tokens

in een tekst aangetroffen combinaties van karakters die een eenheid vormen