morfeem

« Back to Glossary Index

kleinste woordeenheid met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie

« Back to Glossary Index