Nieuws

Welkom op de website van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Op woensdag 12 oktober van 14.00 tot 17.00 uur organiseert het nieuwe Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden een open huis. Iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse taal is van harte welkom.

Vanaf juli 2016 worden de taken van het huidige Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) overgeheveld naar het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Eind juni is het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) uitgebreid met onder meer de volledige beschrijving van 250 woorden.

De Raad van Toezicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft prof. dr. Frieda Steurs benoemd tot nieuwe directeur. Zij wordt de opvolger van prof. dr. Martin Everaert en treedt in het najaar van 2016 in dienst.

Op deze website maken wij gebruik van cookies.