PoS-tags

« Back to Glossary Index

digitale labels die van woordvormen de woordsoort aangeven

« Back to Glossary Index