onomasiologische

m.b.t. de verschillende woorden die er voor één begrip (concept) bestaan