Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

XIXe Journée Scientifique REALITER

Startdatum: 12/10/2023
Einddatum: 13/10/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Parijs
Organisator: REALITER

Terminologiewerkzaamheden worden verricht in het kader van een netwerk van relaties met andere disciplines. Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober biedt deze 19de REALITER-bijeenkomst in Parijs daarom een discussieforum over het thema ‘terminologie en interdisciplinariteit’.

5th international conference on terminology

Startdatum: 19/10/2023
Einddatum: 20/10/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Vilnius en online
Prijs: 50-70 euro
Organisator: Institute of the Lithuanian Language

Het Instituut voor de Litouwse taal organiseert op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober zijn vijfde internationale conferentie over terminologie. In het thema ‘Scientific, administrative and educational dimensions of terminology’ kaderen terminologische onderwerpen in brede zin, van terminologietheorie tot de praktijk van termenbanken, termformulering en -variatie, terminologieopleidingen enz.

14th Conference “Hellenic Language and Terminology”

Startdatum: 09/11/2023
Einddatum: 11/11/2023
Gehele dag evenement
Locatie: online
Prijs: 10-45 euro
Organisator: ELETO

Een driedaagse conferentie wordt online georganiseerd van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 november. Het doel is om de huidige situatie van het Grieks in terminologisch opzicht nader te belichten. Een hele reeks invalshoeken komt daarvoor in aanmerking, zoals taalkundig-ontologische principes, opleidingsmogelijkheden, lexicografisch en terminografisch onderzoek naar specifieke domeinen, vertaalproblematiek, technische hulpmiddelen en activiteiten van terminologiegerelateerde organisaties.

EAFT Eleventh Terminology Summit

Startdatum: 16/11/2023
Einddatum: 17/11/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Barcelona
Prijs: 30-90
Organisator: EAFT en TERMCAT

Samen met Termcat richt de European Association for Terminology op donderdag 16 en vrijdag 17 november de elfde editie in van haar congresreeks. Plaats van bijeenkomst is het Institut d’Estudis Catalans in Barcelona. De presentaties worden ingedeeld in twee hoofdgroepen, vernieuwingen binnen de terminologie en aspecten die betrekking hebben op duurzaamheid, waarnaast een rondetafelsessie handelt over lessen uit het verleden en voor de toekomst.

Terminologie diachronique: un bilan, des perspectives

Startdatum: 30/11/2023
Einddatum: 01/12/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Lyon
Prijs: 50
Organisator: CeRLA

Terminologie in historisch perspectief staat centraal in een tweedaagse conferentie op donderdag 30 november en vrijdag 1 december in Lyon. Evenals voor de gangbare synchrone benadering in de terminologie dienen zich diachroon tal van onderzoeksmogelijkheiden aan op het vlak van methode en theorie, typologie van verschijnselen, interdisciplinaire aspecten met wetenschapsgeschiedenis, historische taalkunde enz.