lexicologie

wetenschap die de woordenschat bestudeert