Categorieën
Actueel Nieuws

Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten gaat online

Op 11 december worden de eerste vijf online delen van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gelanceerd tijdens een feestelijke virtuele bijeenkomst. De website is het resultaat van een samenwerking tussen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. De zogenoemde e-WALD-applicatie is ontwikkeld door de Technical Support Group van het Humanities Lab van de Radboud Universiteit in samenwerking met onderzoekers Roeland van Hout en Nicoline van der Sijs.

Aan WALD is sinds 1980 gewerkt, en sindsdien zijn er elf kloeke delen van het woordenboek verschenen in gedrukte vorm. De laatste jaren is gewerkt aan het digitaliseren van de delen, om zo het talige erfgoed van de Achterhoek en Liemers voor iedereen toegankelijk te maken. Het resultaat is e-WALD (elektronische WALD), met de eerste vijf woordenboekdelen.

WALD & DSDD

Het WALD is opgezet in navolging van de drie grote zuidelijke dialectwoordenboeken: de Woordenboeken van de Brabantse en Limburgse Dialecten – die werden geïnitieerd door de Nijmeegse hoogleraar A. Weijnen – en het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (nu samengevoegd in de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD)). Anders dan die woordenboeken is het WALD geheel in het dialect opgesteld en biedt het veel ruimte voor etnologische, historische en sociale informatie. Het WALD laat zien dat er naast de antropologie van de grote stad bestaansrecht is voor de antropologie van de regio.

Programma 11 december

15.00 uur Opening door Roeland van Hout
15.15 uur De ontstaansgeschiedenis van het WALD door redacteur Lex Schaars
15.25 uur De digitalisering van het WALD door Dirk-Jan Eertink
15.30 uur Dialect bij en door het ECAL door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
15.40 uur Gronings van nu: WoordWaark door Goffe Jensma
15.55 uur Toelichting van de website door Erwin Komen
16.00 uur Officiële opening van de website door Nicoline van der Sijs

Geïnteresseerden kunnen deelnemen via Zoom.