Categorieën
Nieuw woord van de week

voorkauwgeneratie

Intellectuele papkindjes?

generatie die van jongs af aan opgroeit met AI (artificial intelligence, kunstmatige intelligentie) en daardoor minder goed in staat zou zijn zelfstandig en creatief te denken, omdat AI allerlei taken die denkwerk en creativiteit vergen overneemt en alles als het ware voorkauwt

Op 6 mei was het nieuwe woord van de week waaiergeneratie. We schreven toen: “Er staan nu al maar liefst vijftien woorden op –generatie in het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW). Vaak hebben die woorden een negatieve of meewarige bijklank.” Waaiergeneratie was daarop een prettige uitzondering. Zo niet het woord van deze week, dat eigenlijk al in april het licht zag. Koen Schoors, econoom en hoogleraar aan de UGent, schreef toen in zijn column in De Morgen: “De generatie die nu in de lagereschoolbanken zit, zal anders leren. Zelf een boekbespreking maken, een literatuuroverzicht schrijven, een debat voorbereiden, een cursus lezen en zelf de samenvatting maken, een filmpje bedenken en redigeren, een presentatie maken, computercode schrijven… vergeet het maar, dat doet AI wel voor je. Het wordt de voorkauwgeneratie.”

Illustratie door Maartje Reijnders

Als we kijken naar de verschillende generatie-woorden van de afgelopen decennia valt op dat mensen nieuwe generaties graag als ongedisciplineerd, lui of verwend bestempelen. Denk aan achterbankgeneratie, pampergeneratie, patatgeneratie en rubberentegelgeneratie. Maar ook valt op hoe argwanend we staan tegenover het voortschrijdend gebruik van computers en de informatietechnologie die zich in rap tempo ontwikkelt. Dat leidt soms tot ietwat schampere benamingen als apenstaartgeneratie, beeldschermgeneratie, duimgeneratie en generatie knip-en-plak. Generatie Einstein (zo genoemd in een boek uit 2006) sprong er juist wél positief uit, maar nu krijgt de ‘voorkauwgeneratie’ het dus toch weer voor de kiezen.

Bronnen:
De Morgen, 16 april 2024
Jeroen Boschma en Inez Groen, Generatie Einstein, slimmer sneller en socialer: communiceren met jongeren van de 21ste eeuw. Pearson Education, 2006
voorkauwgeneratie in het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW)


Meer lezen