TOTh 2024

Startdatum: 04/06/2024
Einddatum: 07/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Chambéry (Frankrijk) en online
Prijs: 25-150 euro
Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
Terminologie
Het acroniem luidt voluit “Terminology & Ontology: Theories and applications” en het jaarlijkse congres behandelt thema’s op het raakvlak van taal en kennistechnologie. De congresdagen voor deze editie staan ingepland op donderdag 6 en vrijdag 7 juni. Traditiegetrouw gaat de conferentie gepaard met een bijkomende trainingsessie die dit jaar op dinsdag 4 en woensdag 5 […]

International Conference. Terminology – Heritage and Modernity

Startdatum: 27/06/2024
Einddatum: 28/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Tbilisi (Georgië) en online
Prijs: 40-70
Organisator: Arnold Chikobava Institute of Linguistics
Terminologie
Voor de vierde maal organiseert het Arnold Chikobava Institute of Linguistics een tweedaags congres over het thema Terminology – Heritage and Modernity. Het vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 juni in Tbilisi. Vier interessegebieden krijgen traditioneel de aandacht: terminologieplanning, standaardisatie, de relatie met digitalisering en terminologisch onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van […]

La terminologie de l’intelligence artificielle

Startdatum: 28/05/2024
Einddatum: 29/05/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Oran (Algerije) en online
Prijs: -
Organisator: Résau LTT, Université Oran 2 en Ecole Normale Supérieure de Sétif
Terminologie
Zoals gangbaar bij de opkomst van nieuwe disciplines leiden ook de evoluties op het vlak van de kunstmatige intelligentie tot aanzienlijke terminologische ontwikkelingen. Een tweedaags congres op dinsdag 28 en woensdag 29 mei in Oran heeft als doel hier inzicht in te krijgen en zo de communicatie te ondersteunen voor gesprekspartners in deze bedrijfssector en […]

Ad hoc Terminology Work: Lessons Learned and Challenges for the Future

Datum: 15/04/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Ljubljana
Prijs: -
Organisator: European Association for Terminology (EAFT) en Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Terminologie
Niet voor alle terminologiewerkzaamheden is het nodig om de conceptuele structuren van een domein volledig of grotendeels in kaart te brengen. De ad-hocterminologie richt zich op individuele of een klein aantal termen naar aanleiding van specifieke terminologische vragen. De contexten waar dit optreedt en benaderingswijzen komen aan de orde op een conferentie op maandag 15 […]

Journée d’études. La didactique de la terminologie dans l’espace universitaire francophone: approches innovantes et outillées

Datum: 29/05/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Thessaloniki
Prijs: gratis
Organisator: Laboratoire de Traduction et de Traitement Automatique du Langage (EMEL)
Terminologie
Terminologie ondergaat een sterke invloed van computationele ontwikkelingen in de vorm van applicaties, informatieplatformen en evoluerende software. Het effect en de mogelijkheden van deze tendens op het onderwijs in de discipline van de terminologie vormt het onderwerp voor een studiedag op woensdag 29 mei. De bijeenkomst vindt plaats in Thessaloniki aan de Aristoteles-universiteit.

Multilingual Digital Terminology Today

Startdatum: 27/06/2024
Einddatum: 28/06/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Universiteit van Granada
Prijs: onbekend
Organisator: Universiteit van Granada
Terminologie
De derde editie van Multilingual Digital Terminology Today vindt plaats op locatie in Granada op donderdag 27 juni en vrijdag 28 juni. Inhoudelijk bestrijkt het congres een brede waaier van onderwerpen die kaderen binnen de thema’s ontwerp van terminologiebronnen, weergaveformaten en beheersystemen. Een grote verscheidenheid aan invalshoeken is binnen deze contouren mogelijk en betreft zowel […]

Variations terminologiques et traductologiques dans le domaine juridique

Startdatum: 11/04/2024
Einddatum: 12/04/2024
Gehele dag evenement
Locatie: Nancy
Prijs: onbekend
Organisator: Université de Lorraine
Terminologie
In Nancy richt de Université de Lorraine een conferentie in over de variatie in juridische terminologie die zich zowel in ééntalige als meertalige contexten voordoet. Congresdagen zijn donderdag 11 en vrijdag 12 april 2024. De vele vormen van deze termvariatie en de oorzaken en gevolgen ervan in bron- en doeltaal komen er voor het voetlicht.

Nordterm 2023

Startdatum: 14/06/2023
Einddatum: 15/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Stockholm en online
Organisator: Institutet för språk och folkminnen
Terminologie
Met het thema "Terminologie in dienst van de samenleving" biedt Nordterm 2023 een conferentieplatform voor een ruime variatie aan taalkundig onderzoek op het vlak van het gebruik van termen en technische taal in sociaal belangrijke communicatie. Mogelijke onderzoeksthema’s op de twee conferentiedagen woensdag 14 en donderdag 15 juni betreffen onder meer terminologietheorie, taalbehoud, taalpolitiek, helder […]

LDK 2023

Startdatum: 12/09/2023
Einddatum: 15/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wenen
Prijs: gratis
Organisator: Nexus Linguarum
Terminologie
Congressen uit de reeks Language, Data and Knowledge richten zich op een interdisciplinair onderzoeksgebied dat de verwerving, het onderhoud en gebruik van taaldata bestudeert in de context van datawetenschappen en kennisgebaseerde applicaties. De vierde conferentie gaat door in Wenen van dinsdag 12 september tot vrijdag 15 september. Veel van deze taaldata zijn afkomstig van het […]

LexiCon International Summer School

Startdatum: 04/09/2023
Einddatum: 08/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Almuñecar (Granada)
Prijs: 90-270 euro
Organisator: LexiCon Research Group
Terminologie
Van maandag 4 tot vrijdag 8 september organiseert de Lexicongroep van de Universiteit van Granada een zomerschool over terminologiebeheer. Doelpubliek zijn vooral doctoraatsstudenten, onderzoekers en deskundigen uit de taalindustrie. Zwaartepunten in het programma vormen terminologietheorie en terminologiebeheer voor vertaling.

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2023

Startdatum: 02/06/2023
Einddatum: 03/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Boedapest
Prijs: 150 euro
Organisator: Department of Languages for Specific Purposes, Semmelweis University
Terminologie
De medische faculteiten van de Semmelweis Universiteit in Boedapest worden geflankeerd door een departement dat zich voor het medische taalbereik toelegt op het domein van de Talen voor Specifieke Doeleinden. Deze afdeling verzorgt op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni een conferentie die de invloed van socioculturele factoren op de communicatie in de gezondheidszorg aan […]

Termos 2023

Startdatum: 11/05/2023
Einddatum: 13/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wroclaw
Prijs: € 120
Organisator: Institute of Romance Studies and the Chair of Dutch Studies (University of Wrocław)
Terminologie
In het kader van de derde Termos-conferentie worden van donderdag 11 tot zaterdag 13 mei lezingen gehouden over het thema `Terms and their Users’. Gebruikscontexten waarop wordt ingegaan hebben betrekking op communicatie tussen vakspecialisten, met leken en de terminologiepraktijk.

JIAMCATT 2023

Startdatum: 03/05/2023
Einddatum: 05/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Turijn
Prijs: onbekend
Organisator: JIAMCATT
Terminologie

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van JIAMCATT staat de vraag centraal hoe de inzet van innovatieve taaltechnologie kan bijdragen aan de efficiënte werking van taaldiensten van instanties.

Multilingual digital terminology today

Startdatum: 29/06/2023
Einddatum: 30/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: NOVA University Lisbon
Organisator: NOVA University Lisbon
Terminologie
Multilingual Digital Terminology today wordt voor de tweede maal georganiseerd, ditmaal in Lissabon op donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni 2023. De invalshoek is vooral terminografisch met een focus op de productie en het gebruik van digitaal termmateriaal. Centrale aandacht gaat daarom uit naar thema’s als de analyse van gebruikersbehoeftes, termbankontwerp, categorieën voor data […]

TOTh 2023

Startdatum: 01/06/2023
Einddatum: 02/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Chambéry en online
Prijs: 25-150 euro voor de training, respectievelijk voor de conferentie
Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
Terminologie
TOTh staat voor “Terminology & Ontology: Theories and applications” en overeenkomstig dit motto organiseert deze instantie jaarlijks een congres op het raakvlak van taal en kennistechnologie. De editie van 2023 vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. Traditiegetrouw betreffen de onderwerpen zowel theorie- als praktijkgerichte aspecten binnen de wetenschapsdomeinen van de terminologieleer, taalkundige […]

DTT 2023

Startdatum: 02/03/2023
Einddatum: 04/03/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Mannheim
Prijs: 145-295 euro (praktijksessies niet inbegrepen)
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie
Praktijksessies en conferentielezingen staan op het programma dat Deutscher Terminologie-Tag e.V. organiseert van donderdag 2 tot en met zaterdag 4 maart. De terminologische werkbegeleidingssessies op de eerste dag zijn introducerend en deels ook op gevorderd niveau. Het conferentiethema is technischer en luidt: “Terminologie: Tools und Technologien”. Binnen dit kader handelen de lezingen over onderwerpen als […]

3rd International Conference. Terminology – Heritage and Modernity

Startdatum: 29/10/2022
Einddatum: 30/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Tbilisi (Georgië) en online
Prijs: 0-100 euro
Organisator: TSU Arnold Chikobava Institute of Linguistics
Terminologie
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 vindt in Tbilisi het derde internationaal congres plaats onder de titel ‘Terminology – Heritage and Modernity’. De beoogde lezingenthema’s worden in vier onderwerpsgebieden ingedeeld. Naast een diachroon georiënteerd subdomein komen heden en toekomst aan bod in de secties terminologieplanning, standaardisatie en harmonisering, en digitalisering.

DTT-Vertiefungsseminar

Startdatum: 17/11/2022
Einddatum: 03/12/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 110-570 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie
Een meerdaagse opleiding van Deutscher Terminologie-Tag e.V. vindt plaats in de periode van donderdag 17 november tot zaterdag 3 december 2022. Aan bod komen de verschillen in projecttypes en de respectievelijke eisen die dit stelt aan de terminologiewerkzaamheden. In het verdere onderricht laten zich twee hoofdlijnen onderscheiden, namelijk een lijn met onderwerpen die verband houden […]

DTT-Grundlagenseminar

Datum: 14/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: online
Prijs: 70-225 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie
Een introducerende studiedag richt Deutscher Terminologie-Tag e.V. in op vrijdag 14 oktober 2022. Dat gebeurt onder het motto “Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse” dat aangeeft hoe de instructie opgebouwd wordt tot een praktijkgerichte opleiding. Achtereenvolgens komen basisnoties van de terminologieleer aan bod, gevolgd door toepassingen gericht op termverzameling, de opbouw van een termbank en het […]

XVIIIe Journée Scientifique REALITER
XXXIIe Colloque Ass.I.Term

Startdatum: 06/10/2022
Einddatum: 07/10/2022
Gehele dag evenement
Locatie: Bologna
Organisator: REALITER en Ass.I.Term
Terminologie

Een tweedaags congres dat een overzicht biedt van thematische aandachtspunten in actueel terminologisch onderzoek.

Pan-European terminology summit

Startdatum: 28/03/2022
Einddatum: 29/03/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: IJsland en online
Organisator: TermNet en FedTerm
Terminologie
Het FedTerm consortium en TermNet organiseren op maandag 28 en dinsdag 29 maart 2022 een Europees terminologiecongres over terminologiebronnen, -beheer en -beleid in minder verspreide talen. De aandacht gaat daarbij sterk uit naar de noordse landen en de mogelijkheden en infrastructuur van Europese projecten als EuroTermbank en FedTerm.

XLII VAKKI Symposium

Startdatum: 10/02/2022
Einddatum: 11/02/2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Vaasa en online
Prijs: 40 euro
Organisator: VAKKI Association
Terminologie

De 42e editie van het Finse Vakki-symposium op donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2022 handelt over 'verantwoordelijke communicatie'.

tc world conference 2021

Startdatum: 08/11/2021
Einddatum: 19/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 580-990 euro
Organisator: tc world
Terminologie

Deze conferentie van tc world belicht van maandag 8 november tot vrijdag 19 november zowel de gangbare, taalgeoriënteerde terminologiewerkzaamheden als technologiegerichte combinaties van terminologie met kunstmatige intelligentie, ontologieontwerp enz.

REALITER 2021

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Organisator: REALITER
Terminologie

Op de 17de editie van de “Journée Scientifique” staat de vraag centraal hoe terminologie zich verhoudt tot de sociaal-maatschappelijke dimensie van communicatie met het oog op culturele, interculturele en taalpolitieke aspecten.

LTT 2021

Startdatum: 03/11/2021
Einddatum: 05/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Organisator: Réseau LTT-Lexicologie, Terminologie, Traduction
Terminologie

Van woensdag 3 tot en vrijdag 5 november 2021 vindt online de 12de versie plaats van de Journées du Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction, waarbij de focus gericht is op vertaalwerkzaamheden in institutionele contexten.

TOTh

Datum: 10/12/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Parijs en online
Organisator: TOTh
Terminologie

Op vrijdag 10 december vindt een studiedag van TOTh (Terminology & Ontology: Theories and applications) plaats over de interoperabiliteit en integratie van data en kennissystemen.

TiNT 2021

Datum: 15/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Brugge en/of online
Terminologie

De TiNT-dag belicht de thematiek van breed toegankelijke terminologie op verschillende terreinen zoals weerberichten, coronavoorlichting en overheidscommunicatie.

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2021
Einddatum: 04/07/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 99 euro/dag – 798 euro
Organisator: TermNet
Terminologie

In deze online editie van de zomerschool van TermNet ligt een sterke focus op de vertaalwereld en op terminologische bronnen en databanken.

DTT 2020/2021

Startdatum: 16/04/2021
Einddatum: 24/04/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: 65-295 euro
Organisator: Deutscher Terminologie-Tag e.V.
Terminologie

Een praktijkgericht symposium met lezingen over terminologische toepassingen in de bedrijfswereld, begrips- en kennissystemen voor terminologiebeheer, en terminologie als instrument voor de optimalisatie en adverteermogelijkheden van zoekmachines

4th International Conference on Terminology

Startdatum: 21/10/2021
Einddatum: 22/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online en on-site
Prijs: 30-45 euro
Organisator: Institute of the Lithuanian Language, Centre of Terminology
Terminologie

Terminology and Scientific, Administrative and Educational Dimensions

EURALEX 2021

Startdatum: 07/09/2021
Einddatum: 11/09/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: 4th km Alexandroupolis-Thessalonikis, Alexandroupolis 68100
Prijs: 180-360 euro
Organisator: SybMorPhoSe Lab (Department of Greek Philology, Democritus University of Thrace)
Terminologie
Het 19de EURALEX-congres vindt plaats in Griekenland in Alexandroupolis van dinsdag 7 september tot zaterdag 11 september. Het thema voor deze editie is 'Lexicography for Inclusion'. Traditioneel vormt de conferentie een internationale ontmoetingsgelegenheid voor lexicografen, uitgevers, onderzoekers, softwareontwikkelaars en andere geïnteresseerden in woordenboeken. Lexicografie voor gespecialiseerd taalgebruik, terminologie en terminografie maken deel uit van het […]

JIAMCATT 2021

Startdatum: 19/04/2021
Einddatum: 23/04/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis toegankelijk voor geregistreerde leden
Terminologie

JIAMCATT is een jaarlijkse bijeenkomst over computerondersteunde vertaling en terminologie.

Nordterm 2021

Startdatum: 01/06/2021
Einddatum: 02/06/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis
Organisator: Finnish Terminology Centre TSK
Terminologie
'Terminology Work and Information Management’ is het onderwerp dat het tweejaarlijkse Nordterm-congres voor 2021 heeft geselecteerd. Aan de basis daarvan ligt het besef dat de steeds toenemende hoeveelheid informatie in de samenleving de behoefte aan gedegen informatiebeheer evenredig doet toenemen. Door haar focus op conceptuele analyse en conceptrelaties biedt terminologie hiervoor mogelijkheden. Op dinsdag 1 […]

VAKKI SYMPOSIUM

Startdatum: 11/02/2021
Einddatum: 12/02/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Prijs: gratis
Terminologie
Het jaarlijkse symposium van de Finse VAKKI Communication Research Association (University of Vaasa) wordt ditmaal online georganiseerd op donderdag 11 en vrijdag 12 februari. Het onderwerp van deze 41e editie valt onder het thema `Communicatie in de werkomgeving’. De invalshoek is breder georiënteerd maar terminologie blijft een inherent deel van deze vorm van communicatie. Naast […]

EAFT

Startdatum: 25/11/2021
Einddatum: 26/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Dublin City University
Terminologie
‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of […]

NatAcLang

Startdatum: 07/10/2021
Einddatum: 08/10/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Narva mnt 25, 10120 Tallinn (Estland)
Prijs: 100-145 euro
Terminologie
‘National languages in academic research and higher education’ is een internationaal congres dat op donderdag 7 en vrijdag 8 oktober 2021 voor de tweede maal wordt georganiseerd aan de universiteit van Talinn. Waar Engels in academisch onderzoek en hoger onderwijs een steeds prominentere plaats inneemt, wordt hier een forum geboden voor reflectie over de rol […]

TOTh 2021

Startdatum: 03/06/2021
Einddatum: 04/06/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: onsite en online; Polytech site of Chambéry (building 2), Avenue du Lac d’Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac (Frankrijk)
Prijs: 50-220 euro (congres)/100-250 (trainingssessie)
Terminologie
De TOTh-congressen bieden traditioneel plaats voor bijdragen over terminologie, niet alleen in theoretische zin maar ook voor de componenten van de taalkundige benadering en van de kennisweergave in conceptuele systemen en ontologieën. Eveneens kunnen applicaties aan bod komen zoals het bouwen en onderhoud van termbanken, thesauri enz. In combinatie met het congres wordt doorgaans een […]

tcworld conference 2020

Startdatum: 02/11/2020
Einddatum: 06/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
Van maandag 2 tot vrijdag 6 november biedt het tcworld-congres dagelijks een programma aan van 24 lezingen. De lezingen binnen het segment terminologie zijn vooral op het bedrijfsleven en de taalindustrie georiënteerd. Aan bod komen bijvoorbeeld de relevantie van ontologieën voor marketing en distributie, de specificatie van de belanghebbenden van terminologie binnen bedrijfsstructuren, verandermanagement bij […]

TOTh International Conference

Startdatum: 24/11/2020
Einddatum: 27/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
Aan Terminology & Ontology: Theories and applications wordt intussen de veertiende congreseditie gewijd op donderdag 26 en vrijdag 27 november. Direct voorafgaand aan het congres vinden op dinsdag 24 en woensdag 25 november trainingsdagen plaats over terminologische woordenboeken. Een parallelle satellietsessie wordt gehouden op donderdag 26 november over het thema 'Terminology and Text Mining'. Organisator: […]

PhraséoTerm

Startdatum: 16/11/2020
Einddatum: 17/11/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
Termen uit meerdere woorden laten zich vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Een deelterrein van de studie heeft betrekking op de automatische extractie en samenhangend daarmee de computationele herkenning, de terminografische beschrijving en de weergave van 'multiword terms' die gemeenschappelijke formele eigenschappen delen met verbindingen en collocaties. Over deze materie organiseert de Universiteit van Verona op maandag […]

TiNT 2020

Datum: 23/10/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
In 2020 herdenkt de stad Brugge dat de wiskundige en ingenieur Simon Stevin 400 jaar geleden is overleden. Simon Stevin is van grote betekenis geweest voor de Nederlandstalige terminologie. In aansluiting hierop organiseert NL-Term online een TiNT-dag in het teken van deze herdenking op vrijdag 23 oktober.

Realiter 2020

Startdatum: 01/10/2020
Einddatum: 02/10/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
Realiter (Réseau panlatin de terminologie) wil een geharmoniseerde terminologische ontwikkeling bevorderen tussen landen met romaanse talen. In dit kader organiseren de universiteiten van Bologna en Milaan op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober online een congres over de verschillende aspecten van de relatie tussen terminologie en naast elkaar voorkomende, elkaar beïnvloedende culturen, onder de titel […]

5th International Summer School in Translation Technology

Startdatum: 07/09/2020
Einddatum: 11/09/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: KU Leuven, Campus Sint-Andries, Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
Prijs: 450-1040 euro
Terminologie
De vijfde zomerschool voor vertaaltechnologie van de KULeuven vindt plaats van maandag 7 tot vrijdag 11 september. Natural Language Processing is de invalshoek voor deze editie die zich vooral richt op professionals die zich interesseren voor machine learning en neurale netwerken, en die automatische vertaling in de workflows van hun organisatie willen implementeren.

TermNet International Terminology Summer School

Startdatum: 01/07/2020
Einddatum: 04/07/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Terminologie
In 2020 zal de jaarlijkse Terminology Summer School online plaatsvinden. De sessies zijn ingepland van woensdag 1juli tot zaterdag 4 juli en zijn traditioneel georiënteerd op praktisch terminologiebeheer, waarbij de focus dit jaar vooral ligt op de relatie met de vertaalbranche. Deelnemers komen in aanmerking om - apart - het ECQA Certificate for Terminology Manager […]

Grenzen van & in de terminologie

Startdatum: 05/03/2020
Einddatum: 07/03/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław (Polen)
Prijs: 100 euro
Terminologie

De terminologie maakt op dit ogenblik een fase van expansie door, wat de vraag doet rijzen of en waar het verruimde vakterrein grenslijnen vertoont.

Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz

Startdatum: 19/03/2020
Einddatum: 21/03/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Dorint-Kongresshotel, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim (Duitsland)
Prijs: 265-375 euro
Terminologie

Het tweejaarlijkse symposium van Deutscher Terminologie-Tag.

EURALEX 2020

Startdatum: 08/09/2020
Einddatum: 12/09/2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Ramada Plaza Thraki 5, Alexandroupolis (Griekenland)
Prijs: 180-330 euro
Terminologie

Van dinsdag 8 tot zaterdag 12 september wordt het negentiende internationale Euralex-congres georganiseerd.