Categorieën
Nieuws

Term van de dag

Wat is Fluxus voor kunststroming? En wat betekent het als een wielrenner in de bus zit? Tijdens de Week van het Nederlands, 6 t/m 13 oktober 2018, publiceren we dagelijks een ‘Term van de dag’ op onze website.

Het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT), dat sinds 2016 onderdeel is van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), verzamelt onder andere (online) termenlijsten van uiteenlopende domeinen zoals kunst, sport, onderwijs en overheid. Met termen bedoelen we woorden, woordgroepen of afkortingen die begrippen aanduiden die typisch zijn voor een vakgebied of kennisdomein, en behoren tot het specifieke taalgebruik van domeinexperts (en soms in de algemene taal doordringen). Een bus in wielerjargon is namelijk geen motorvoertuig voor personenvervoer. Maar wat betekent het dan wel? Tijdens de Week van het Nederlands leggen we dagelijks een vakterm uit op onze website.


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.