n-grams

reeksen opeenvolgende woorden in een lopende tekst, waarbij n voor het aantal woorden staat