parsers

« Back to Glossary Index

computerprogramma’s die de syntactische structuur van zinnen of morfologische structuur van woorden ontleden

« Back to Glossary Index