Grenzen van & in de terminologie

Startdatum: 05/03/2020

Einddatum: 07/03/2020

Locatie: pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław (Polen)

Prijs: 100 euro

Terminologie

De terminologie maakt op dit ogenblik een fase van expansie door, wat de vraag doet rijzen of en waar het verruimde vakterrein grenslijnen vertoont. Aan dit thema wijden de onderzoeksgroepen Vertaalwetenschap en Nederlandse Taal van de Universiteit Wrocław een internationale conferentie van donderdag 5 tot zaterdag 7 maart. De interesse gaat vooral uit naar de afbakening van de discipline en haar kernbegrippen, en interdisciplinaire samenwerking, alsook specifiekere onderwerpen over termen in verschillende maatschappelijke terreinen en terminologieproblemen bij het vertalen.