Categorieën
Nieuws

Vertaalwoordenschat

Het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft een nieuwe applicatie ontwikkeld voor tweetalige woordenboeken met Nederlands als bron- of doeltaal: de Vertaalwoordenschat. Nederlands – Nieuwgrieks is het eerste taalpaar dat gratis beschikbaar is via de website vertaalwoordenschat.ivdnt.org.

Rond de eeuwwisseling zijn er verschillende tweetalige bestanden ontwikkeld voor talen die voor de Nederlandstalige wel relevant zijn, maar op de commerciële markt niet spontaan aan bod kwamen, zoals Nederlands – Deens, Nederlands – Nieuwgrieks en Nederlands – Arabisch. Die bestanden zijn gemaakt in opdracht van een speciale Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen, ingesteld door de toenmalige ministers van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen.

Druk versus online

De tweetalige bestanden zijn gebruikt als basis voor gedrukte woordenboeken: de boeken Nederlands – Nieuwgrieks / Nieuwgrieks – Nederlands verschenen bijvoorbeeld in 2008 in de reeks Prisma Groot Woordenboek bij uitgeverij Unieboek Het Spectrum. Begin 2017 zijn de bronbestanden door de Taalunie overgedragen aan het Instituut voor de Nederlandse Taal, met als opdracht ze publiek ter beschikking te stellen via een eigen onlineplatform: de Vertaalwoordenschat. Die onlineversie is dus geen exacte kopie van het gedrukte woordenboek, maar beide versies zijn gebaseerd op dezelfde bronbestanden.

Andere talen

Nederlands – Nieuwgrieks / Nieuwgrieks – Nederlands was het eerste taalpaar dat via de Vertaalwoordenschat gratis te raadplegen is. De applicatie wordt steeds uitgebreid met andere talen.

Suggesties voor verbeteringen kunt u doorgeven op vertaalwoordenschat@ivdnt.org.

Naar de Vertaalwoordenschat

Ga naar de Vertaalwoordenschat website

Ga naar de Vertaalwoordenschat app voor Apple App Store

Download in de App Store

Ga naar de Vertaalwoordenschat app voor Android Play Store

Ontdek het op Google Play


Laatste nieuwsberichten:

Of bekijk alle nieuwsberichten.