parser

computerprogramma dat de syntactische structuur van zinnen of de morfologische structuur van woorden ontleedt