morfologie

« Back to Glossary Index

leer van de woordvorming en woordstructuur; bestudering van de vormen, verbuigingen, vervoegingen en afleidingen van woorden

« Back to Glossary Index