volksetymologie

verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord