lexicografie

beschrijving van de woordenschat door het maken van o.a. woordenboeken