verrijking

het digitaal voorzien van extra (taalkundige) informatie