parsers

computerprogramma’s die de syntactische structuur van zinnen of morfologische structuur van woorden ontleden