bronmateriaal

teksten die als basis dienen voor het maken van woordenboeken, corpora en lexica