etymologische

met betrekking tot de herkomst van een woord of van woorden