Categorieën
Nieuws

Presentatie Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans

Op woensdag 4 oktober 2023, tijdens de Week van het Nederlands, presenteerden het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Stichting Rechtstaal – Lingua Iuris de digitale versie van Oosterveld & Vuyk, Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans II (JWSII). JWSII staat onder redactie van Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en mr. Theresa Munneke-Lourens, met medewerking van drs. Margriet Muris.

JWS II is gebaseerd op de eerste papieren uitgave van dit woordenboek (JWSI) dat onder redactie stond van Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en drs. Johanna Vuyk-Bosdriesz, Het werd in 1990 onder auspiciën van het T.M.C. Asser Instituut bij Maklu Uitgevers uitgegeven. Door de redacteuren is destijds de methode Oosterveld-Vuyk ontwikkeld, gebaseerd op lexicografische, rechtsvergelijkende en vertaalkundige principes. Deze methode beoogt onder meer de systeemgebondenheid van de juridische termen in de brontaal en de doeltaal op systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze inzichtelijk te maken.

Databank Nederlandse rechtstaal

Dankzij mogelijkheden van digitalisering en door integratie van de wensen met betrekking tot een wetenschappelijk juridisch bestand is er nu de aanzet van een wetenschappelijke digitale databank van de Nederlandse rechtstaal. Deze databank biedt op systematische en nauwkeurig door bronnen gedocumenteerde wijze de Nederlandse juridische terminologie en zal onder meer kunnen dienen als volwaardig uitgangsbestand voor één- en tweetalige lexicografische projecten en voor onderzoek naar en verdere ontwikkeling van de Nederlandse rechtstaal.

Het project staat onder wetenschappelijke supervisie van prof. mr. Gerard-René de Groot, emeritus-hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en bijzonder hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Aruba. De werkzaamheden zijn ondersteund door uitgeverij Wolters Kluwer.

Presentatie 4 oktober

Het Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans II werd op woensdagmiddag 4 oktober gepresenteerd in Leiden. Het programma bestond uit verschillende sprekers waaronder oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en de redacteuren Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en mr. Theresa Munneke-Lourens.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.