Categorieën
Nieuws

Persbericht: European Network of e-Lexicography succesvol beëindigd

Op 11 oktober zitten de vier jaar van COST-actie European Network of e-Lexicography (ENeL) erop. COST staat voor European Cooperation in Science and Technology en deze organisatie subsidieert Europabrede projecten die interdisciplinaire samenwerking nastreven. De actie European Network of e-Lexicography, waarbij lexicografen, computerlinguïsten, taalkundigen en softwareontwikkelaars uit zo goed als alle landen van Europa (en deels ook daarbuiten) betrokken waren, is buitengewoon succesvol gebleken. Het Instituut voor de Nederlandse Taal was Grant Holder van deze actie en betrokken bij alle werkgroepen en activiteiten van het netwerk.

Woordenboekportaal

De actie heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd. Allereerst is hetEuropean Dictionary Portal gelanceerd (www.dictionaryportal.eu), met meerdere tientallen woordenboeken van talen in Europa, inclusief woordenboeken van de diverse gebarentalen. Er zijn bijeenkomsten van het netwerk geweest in Duitsland, Engeland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje en Tsjechië. Ook werd er een gezamenlijke workshop met COST-actie PARSEME georganiseerd in Skopje. Er waren trainingscholen over digitalisering en hedendaagse lexicologische methodes en lexicografische technieken in Portugal, Slovenië en Ierland. En maar liefst 37 onderzoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om voor kortere of langere tijd een zogeheten Short Term Scientific Mission te doen, een gericht onderzoek bij een van de partners in het netwerk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Meer weten? Alle informatie over het netwerk en de resultaten van de actie zijn te vinden op www.elexicography.eu. Deze website blijft ook in de toekomst gehost worden door het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Vervolgprojecten

Tijdens de actie werd door een groot consortium van partners een aanvraag ingediend voor een Horizon2020-project, ELEXIS genaamd. Dit vierjarige project, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan de realisatie van een Europese lexicografische infrastructuur, mag gezien worden als een opvolger van het ENeL-netwerk. In augustus werd bekend dat de ELEXIS-aanvraag is gehonoreerd en dat het aangevraagde budget van 5 miljoen euro volledig wordt toegekend. Het Instituut voor de Nederlandse Taal krijgt een deel van deze som voor het verrichten van de benodigde werkzaamheden. Volgens het COST-bureau in Brussel is het European Network of e-Lexicography daarmee een van de meest succesvolle acties uit hun geschiedenis.

Sinds maart dit jaar is het Instituut voor de Nederlandse Taal ook bij een nieuwe COST-actie betrokken, enetCollect (CA16105). Deze actie, die wordt geleid door Eurac in Bolzano (Italië), gaat over crowdsourcing: hoe kunnen we goed en verantwoord gebruikmaken van de kennis en inzet van (gericht gezochte delen van) de buitenwereld bij het maken en valideren van leermiddelen voor alle niveaus.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.