Uitbreiding Corpus Hedendaags Nederlands

Het vernieuwde Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) is sterk uitgebreid en bevat nu meer dan 2,5 miljoen teksten uit onder meer boeken, blogs, kranten, tijdschriften en journaaluitzendingen uit Nederland en de Caribische rijksdelen, Vlaanderen en Suriname. In de nieuwe versie van het CHN zijn 1.700.000 teksten toegevoegd: het corpus bestaat nu uit bijna 1 miljard woorden.…

Tags: ,

Persbericht – Beyoncéfeminisme, drankhangen en vertiktokking: nieuw boek en woordenboek over nieuwe woorden

Op 17 november 2021 publiceert het Instituut voor de Nederlandse Taal een online woordenboek dat compleet gewijd is aan nieuwe woorden. Vanaf vandaag ligt ook het bijbehorende populairwetenschappelijke boek Knuffelcontact en waterwappie. De kracht van nieuwe woorden in de winkels. Dinsdag 30 november om 16.00 uur: presentatie van zowel het woordenboek als het boek (livestream op YouTube).…

Tags: , ,

Hedendaags Nederlands

Alle informatie over hedendaags Nederlands op onze website verzameld op één pagina.

Tags:

DiaMaNT

DiaMaNT staat voor Diachroon seMantisch lexicon van de Nederlandse Taal. Het is een computationeel semantisch lexicon in ontwikkeling, dat betekenisinformatie over woorden door de tijd heen moet bieden. DiaMaNT legt verbanden tussen woordvormen en betekeniseenheden (concepten), en plaatst ze in de tijd.

Tags: , , ,

GiGaNT

GiGaNT staat voor Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal. Het is een computationeel lexicon in ontwikkeling van de Nederlandse taal vanaf de zesde eeuw tot en met het heden. Dit lexicon vormt straks een verzameling van woorden en woordgroepen in alle mogelijke spelling- en vormvarianten. Het biedt bij elk woord veel extra taalkundige informatie.

Tags: , , , ,

Corpus Hedendaags Nederlands

Het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) is een groeiende tekstverzameling van meer dan 2.500.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen, blogs, websites en romans. Het corpus is automatisch aangevuld met taalkundige informatie zoals woordsoort en lemma.

Tags: ,

Algemeen Nederlands Woordenboek

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een online woordenboek van modern Nederlands vanaf 1970. Het ANW beschrijft het algemene Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied en richt zich vooral op geschreven taal.

Tags: , , ,

Corpora

Een corpus is een grote verzameling geschreven of gesproken teksten, gemaakt om een taal te kunnen bestuderen en beschrijven. Onze historische corpora zijn: het Corpus Gysseling, het Corpus Oudnederlands en het Corpus Middelnederlands. Ons hedendaagse corpus is het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN).

Tags: , ,

Computationele lexica

Computationele lexica zijn gestructureerde datasets met woorden en taalkundige informatie over die woorden (woordsoort, uitspraak, betekenis, etc.), bedoeld om door een computerprogramma gebruikt te worden. De INT-lexica zijn GiGaNT, DiaMaNT, de IMPACT-lexica en het PAROLE-lexicon.

Tags: , ,

Het eten is klaar!

Deze kreet galmde afgelopen week hier door de gang. Helaas trof ik geen maaltijd aan, maar een opgeluchte collega die het woord eten bewerkte voor het Algemeen Nederlands Woordenboek. Een week duurde het, voor het eten echt klaar was. Eten is namelijk een zogenoemd ‘groot’ woord. Het is een basiswoord, veelgebruikt en naast een werkwoord…

Tags: ,


Terug naar 'Zoeken op tags'