volksetymologie

« Back to Glossary Index

verandering van een onbegrepen woord onder invloed van vermeende etymologische verwantschap met een bekend woord

« Back to Glossary Index