syntaxis

« Back to Glossary Index

(bestudering van de) opbouw en structuur van zinsdelen en zinnen; zinsleer

« Back to Glossary Index