Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

EURALEX 2021

Startdatum: 07/09/2021

Einddatum: 11/09/2021

Locatie: 4th km Alexandroupolis-Thessalonikis, Alexandroupolis 68100

Prijs: 180-360 euro

Organisator: SybMorPhoSe Lab (Department of Greek Philology, Democritus University of Thrace)

Het 19de EURALEX-congres vindt plaats in Griekenland in Alexandroupolis van dinsdag 7 september tot zaterdag 11 september. Het thema voor deze editie is ‘Lexicography for Inclusion’. Traditioneel vormt de conferentie een internationale ontmoetingsgelegenheid voor lexicografen, uitgevers, onderzoekers, softwareontwikkelaars en andere geïnteresseerden in woordenboeken. Lexicografie voor gespecialiseerd taalgebruik, terminologie en terminografie maken deel uit van het gebruikelijke scala van onderwerpen.

NatAcLang

Startdatum: 07/10/2021

Einddatum: 08/10/2021

Locatie: Narva mnt 25, 10120 Tallinn (Estland)

Prijs: 100-145 euro

‘National languages in academic research and higher education’ is een internationaal congres dat op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 voor de tweede maal wordt georganiseerd aan de universiteit van Talinn. Waar Engels in academisch onderzoek en hoger onderwijs een steeds prominentere plaats inneemt, wordt hier een forum geboden voor reflectie over de rol en mogelijkheden voor nationale talen. Tot de relevante invalshoeken behoren de interactie tussen academisch en algemeen taalgebruik, de taal van universitaire studieboeken en hun vertalingen, de creatie en verspreiding van wetenschappelijke termen, taalbeleid in het hoger onderwijs enz.

  • Organisator: Centre for Academic Estonian (Tallinn University)

TiNT 2021

Datum: 15/10/2021

Locatie: Brugge en/of online

Jaarlijks wijdt NL-Term een symposium aan de Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Deze TiNT-dag vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 oktober en is geïnspireerd door de in 2020 herdachte Brugse humanist Simon Stevin die al in de zestiende eeuw Nederlandstalige terminologie ontwikkelde voor sprekers van de landstaal. Op dit raakvlak van terminologie en communicatie is de behoefte aan termen die in de eigen taal ruimere publieksgroepen kunnen informeren nog steeds actueel. De TiNT-dag belicht deze thematiek van breed toegankelijke terminologie op verschillende terreinen zoals weerberichten, coronavoorlichting en overheidscommunicatie.

4th International Conference on Terminology

Startdatum: 21/10/2021

Einddatum: 22/10/2021

Locatie: online en on-site

Prijs: 30-45 euro

Organisator: Institute of the Lithuanian Language, Centre of Terminology

Het Instituut voor de Litouwse Taal wijdt zijn vierde internationale conferentie over terminologie aan het thema ‘Scientific, Administrative and Educational Dimensions’. Onder deze noemer bundelt de organisator op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober lezingen die zich verder laten indelen naar de klassieke deelonderwerpen zoals terminologieleer, terminografie, terminologiebeheer, termvariatie, terminologie en ontologieën, en terminologische standaardisatie.

EAFT

Startdatum: 25/11/2021

Einddatum: 26/11/2021

Locatie: Dublin City University

‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of Applied Language and Intercultural Studies). De uitdagingen die zich kunnen aandienen voor de terminologie laten zich in verschillende subthema’s groeperen, zoals werkzaamheden op onbezoldigde of vrijwillige basis, in crisisomstandigheden, ten behoeve van minderheidstalen en bedreigde talen, en op het vlak van de financiële kost.

  • Organisator: European Association for Terminology

TOTh

Datum: 10/12/2021

Locatie: Parijs en online

Organisator: TOTh

Naarmate het aantal internetbronnen als classificaties, thesauri en meertalige kennissystemen toeneemt, doet zich meer de nood voelen aan interoperabiliteit en integratie van data en kennissystemen. Over dit onderwerp richt TOTh een studiedag in op vrijdag 10 december. Mogelijke discussieonderwerpen zijn onder meer de invloed op de bouw van deze bronnen van Linked Open Data, Linguistic Linked Open Data et Linked Open Vocabulary, de relatie tussen de taalkundige en ontologische dimensies, de invloed van ISO-terminologiestandaarden e.d.