volksetymologische

door volksetymologie (verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord) tot stand gekomen