tool

computerprogramma dat gebruikt wordt om digitale bestanden te bewerken of te analyseren