complementatiepatronen

vaste sets syntactische combinatiemogelijkheden bij een woord