morfeem

kleinste woordeenheid met een zelfstandige betekenis of betekenisbepalende functie