994 Proceedings. Amsterdam, p. 555-564.
Beeken, J. (1993). 'CLP: Computational Language Purism'. In: R. Dirven & J. Vanparys (red.), Proceedings of the 18th International LAUD-Symposium on "The Lexicon"
Depuydt, K. (1993). Recensie van Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, KB., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België. Onder red. van H. van Dijk e.a. In: Madoc 7 (1993) p. 114-116.
Geirnaert, D. & J. Reynaert (1993). 'Geestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen'. In: Th. Mertens (red.), Boeken voor de eeuwigheid: Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam, p. 190-209 en 426-434.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij (1993). 'Converting the historical dictionary of Dutch to electronic form'. In: Optical Character Recognition in the Historical Discipline, Proceedings of an international workshop organized by Netherlands Historical Data Archive and Nijmegen Institute for Cognition and Information. Göttingen: Max-Planck-Institut für Geschichte, p. 131-138.
Mooijaart, Marijke (1993). 'Some Remarks on the Atlas of Early Middle Dutch Linguistic Variants'. In: Wolfgang Viereck (hrsg.), Historische Dialektologie und Sprachwandel. Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 29.7.- 4.8.1990 Band 2. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 367-377.
Dalen-Oskam, Karina van & Marijke Mooijaart (1992). 'Vroegmiddelnederlandse muntnamen. Vorm en betekenis'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 35, p. 87-126
Geerts, G. & J. Beeken (1992). 'Kan de ANS gebruiksvriendelijker worden gemaakt? De meervoudsvorming als testcase'. In: Acta Universitatis Wratislaviensis, 1356, p. 107-117.
Geirnaert, D., & P. J. Smith (1992). 'Tussen fabel en embleem: "De warachtighe fabulen der dieren (1567)"'. In: Literatuur 9, p. 22-33.
Geirnaert, D., & Paul, J. Smith (1992). 'Tussen fabel en embleem: "De warachtighe fabulen der dieren (1567)"'. In: Literatuur 9, p. 22-33.
Geirnaert, Noël & Marijke Mooijaart (1992). 'Een onbekende middelnederlandse oorkonde uit 1265 van de schepenen van het Brugse vrije'. In: Taal en Tongval XLIV, 1, p. 71-75.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij (1992). 'Towards a computerized historical dictionary of Dutch'. In: Acta Linguistica Hungarica 41 (1-4). Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 159-174.
Kruyt, J.G. & J.J. van der Voort van der Kleij (1992). 'Towards a computerized historical dictionary of Dutch: from printed dictionary to correct text file'. In: F. Kiefer et al. (red.), Papers in computational lexicography COMPLEX '92. Boedapest: Hungarian Academy of Sciences, p. 203-210.
Mooijaart, M.A. (1992). Atlas van Vroegmiddelnederlandse Taalvarianten. Utrecht: LEd. (dissertatie Leiden).
Mooijaart, Marijke & Peter van der Heijden (1992). 'Linguïstische en geografische afstand in dertiende-eeuws Middelnederlands'. In: Taal en Tongval XLIV, 2, p. 188-216.
Mooijaart, Marijke (1991). 'Morfologische verandering in het Nederlands van de dertiende tot de zeventiende eeuw - de vorming van vrouwelijke persoonsnamen'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 33, p. 193-213.
Geirnaert, D. (1990). ‘Een Brugse bruiloft met Everaert?’ In: Jaarboek ‘De Fonteine’ 1987-88 (1990), p. 9-47.
Mooijaart, M.A. (1990). 'Spelling- en taalvariatie bij zeven 13e-eeuwse klerken'. In: Voortgang 11, p. 155-179.
Mooijaart, M.A. (1990). 'Vroegmiddelnederlandse taalvariatie. Materiaalverzameling en karteermethode'. In: TNTL 106, p. 40-65.
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier (1986). 'The Lexical Database of the Dutch Language'. In: Proceedings of the XIth ALLC Conference (2-4-86), p. 301-307.
Moerdijk, Fons (1985). 'Het belang van neologismen voor de lexicale semantiek, 'kamerbreed' geëtaleerd'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 101 (1985).
Dirk Geeraerts & Fons Moerdijk (1984). 'Toetsing van een modeltheoretisch geïnterpreteerde morfologie'. In: Spektator 13 (1983-1984).
Pijnenburg, W.J.J. & J. Portier (1984). 'Naar een taaldatabank van het Nederlands'. In: Handelingen van het 38e Nederlandse Filologencongres (Nijmegen 16-17 april 1984), p. 345-355.
Sterkenburg, P.G.J. van (1984). Van woordenlijst tot woordenboek: inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Leiden: Brill.
Bonth, R. de (). ‘Limonette, de tweede kwaliteit limonade’. Op: Neerlandistiek (4 mei)
Bonth, R. de (). ‘Reize door het Canonland’. Op: Neerlandistiek (18 april)
Bonth, R. de (). ‘Taalkunde in het Handboek Didactiek Nederlands'. Op: Neerlandistiek (17 november)
Van der Meulen, M. & Van der Sijs, N. (). Aan het Nederlands valt best wat te knutselen. In: Jubileumnummer van Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics, 387-396.