Persbericht – Beyoncéfeminisme, drankhangen en vertiktokking: nieuw boek en woordenboek over nieuwe woorden

Op 17 november 2021 publiceert het Instituut voor de Nederlandse Taal een online woordenboek dat compleet gewijd is aan nieuwe woorden. Vanaf vandaag ligt ook het bijbehorende populairwetenschappelijke boek Knuffelcontact en waterwappie. De kracht van nieuwe woorden in de winkels. Dinsdag 30 november om 16.00 uur: presentatie van zowel het woordenboek als het boek (livestream op YouTube).…

Tags: , ,

Woorden van W.F. Hermans

Op 1 september 2021 zou Willem Frederik Hermans 100 jaar zijn geworden. Met een gelegenheidswoordenboekje gedenken we deze grote schrijver.

Tags:

Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten gaat online

Op 11 december worden de eerste vijf online delen van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gelanceerd tijdens een feestelijke virtuele bijeenkomst. De website is het resultaat van een samenwerking tussen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. De zogenoemde e-WALD-applicatie is ontwikkeld…

Tags:

Nieuw boek: Geen woord te veel. Geschiedenis van INL tot INT

Op donderdag 5 november 2020 werd tijdens het symposium ‘Op je woorden letten’ het nieuwe boek Geen woord te veel. Geschiedenis van INL tot INT gepresenteerd. Het boek is geschreven door voormalig INL-directeur Piet van Sterkenburg en Frieda Steurs, de huidige directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT). In het boek komen Matthias…

Tags:

Matthias de Vriespenning voor prof. dr. Dirk Geeraerts

Op donderdag 5 november 2020 ontving prof. dr. Dirk Geeraerts tijdens het symposium ‘Op je woorden letten’ de Matthias de Vriespenning. Deze bijzondere penning wordt traditioneel door het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) uitgereikt aan taalkundigen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de lexicologie en de studie Nederlands. Het was voor het eerst…

Tags:

Matthias de Vriesjaar 2020

In 2020 herdacht het Instituut voor de Nederlandse Taal de ‘aartsvader van de neerlandistiek’ Matthias de Vries (1820-1892).

Tags: ,

elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) is een digitaal doorzoekbare verzameling van oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken.

Tags:

Woordenboek van Nieuwe Woorden

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) verzamelt en beschrijft nieuwe woorden, neologismen. Neologismen worden op verschillende manieren gevormd en sommige nieuwe woorden raken ingeburgerd. Die worden beschreven in woordenboeken, zoals het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW) en het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW).

Tags: , ,

Woordenboek der Nederlandsche Taal

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is het grootste historische woordenboek ter wereld. Het beschrijft de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden uit het geschreven Nederlands van 1500 tot 1976

Tags: , ,

Vroegmiddel­nederlands Woordenboek

Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) is een historisch wetenschappelijk woordenboek van het 13e-eeuwse Nederlands: het beschrijft de woordenschat uit de periode 1200-1300. Het bevat circa 25.000 trefwoorden en ongeveer 26.000 citaten.

Tags: ,

Middel­nederlandsch Woordenboek

Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) beschrijft de woordenschat van het Nederlands dat tussen 1250 tot 1550 werd gesproken in het gebied dat samenvalt met het huidige Nederland en Vlaanderen.

Tags: ,

Woordenschat van de coronacrisis

Aerosol, coronakapsel en groepsimmuniteit: voormalig directeur Piet van Sterkenburg stelde in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) een uitgebreide woordenlijst samen met coronawoorden. Aerosol, coronakapsel, groepsimmuniteit, mitigatie, oversterfte, thuiswerken, WhatsApperitieven en zelfquarantaine: allemaal woorden die verbonden zijn met de coronacrisis. Er ontstaan niet alleen nieuwe woorden zoals WhatsApperitieven, ook een gangbaar woord als thuiswerken en medische termen als aerosol en oversterfte vertegenwoordigen het typische taalgebruik tijdens de…

Tags: ,

Woordenboek der Friese Taal

Het Wurdboek fan de Fryske taal (WFT) beschrijft het Nieuwfries van 1800 tot en met 1975 en bevat ruim 120.000 trefwoorden. Dit 25-delige wetenschappelijk beschrijvend woordenboek is gemaakt door de Fryske Akademy. De digitale versie is medio 2010 aan de Historische Woordenboeken online toegevoegd.

Tags: ,

Oudnederlands Woordenboek

Het Oudnederlands Woordenboek (ONW) is een wetenschappelijk woordenboek dat het oudste Nederlands beschrijft van circa 500 tot 1200. In het woordenboek zijn alle bronnen opgenomen die (deels) Oudnederlands van karakter (kunnen) zijn. Het ONW bevat ruim 9000 trefwoorden en circa 30.000 citaten. De citaatteksten zijn vertaald in modern Nederlands.

Tags: ,

Gelegenheids­woorden­boek­jes

Van tijd tot tijd vraagt een trend of een evenement om lexicologische verdieping. Wij maken met ons rijke materiaal dan een woordenboekje speciaal voor die gelegenheid, bijvoorbeeld een sporttoernooi, een gedenkjaar of een recente ontwikkeling.

Tags:

ELEXIS

ELEXIS staat voor European Lexicographic Infrastructure en heeft als doel een duurzame infrastructuur te creëren voor e-lexicografie. ELEXIS maakt het mogelijk om verschillende Europese lexicografische bronnen op grote schaal te koppelen, te delen, te verspreiden en op te slaan.

Tags: ,

Europees woordenboek­portaal

Het European Dictionary Portal is een woordenboekportaal dat academici, vertalers, leraren en taalliefhebbers helpt om de weg te vinden naar goede online woordenboeken van Europese talen.

Tags:

Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten

De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) is een online dialectportaal van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten.

Tags:

Historische woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975.

Woord gevonden dat in onze historische woordenboeken ontbreekt? Meld het ons via het formulier.

Tags: ,

Vertaal­woordenschat

De Vertaalwoordenschat is een applicatie voor tweetalige woordenboeken. Het gaat om Nederlands – Nieuwgrieks v.v., Nederlands – Portugees v.v. en Nederlands – Estisch (Ests). Andere talen zullen volgen. Deze woordenboeken voor talen die wel relevant zijn maar commercieel niet snel gemaakt zouden worden, zijn gemaakt in opdracht van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen.

Tags: ,

Etymologische woordenboeken

Op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, toen nog INL) maakten we het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). Daarnaast hosten we etymologiebank.nl: een website met alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands verzameld.

Tags: ,

Beschrijving van de woordenschat

Op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) wordt zowel de historische als de hedendaagse woordenschat beschreven, bijvoorbeeld in woordenboeken. Dat gebeurt op verschillende manieren, omdat iedere tijd zijn eigen bronnen heeft.

Tags:

Definities en semagrammen

In het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) staan naast woordbetekenissen ook semagrammen. Een semagram is een structuur waarin extra, meestal encyclopedische, informatie over een woord staat.

Tags:

Woord­combinaties

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) houdt zich in het project Woordcombinaties bezig met de verschillende combinaties die woorden kunnen aangaan met andere woorden. Het project zal bestaan uit een database en een onlineapplicatie en is vooral nuttig voor NT2-leerders: mensen die Nederlands leren als tweede taal.

Tags:

Algemeen Nederlands Woordenboek

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een online woordenboek van modern Nederlands vanaf 1970. Het ANW beschrijft het algemene Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied en richt zich vooral op geschreven taal.

Tags: , , ,

Het eten is klaar!

Deze kreet galmde afgelopen week hier door de gang. Helaas trof ik geen maaltijd aan, maar een opgeluchte collega die het woord eten bewerkte voor het Algemeen Nederlands Woordenboek. Een week duurde het, voor het eten echt klaar was. Eten is namelijk een zogenoemd ‘groot’ woord. Het is een basiswoord, veelgebruikt en naast een werkwoord…

Tags: ,


Terug naar 'Zoeken op tags'