token

in een tekst aangetroffen combinatie van karakters die een eenheid vormen