glosse

verklarende aantekening of vertaling van een woord tussen de regels of in de marge (van een middeleeuws handschrift)