synoniemrelaties

verbanden tussen woorden op grond van gelijke betekenis